8. klases mācību ekskursija pa Ziemeļkurzemi
20.09.2021.


9. septembrī 8. klases skolēni devās mācību ekskursijā pa Ziemeļkurzemi. Maršruts tika veidots tā, lai iepazītu neparastus dabas objektus un nozīmīgas kultūrvietas Ziemeļkurzemē. Šī Latvijas daļa gan ģeogrāfiski, gan vēsturiski būtiski atšķiras no Vidzemes.

Savdabīgais Kaņiera ezers ar putnu vērošanas torni un Raganu purva taka ar īpatnējiem sēra dīķiem bija daļa no Ķemeru nacionālā parka apskates. Tālāk ceļš veda uz akmeņaino Kaltenes pludmali un atklāja pavisam citu skatu uz jūras piekrasti. Pūrciema Baltās kāpas taka un Ēvažu stāvkrasts papildināja informāciju par tām teritorijām, ko senatnē ir klājusi Baltijas jūra.

Tālākais ziemeļrietumu punkts bija Kolkas rags, kur satiekas Dižjūra un Mazjūra. Informācijas stendos vizuāli varēja redzēt, kā jūra ar katru gadu ir paņēmusi kādu daļu no sauszemes, bet par jūras noskalotajām kāpu priedēm varēja pārliecināties īpaši Mazās jūras jeb Rīgas līča piekrastē.

Ceļa uz Dundagu neapskatīti paliek Lībiešu krasta mazie zvejnieku ciemati un lībiešu kultūras centri, kas ir spilgta vēsturiska liecība, kā okupācijas laika slēgtā pierobežas zona iztukšoja

Kurzemes piekrasti, bet tas ir cits stāsts citai ekskursijai.

Slīteres nacionālajā parkā 9 km no jūras ir atzīme – skatu tornis, kur senā pagātnē ir atradies jūras krasts. Skats uz Slīteres zilo kalnu ainavu pavērās no Šlīteres bākas augšējā skatu laukuma.

Ekskursija pa Dundagas pili deva ieskatu Kurzemes vēsturē. Noslēgumā savdabīgās Liepniekvalkas smilšakmens alas un Valpenes piramīda, kas ir savdabīgs simbols, kā laikmeti un cilvēki ir mainījuši Kurzemi.

Sofija: “Šī diena bija brīnišķīga, jo mēs ar klasi beidzot braucām ekskursijā. Šajā dienā mēs daudz staigājām. Es pirmo reizi biju Kolkas ragā. Man patika rāpties augšā Valpenes piramīdā, kas veidota no laukakmeņiem. Augšā kāpt nebija tik bailīgi, bet, kāpjot lejā, man bija bail, ka paslīdēs kāja un es nokritīšu. Bijām arī Dundagas pilī. Man patika pie Kaltenes akmeņainā pludmale. Pie jūras bija daudz medūzu. Paldies skolotājai par šo brīnišķīgo dienu! Biju ļooooti nogurusi!”

Kristians Andress: “…Vispirms mēs devāmies pastaigā pa Raganu taku Ķemeru nacionālā parka teritorijā uz sēra dīķiem, kuriem bija nepatīkama (sapuvušu olu) smaka, tad putnu vērošanas torni pie Kaņiera ezera. Visvairāk man patika Baltā kāpa un Kolkas rags. Pa dienu kopumā nostaigājām 13,4 km. Ekskursija man ļoti patika! Gribētos vēl ko tādu atkārtot, tikai pa citu Latvijas novadu.”

Kristīne: “Ar nelielu uztraukumu sirdī 9. septembra rītā devos uz Madlienas kultūras namu, kur mēs jau 7:30 sākām piedzīvojumiem bagāto ekskursijas dienu. Visvairāk man patika Kaltenes akmeņainā pludmale. Kāpjot lejā pa kāpnēm, pavērās šis apburošais skats uz pludmali, kura bija pilna ar akmeņiem. Burvīgi! Pūrciema Baltā kāpa. Interesants dabas objekts, bet man īsti nepatika tas, ka daudz sagāzušies koki, kas radīja nesakoptības sajūtu. Savukārt, Ēvažu stāvkrasts man ļoti patika. Vientuļa, medūzu pilna pludmale ar savu romantiku, ar saviem noslēpumiem. Tālāk devāmies uz Šlīteres bāku, kur bija skaisti bērnu zīmējumi un raksti par vēsturi. Ļoti skaista un interesanta likās Dundagas pils ar savu noslēpumainību, teiku par Zaļo Jumpravu un stāstiem par dundadznieku – krokodilu mednieku Arvīdu Blūmentālu. Tad bijām uz interesantām alām – Liepniekvalku alām, kur bija patiešām skaisti.

Šī bija ļoti jauka, jautra un emocijām bagāta ekskursijas diena! Paldies par to!”

Citam ceļojumam varētu ieteikt neparasto Kaltenes akmeņu jeb kalvu meža taku, Engures dabas parku, ko labāk apmeklēt vasarā orhideju ziedēšanas laikā, novadpētniecības muzejus un piemiņas vietas, kas stāsta par šī novada vēsturi un daudziem slaveniem kurzemniekiem.

Liels paldies šoferītim Helmutam Brencēnam par profesionalitāti, sapratni un sadarbību!

8. klases audzinātāja Ligita Ridūze

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās