41. Izlaidums – 2015
17.06.2015.


6. jūnijā 12. klašu skolēni kopā ar pedagogiem, vecākiem un draugiem pulcējās skolas zālē, lai teiktu atvadas savai skolai, skolotājiem un klasesbiedriem. Pasākuma vadmotīvs – dārgakmens, kurš katram ir savs un ietekmē katra dzīvi pa savam.

Skolas direktors E. Viņķis uzrunājot jauniešus, uzsvēra neatlaidību un mērķtiecību sava ceļa veidošanā. Īpašs gandarījums, ka pasākumā varējām pasniegt Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas pateicības vēstuli Jānim Jansonam, kurā uzsvērts, ka „izglītoti un gudri cilvēki ir lielākais Latvijas lepnums, galvenais valsts attīstības virzītājspēks tautsaimniecības izaugsmē un ekonomiskajā attīstībā. Zināšanas ir liela vērtība katram – tā ir iespēja sasniegt profesionālās virsotnes un veicināt mūsu valsts attīstību, iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti”.

Pateicības vārdus par ieguldīto mīlestību, sirds siltumu saņēma klases audzinātāja Inta Oša, kura kopā ar jauniešiem ir jau no 5. klases.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)