13. Izlaidums – Normunds Pužulis

Dzīves pamatvērtības – zināšanas, stipra veselība un ass prāts

Normunds Pužulis ir Madlienas vidusskolas 1987. gada absolvents (13. izlaidums). Aktīvs un sabiedrisks puisis jau skolas laikā. Savu dzīvi ir saistījis ar pārtikas tehnologa profesiju. Normunds ir krietns darba darītājs, kura galvenā vērtība ir ģimene un tās labklājība.

Normunds Pužulis

Normunds Pužulis (1969) pasaulē nāca Limbažos, ģimene ilgu laiku dzīvoja Lēdurgā, 1977. gadā pārcēlās uz Madlienu. Normunds mācības turpināja Madlienas vidusskolas 2. klasē. Mamma Anastasija Pužule bija 1.–3. klašu skolotāja, tēvs Jāzeps Pužulis – brigadieris p/s „Madliena”.

Skolas dzīve visvairāk saistās ar mācību darbu un dažādām ārpusklases nodarbībām. Pamatskolas klases audzinātāja bija Daina Līdaka – stingra un neatlaidīga. Viņa skolēniem ielika labus pamatus gan turpmākajam mācību darbam, gan tautas deju mīlestībai. Skolēni piedalījās arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

No pamatskolas laikiem Normunds atminas darbošanos foto pulciņā, kuru vadīja Zigfrīds Zilbers – īsts sava aroda meistars. Pateicoties skolotājam, Normunds tika līdz Latvijas jauno fotogrāfu sacensībām, kas notika Valkā.

Vidusskolas posms – tā jau bija jauniešu dzīve un aktivitātes, ko Normunds atminas gan ar mācīšanos, gan nemācīšanos. Viņš bija rosīgs un sabiedrisks puisis, patika visur piedalīties un darboties. Iestājās komjaunatnē, bija organizācijas sekretārs. Ar Andi Bičevski no Aivara Līdaka pārņēma skolas radiomezgla vadību. Kopā ar klasesbiedriem veidoja radio avīzes, organizēja diskotēkas. Daudz palīdzēja Aivars Jansons. Skolas radiomezgls bija vieta, kurā puiši mēdza arī šad tad uzpīpēt. Skolas direktors Broņislavs Zukulis jauniešus mēģināja pieķert, bet viņi vienmēr ko lodēja vai ar dažādiem reaģentiem no ķīmijas klases radīja tādus aromātus, ka cigarešu dūmus nevarēja sajust. Tā puiši ar savu gudrību un apķērību tika „sveikā cauri”.

Normunds atminas klases organizētu Madlienas baznīcas sakopšanas talku – tam laikam pietiekami drosmīgu pasākumu. Jānis Vilnītis palīdzēja sagādāt dažādus materiālus un tehniku.

Vidusskolas klasē bija 16 skolēni, audzinātāja – Vija Funknere, laba un saprotoša. Atmiņā palikusi latviešu valodas skolotāja Dzidra Megi, stingra, prasīga un dziļi inteliģenta, kas mīlēja savu darbu un spēja skolēniem ļoti daudz dot nākamajai dzīvei.

Skola veicināja dažādu sportisku aktivitāšu norisi – peldēšanu visu gadu slēgtā peldbaseinā, kas lielā apkārtnē tajā laikā bija vienīgais, svaru cilāšanu, basketbola un volejbola spēli, skriešanu, ziemas slēpošanu, hokeja spēlēšanu. Tika organizētas dažādas sacensības.

1987. gadā Normunds absolvēja Madlienas vidusskolu. Tā kā jaunietim patika sabiedriskā darbība, vienu gadu viņš nostrādāja p/s „Madliena” par komjaunatnes sekretāru. Tas bija rosīgs un ražīgs darbs. Viņš organizēja interesantus un saistošus atpūtas vakarus. Tajos bez dejošanas notika arī izzinošas lekcijas, filmu skatīšanās, dažādu spēļu spēlēšana. Katrs sev varēja atrast ko interesantu. Protams, līdzās radošajām aktivitātēm bija arī obligātie pasākumi.

1988. gadā Normundu iesauca Padomju Armijā. Nebija jau izvēles, ja neietu dienēt, tad draudēja cietumsods. Pēc diviem armijā pavadītiem gadiem Normunds iestājās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, ko absolvējot ieguva pārtikas produktu un dzērienu ražošanas tehnoloģijas inženiera specialitāti. Sākās nopietnās darba gaitas, sešus gadus Normunds nostrādāja garšvielu pārdošanas firmā, kas pārdeva Vācijā gatavotas garšvielas gaļas produktu ražošanai. 2001. gadā Normundu uzaicināja strādāt Valmieras gaļas kombinātā SIA „Triāls” par galveno tehnologu, vēlāk viņš kļuva par valdes locekli, tad ražošanas direktoru. Uzņēmumu skāra lielas pārmaiņas, mainījās vadība. Normunds kādu laiku strādāja par ražošanas vadītāju gan SIA „Tukuma gaļas kombināts LAT”, gan Liepājā SIA „Kurzemes gaļsaimnieks”.

Ģimene dzīvoja Rīgā, auga bērni, bet pats Tukumā, tad Liepājā. Tik ļoti gribējās pie savējiem, pie meitas un dēliem. Viņš nolēma meklēt darbu tuvāk dzīvesvietai. Šobrīd Normunds ir gaļas pārstrādes uzņēmumu konsultants. Birojs ir Rīgā, bet darba gaitas aizved pa visu Latviju.

Normunda galvenā vērtība ir ģimene. Prieks par meitu Adeli, kura mācības uzsāks 9. klasē. Dēls Edvards septembrī jau būs 2. klases skolnieks, bet mazajam Gustavam pēdējais gads bērnudārzā. Sieva Daina Kājiņa ir Rīgas divu privāto pirmskolas izglītības iestāžu vadītāja un Latvijas privāto pirmskolu biedrības vadītāja.

Ģimene ir Normunda tuvākie cilvēki, kuriem nodot zināšanas, dzīvesziņu. Ir liela vēlme palīdzēt saviem bērniem augt, veidoties un attīstīties, būt viņu tuvumā, kad tas ir nepieciešams un vajadzīgs. Visvairāk ģimeni satuvina ceļojumi, tāpēc katru gadu Normunds ar savējiem ceļo. 2015. gada vasarā devās uz Vāciju, iepazīstot Legoland atrakciju parku, apmeklējot muzejus un skaistas tūrisma vietas. Galvenais, lai ģimene ir kopā, nav svarīgi, vai ceļojot pa Latviju vai ārzemēm.

Savai Madlienas vidusskolai Normunds novēl izturību un radošumu. Dot jaunajai paaudzei zināšanas un prasmi tās īstenot dzīvē. Ielikt labus pamatus izglītībā, jo jaunais cilvēks, kurš vēl ir sava ceļa sākumā, dažkārt vēl nezina vai neapjauš, kas viņš būs, kāda profesija būs viņa dzīvei saistoša. Būtiskas skolā ir ārpusstundu nodarbības un aktivitātes, kas skolēnos atraisa radošumu. Tā ir iespēja sevi izzināt, iedrošināt un vispusīgi attīstīt. Galvenais dzīvē ir zināšanas, stipra veselība un ass prāts.

Materiālu apkopoja skolotāja
Zinta Saulīte