Interesanto interešu festivāls 2024

10. maijā Ogrē aizvadīts jau trešais skolu jaunatnes Interesanto interešu festivāls.

Pasākums pulcēja vairāk nekā 2000 bērnu no 14 dažādām Ogres novada vietām, kuri devās kopīgā piedzīvojumā izzināt brīvā laika pavadīšanas iespējas un to noslēpumus. Šī gada pasākumam bija jauns formāts – dalībniekiem tika piedāvātas daudzas un dažādas darbnīcas, lai pēc iespējas efektīvāk sasniegtu izvirzīto pasākuma mērķi: sniegt informāciju un praktisko pieredzi Ogres novada bērniem un jauniešiem par kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējām novadā dažādās jomās – mūzikā, tautas dejā, mūsdienu dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, teātra mākslā, sportā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, neformālajā izglītībā, brīvprātīgajā darbā, radot piederības un kopības sajūtu. No mūsu skolas darbnīcas apmeklēja un festivālā piedalījās 7 grupas – 1. klase, 2. klase, daļa 3. klases, 4.-5., 6.-7., 8.-9 un 10.-11. klašu grupas. 

Lielu paldies vēlamies teikt grupu vadītājiem – Signei Kušnirei, Vinetai Griņevičai, Mārītei Šteinbergai, Ivetai Mežajevai, Marutai Viducei-Ševelei, Ērikam Eināram Oto un Miervaldim Līcītim par klātbūtni, par aktīvu līdzdarbošanos un skolēnu uzraudzīšanu, kā arī sirsnīgs paldies tehniskajiem darbiniekiem – ēdamzāles vadītājai Zandai Lūsei un visam virtuves kolektīvam par atsaucību pusdienu nodrošināšanā un pasniegšanā. Paldies pagasta pārvaldes šoferiem Helmutam Brencēnam un Mārtiņam Mežajevam, kuri lieliski veica vairākkārtējus reisus uz Ogri, lai mēs visi – 140 skolēni un pedagogi – paspētu būt laikā un vietā Interesanto interešu festivālā.