Balvā izglītojoša spēle

3. klases skolēni, piedaloties Latviešu valodas aģentūras marta mēneša radošo darbu konkursā, par paveikto darbu arī šoreiz ir ieguvuši uzvarētāja titulu un  balvā saņēmuši galda spēli, kas padziļina ikviena spēlētāja zināšanas dabaszinātņu jomā.

Visas iegūtās spēles brīvajos brīžos tiek spēlētas, bērniem saejot kopā, piedzīvojot ko interesantu, iemācoties ko jaunu, saprotot, ka māksla ir izbaudīt spēles procesu un tā gaitu, uzvara nav galvenais. Spēlēsim spēles un kļūsim gudrāki!

3. klases audzinātāja Marina Dišereite