14. Izlaidums – Mārīte Rudzgaile

Madlienas vidusskola – mana pirmā lielā dzīves mācība, pirmais pakāpiens uz patstāvību un sasniegumiem

Es, Mārīte Šteinberga (Rudzgaile), esmu dzimusi un uzaugusi Madlienā, te absolvēju vidusskolu 1988. gadā (14. izlaidums). Bērnība aizritēja, dzīvojot lauku mājā Vecķeipenē – 3 km no centra. Māte strādāja padomju saimniecības „Madliena” govju fermā par slaucēju, tēvs bija darbnīcu pārzinis. Ir vecākas māsas – Ilze un Rudīte.

Untitled

Skolas gaitas sāku un savus klasesbiedrus satiku 1977. gada 1. septembrī, jo bērnudārzu neapmeklēju. Mūs, 29 pirmklasniekus, skolā sagaidīja pirmā audzinātāja Monika Ostrovska – mīļa, saprotoša skolotāja. Laikam bijām no tām retajām klasēm, kurām vairāki audzinātāji. 2. klasē mūs audzināja skolotāja Sarmīte Paegle, 3. un 4. klasē – Anastasija Pužule, un no 5. klases bijām fizkultūras skolotāja Jevgēnija Liepas audzēkņi. Skolā ieradāmies formās – meitenēm sarafāni, zēniem uzvalki. Vecākajās klasēs atkal citas formas, bet nedrīkstēja nevilkt, dažreiz pamanījāmies kaut ko pāršūt vai uzlikt skaistāku apkaklīti. Uz skolu braucām ar autobusu, mājās bieži nācām kājām. Atceros, ka mūs veda arī ar strādnieku mašīnu – kravas auto ar vaļēju būdu, kurā grūti bija iekāpt un ziemā līdz mājām bijām nosaluši. Skolā ne tikai mācījāmies, bet arī strādājām. Bija dežūras klasē un virtuvē. Neaizmirstamas atmiņā palikušas rudens kartupeļu talkas, kad labprātāk gājām pirmajā maiņā, nevis otrajā pēc ceturtās stundas. Zēni parasti mēģināja pārspraust kartupeļu lasīšanas gabala kociņus, ierakt vagā kādu akmeni…

Aprīlī notika Ļeņina dzimšanas dienai veltītās komunistiskās sestdienas talkas, kad sakopām skolas apkārtni. Vasarā dažas dienas strādājām mācību lauciņā pie skolas – parasti kaplējām celiņus. Saimniecībā ravējām apnicīgi garās biešu vagas, kuras bija sadalītas normās. Par to mums maksāja naudu, un bija brīvpusdienas skolā. Mācoties vecākajās klasēs, vasarā piepelnījos, slaucot fermā govis.

Mācībās man veicās labi, izņemot krievu valodu, bet paldies skolotājām Leonorai Atslēdziņai, Antonijai Mikštai un Klavdijai Bušai, ar kuru palīdzību iemācījos arī to. Nepatika ziemā peldēšana, kad stundas laikā bija jāpaspēj aiziet līdz baseinam, peldēt un atgriezties atpakaļ uz nākamo stundu. Slapjās bizes pa ceļam uz skolu sasala, un stundā no tām tecēja ūdens. Ar bailēm gāju uz auto mācības eksāmenu… nu nevarēju iemācīties GAZ 53 uzbūvi no galvas! Bet viss beidzās labi, jo pasniedzējs Elmārs Valdmanis bija ļoti saprotošs, paldies viņam! Skolotāj Māri Siliņ, vai atceries, kā mani gandrīz katru stundu ķīmijā sauci pie tāfeles, kā no laboratorijas skatījies, vai nešpikojam kontroldarbā? Paldies par sniegtajām zināšanām! Patika un labi veicās matemātikā, pateicoties skolotājām Brigitai Zukulei un Ainai Šrāderei. Un nu varu atklāt, ka 8. klases matemātikas eksāmenā izrēķināju abus variantus, jo bija jāizpalīdz klasesbiedriem. Piedodiet! Liels paldies skolotājai Silvijai Tutānei par talantu mācīt un iemācīt latviešu valodu vislabākajā līmenī. Skolas laikā piedalījos dažādu priekšmetu olimpiādēs.

