Dievs, svētī Latviju!

3. maijā, atzīmējot Latvijas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadienu, Madlienas vidusskola organizēja svētbrīdi Madlienas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Pasākuma tematisko noskaņu ar atbilstošu dzeju nodrošināja Madlienas vidusskolas skolnieces Loreta Ozola, Evelīna Liepiņa, Kristīne Povha, Annija Tauriņa un Denīze Nora Dzene, ar muzikāliem priekšnesumiem visus priecēja jaunā dziedātāja Sabīne Mustermane, skanējumu nodrošināja ģitārists Arnis Blūmentāls.  Klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Inga Elme un Madlienas  draudzes mācītājs Osvalds Miglons. Par iesaistīšanos pasākuma tapšanā un norisē  mīļu paldies sakām draudzes priekšniecei Rasmai Vērpējai un skolotājai Zintai Saulītei, par skaisto afišu 10. klases skolniecei Lindai Kalniņai, par foto un video – Gunais Brīvulei un Valentīnai Malnačai.

Dievs, dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, Tēvs!