9. klases atvadas no skolas “Taureņu lidojums”

Jūnijs, kad visapkārt ziedu paklāji, jautri trallina putni un saule tik mīlīgi silda, arī Madlienas vidusskolā ir lielais rosību un ziedēšanas laiks. Mūsu, 9. klases, atvadas no skolas beidzot pienāca, un tas bija ne tikai īpašs brīdis skolai, bet arī katram 9. klases skolēnam.

7. jūnijā mēs, 9. klase, teicām ardievas skolai, kas mums bija kā otrās mājas, šeit mēs ieguvām draudzīgus klasesbiedrus, kas kļuva par īstiem draugiem, kā arī neaizmirstamas atmiņas, kas vienmēr paliks mūsu sirdīs. Atvadās no skolas 9. klase dziedāja dziesmu “Tu tikai turi acis ciet”, kā arī Annija Tauriņa izpildīja dziesmu “Don’t stop me now”. Mēs, 9. klase, teicām lielu paldies vecākiem, jo viņi deva vislielāko atbalstu un motivēja, lai mēs spētu sasniegt savus mērķus. Protams, paldies teicām arī skolotājiem, jo viņi ir bijuši mūsu ceļveži, kas ticēja un palīdzēja sasniegt šo nozīmīgo dzīves posmu. Mēs vecākus un skolotājus sveicām ne tikai ar mīļiem vārdiem, bet arī ar skaistiem ziediem un siltiem apskāvieniem.

Uz 9. klases atvadām no skolas bija ieradusies dziedātāja Diona, kas mūs priecēja ar skaistām savām sarakstītajām dziesmām. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis mūs sveica ar iedvesmojošiem vārdiem, akcentējot, ka katrs lēmums ir nozīmīgs nākotnē un dzīves ceļš ir jāizvēlas rūpīgi un ar pārliecību, lai sasniegtu savus iecerētos mērķus. Savukārt Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja Inga Elme novēlēja veiksmi un izdošanos mūsu turpmākajā ceļā.

Šajā dienā mīļā klases audzinātāja Anita Jākobsone teica skaistus vārdus, pasakoties par mūsu centību un sadarbību, kā arī iedvesmojot mūs turpmākajam dzīves ceļam, atgādinot, cik svarīgi ir ticēt sev, būt godīgiem un laipniem un sekot saviem sapņiem ar neatlaidību un drosmi. Šī diena mums, 9. klasei, lika apzināties, cik daudz esam iemācījušies un cik tālu esam nonākuši. Mēs sapratām, cik svarīgi ir būt pateicīgiem par visu, ko esam piedzīvojuši un iemācījušies, un to, ka šis ir tikai sākuma punkts mūsu dzīves ceļā un ka tagad ir pienācis laiks, kad lēmumi būs jāpieņem mums pašiem. Vēlreiz kā 9. klase mēs vēlamies izteikt sirsnīgu paldies visiem skolotājiem, vecākiem un atbalstītājiem par viņu nesavtīgo palīdzību, iedvesmu un uzticību mūsu izglītības ceļā.

Aiga Rudzgaile, 9.kl.