Ar labiem panākumiem skolu pārstāvēju Ogres rajona vācu valodas olimpiādēs. Paldies skolotājai Vijai Funknerei! Nevaru nepieminēt Rutu Jēkabsoni, manu darbmācības skolotāju, kura iemācīja mīlēt rokdarbus, vienmēr izdarīt iesākto darbu līdz galam. Lielākais mans apbalvojums skolas laikā bija Latvijas PSR Izglītības Ministrijas Uzslavas Raksts par teicamām sekmēm un priekšzīmīgu uzvedību, beidzot 8. klasi. Audzinātāj Jevgēnij Liepa, ar Jums bijām kopā septiņus gadus! Paldies, ka izturējāt, jo bijām diezgan delverīgi un patstāvīgi! Vidusskolas klasēs dažas reizes kopā ar citiem aizgāju no stundas, jo gribējās izmēģināt, kā tas ir… Tad nu es saņēmu visvairāk pārmetumu – kā, un Mārīte arī aizgāja?

Skolas dvēsele ir jauki skolotāji, personības. Viens skarbāks vai nepieejamāks, cits draudzīgāks vai sirsnīgāks, viens nopietns, cits runātīgs un humora pilns. Paldies maniem skolotājiem, kuru enerģija un darba spars iedvesmoja arī mani kļūt par skolotāju!

Atmiņā ir ļoti daudz dažādu skolas pasākumu. Oktobrēnu laikā – Zvaigznīšu svētki, kad biju pioniere – ierindas skates. Konkurss „Saturieties, meitenes!”, pavasara kross „Apkārt Plāteres pilskalnam”, vingrošanas dienas, Jaungada karnevāli, dažādas viktorī- nas, sacensības, makulatūras vākšana. Neaizmirstami Tautu draudzības festivāli mūsu skolā, kā arī ciemošanās pie draugiem Gruzijā, kur pirmo reizi redzējām vīnogu plantācijas. No 8. klases sāku dejot Madlienas jauniešu deju kolektīvā. Kopā ar citiem pašdarbniekiem pabiju Armēnijā un Tadžikistānā. Labākajiem mācībās bija iespēja atpūsties Ukrainā pie Azovas jūras. Tas bija ļoti jauks un neaizmirstams ceļojums.

1987. gada vasarā mēnesi strādāju skolēnu vasaras darba un atpūtas nometnē Ogresgalā. Tur mēs – Ogres rajona skolu komjaunatnes pirmorganizāciju sekretāri – sacentāmies sociālistiskajā sacensībā, guvām pieredzi un zināšanas tālākam darbam, rīkojām dažādus pasākumus. Šajā nometnē man tika uzticēti arī komisāra pienākumi.

Pēc vidusskolas beigšanas vienu gadu biju padomju saimniecības „Madliena” komjaunatnes sekretāre, kultūras namā organizēju dažādus atpūtas un tematiskos vakarus jauniešiem.

1990. gadā beidzu LPSR vecāko pionieru vadītāju skolu un sāku strādāt Ķeipenes deviņgadīgajā skolā par ārpusklases darba organizatori. 1993. gadā absolvēju Latvijas Kultūras skolu kā svētku režisore. 1997. gadā pabeidzu LU Pedagoģijas fakultāti, ieguvu mājturības un kultūras vēstures skolotājas kvalifikāciju un pedagoģijas bakalaura grādu. Jau 25 gadus strādāju Ķeipenes pamatskolā, pašlaik par mājturības skolotāju, un 20 gadus pansionātā „Madliena” par kultūras darba organizatori.

Lepojos ar diviem brašiem dēliem – Andri un Mārtiņu. Andris mācās Madlienas vidusskolas 9. klasē. Mārtiņš ir Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centra tehniskās pārvaldes datortīklu administrators un mācās LU Ekonomikas un vadības fakultātes vadības zinībās.

Nekas jau daudz nav mainījies, skola stāv kalnā tikpat stalta, tikai kļuvusi lielāka… Lai netrūkst paklausīgu skolēnu un zinošu pedagogu! Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības!

Mārīte Šteinberga (Rudzgaile)