Aizej tur, nezin, kur… 2015
02.10.2015.


Kā jau iepriekšējos gados, arī šogad Madlienas vidusskolas 5.-12. klašu skolēni piedalījās skolēnu pašpārvaldes organizētajā rudens skrējienā “Aizej tur, nezin, kur”, kas norisinājās 2. oktobrī. Kopumā bija 10 kontrolpunkti, kuri bija izvietoti iepriekš izstrādātā maršrutā pa Madlienas teritoriju.

Pirmais kontrolpunkts bija visradošākais, katrai komandai Madlienas estrādē bija jāizveido sava atšķiršanas zīme – karogs. Kontrolpunktā ,,Iegriez mani’’ pārbaudījām komandu basketbola prasmes un viņu līdzsvara izjūtu. Kārtīgs skolēns ir precīzs skolēns, tāpēc precizitāte tika pārbaudīta kontrolpunktā ,,Fuksītis’’. ,,Sapītās kājas’’ bija piemērots kontrolpunkts tiem skolēniem, kuriem problēmas nesagādā pārvietošanās ar pildbumbu iespiestu starp ceļgaliem. Kontrolpunktā ,,Slāpīte’’ skolēniem likām pārnest ūdeni no strautiņa uz spaini. Nākamajā kontrolpunktā ,,Medikopters’’ komandas sagaidīja nestuves, kuras bija jāpielieto nēsājot komandas biedrus no viena distances gala, līdz otram. Skolēnu muzikalitāti mēs pārbaudījām kontrolpunktā ,,Šlāgera aptauja’’. Pēc skrējiena cauri mežam, kontrolpunktā ,,Matam pa vecam’’ komandas rādīja savas prasmes un lielījās ar pieredzi zābaka mešanā. Zināšanas par teikumu veidošanu tikai atsvaidzinātas kontrolpunktā ,,Parunāsim’’. Skatoties kontrolpunktā ,,Pastum, pastum, pietupies’’ uzņemtos video, varējām secināt, ka Ufo dziesmas kustības var noderēt arī praktiski.

Finišā, pie skolas ieejas durvīm, komandas ar fotoaparātu un atspirdzinošu sulu sagaidīja skolotāja Anita.

Skrējienā uzvaru izcīnīja 9.a klases komanda!

5. klase

6. klase

7. klase

8. klase

9. klase

10. klase

11. klase

12. klase

Paldies visām komandām, kuras šo saulaino dienu pavadīja uz aktīvas un veselīgas nots!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)