25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
30.03.2021.


25. martā Latvijā atzīmēja 70. gadadienu kopš latviešu tautas masveida deportācijas – cilvēki atcerējās tās šausmu pilnās dienas, kad tika izvestas daudzas ģimenes ar bērniem uz tālo Sibīriju. Klases stundā audzinātāja Sandra Roga pastāstīja 5. klases skolēniem par tā laika baisajiem notikumiem, laipni aicināja skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā “Sibīrijas bērni”, uz kuru bērni atsaucās, ka to darīs. Tie skolēni, kuriem bija iespēja, piedalījās arī nelielā atceres brīdī pie pieminekļa kapu kalniņā, lai noliktu ziedus un godinātu tos cilvēkus, kuri piedzīvojuši Sibīrijas sāpju ceļus.

5. klases audzinātāja Sandra Roga

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)