Topošie pirmklasnieki iepazīst skolu

Lai iepazītos ar savu nākotnes izglītības vietu, 10. maijā skolā ciemojās Madlienas PII “Taurenītis” sagatavošanas grupas bērni. 3. klases skolēni laipni sagaidīja topošos skolas biedrus un iesaistīja dažādos radošos uzdevumos – latviešu valodā, matemātikā un dabaszinībās. Pēc uzdevumu veikšanas visi devās ekskursijā pa skolu. Ielūkojušies skolas telpās, nedaudz izbaudījuši skolas atmosfēru un piedalījušies savā pirmajā mācību stundā klasē, kā arī saņēmuši “Prieka apliecinājumu” par satikšanos un kopīgu darbošanos, ar smaidiem sejās pirmsskolēni atstāja skolu.

Bija prieks satikt tik darbīgus un smaidīgus bērnus un viņu skolotājas! Paldies Madlienas PII “Taurenītis” par sadarbību, kopā būšanu! Uz tikšanos atkal septembrī!

Skolotāja  Marina Dišereite