Ģimenes diena Madlienas vidusskolā

Sagaidot Starptautisko ģimenes dienu, arī mēs, Madlienas vidusskola, organizējām pasākumu, kurā laipni aicinājām uz skolu mūsu skolēnu vecākus. Piedāvājām lekciju ar nosaukumu “Ģimenes loma skolēna personības veidošanā”, to vadīja psiholoģe Ilze Čodare. Pēc tam vecākiem organizējām floristikas un tehniskās jaunrades darbnīcas, kur vecāki kopā ar bērniem apguva jaunas prasmes, un dienas turpinājumā piedāvājām vecākiem noskatīties koncertu, kurā priekšnesumiem bagātu klāstu bija sagatavojuši interešu izglītības pulciņu vadītāji – Iveta Mežajeva, Vineta Griņeviča un Agrita Kaužena. Mīļu paldies sakām vadītājām un arī koncertmeistarei Sarmītei Paeglei. Koncerta tematisko saturu sagatavoja 10. klases skolniece Linda Kalniņa, ar viņas izvēlētajiem dzejoļiem koncertā piedalījās arī skolnieces – Evelīna Liepiņa, Kristīne Povha, Annija Tauriņa un Denīze Nora Dzene. Liels paldies meitenēm par koncerta noskaņu, paldies visiem dejotājiem, kā arī kuplajam skaitam dziedošo bērnu. Pateicība visiem pulciņu dalībniekiem, klašu audzinātājām un skolotājām, kuras vienmēr aktīvi palīdz un  iesaistās skolas koncertu tapšanā un īstenošanā. Un, protams, mīļš paldies atsaucīgajām skolēnu mammām un tētiem!