Eiropas diena Madlienas vidusskolā

9. maijā Madlienas vidusskola atzīmēja Eiropas dienu ar plašu programmu. Sākām ar Lielo Eiropas stundu. EP Vēstnieku skolas dalībnieki bija sagatavojuši un vadīja interesantas nodarbības “Ceļojums pa Eiropas Savienību” sākumskolas skolēniem – interaktīva prezentācija, krustvārdu mīklas, burtu režģi, spēles, rotaļas u.c.

5.- 12. klašu skolēni darbojās radošajās darbnīcās ar erudīcijas konkursa elementiem “ES kaleidoskops”.

Dažas no darbnīcām:

  • “Eiropas ritmi”, kur skolēni izdejojās un izlocījās dažādu Eiropā slavenu objektu formās, kā, piemēram, Pizas un Eifeļa torņi, Stonhedža, Atomium utt.,
  • “Prātnieks” darbnīcā bija 20 dažādi jautājumi par ES, katrs citā ES valodā. Tātad vispirms jāiztulko jautājums, tad jārod atbilde,
  • “Zem viena karoga” – skolēniem bija jāzina ES valstu karogi, jāatzīmē kontūrkartē konkrētās ES valstis, kā arī jārada savs dzejolis “Vienoti dažādībā”,
  • Darbnīcā “Piecelies un nobalso!” veidoja plakātus, kas aicinātu piedalīties EP vēlēšanās,
  • “Cik dažādi mēs esam!”,
  • “Eiropas grāmatzīme”,
  • “Atmini Eiropas valsti”,
  • Izmantojot zīmīgus vārdus, kuri tiek izlozēti, jāsagatavo īss video, kas aicina doties balsot.

Visi kārtojām arī Eiropas eksāmenu. Ļoti interesants bija kopīgā foto veidošanas process, kura rezultātā tapa burvīgs Eiropas Savienības karogs.

Denīze Nora Dzene (8.klase): “Darbnīcā “Eiropas Ritmi” mums bija jāizveido Eiropā zināmi arhitektūras objekti: Pizas tornis, Eifeļa tornis u.c. Manuprāt, šī darbnīca palīdzēja pārbaudīt klases kolektīva saliedētību un komunikācijas spējas, jo mums savā starpā vajadzēja izdomāt katra lomu objekta attēlošanā. Man ļoti patika darbnīca “Zem viena karoga”, kur klasei bija trīs uzdevumi: atrast karogam atbilstošo valsti, iekrāsot šo valsti kontūrkartē un uzrakstīt dzejoli. Šī darbnīca atklāja, cik labi mēs mākam saplānot darbus un kopīgi iesaistīties un izpalīdzēt cits citam. Es atklāju šajā darbnīcā, ka zinu vairāk karogu, nekā es domāju. No visām astoņām darbnīcām visvairāk man patika ,,Prātnieks”, kur mums bija jāizpilda tests, taču katrs jautājums bija citā valodā. Pildot uzdevumu, es redzēju, cik mūsu klase spēj būt saliedēta. Te arī uzzināju, ka ar Eiropas Klimata aktu ES apņemas līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti, kas, man liekas, ir neiespējami. Es šāda veida darbnīcas par godu Eiropas dienai vēlētos katru gadu, jo tas ir ļoti interesants un labs veids, kā piesaistīt jauniešus uzzināt vairāk par Eiropas Savienību, kurā mēs dzīvojam, un arī parādīt, cik patiesi mums ir paveicies, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Šis pasākums palīdzēja ne tikai uzzināt vairāk par Eiropu, bet arī par klases kolektīvu, kas vienmēr liekas tik noslēgts, tomēr izrādās, var būt komunikabls, draudzīgs un atsaucīgs.”

Dienas noslēgumā pulcējāmies, lai pateiktu PALDIES visiem par aktīvu dalību Eiropas dienas aktivitātēs un pievienotos jaunajai tradīcijai “Rokasspiediens Eiropai!”. Paldies visai EP Vēstnieku komandai, skolotājiem – darbnīcu vadītājiem – un fotogrāfiem – Gunai Brīvulei un Justīnei Mūrniecei.

Ligita Ridūze – EP Vēstnieku skolas koordinatore