Aktivitātes brīvā laika pavadīšanai
28.01.2020.


Atsākoties mācību gada otrajam semestrim, esam ieviesuši jaunas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai pēc stundām. 16. janvārī 15 Madlienas vidusskolas skolēni apmeklēja Kokneses sporta centra peldbaseinu un 23. janvārī 16 skolēni no 7.–12. klasei devās slidot uz Ogres ledus halli. Uz ledus varējām doties ar savām slidām vai nomāt tās uz vietas Ogrē. Slidoja gan zēni, gan meitenes. Puiši spēlēja hokeju, un pārējie vienkārši aktīvi slidoja. Laiks pagāja nemanot, jo bija ļoti interesanti. Braucot mājās, daudziem sāpēja kājas, jo tā bija pirmā reize šajā mācību gadā, kad kāpām uz slidām.

Bija liels prieks piedalīties šādā aktivitātē, un noteikti piedalīšos vēl. Abus pasākumus organizēja skolotāja Rita Pučekaite. Ar skolas atļauju centīsimies atkārtot gan slidošanu, gan baseina apmeklējumu pēc iespējas biežāk, vismaz katru otro nedēļu. Paldies sporta skolotājai par apņemšanos organizēt šādus braucienus, lai jaunieši laiku var pavadīt aktīvi, nevis pie datora. Paldies!

Par turpmākajiem braucieniem sīkāka informācija pie skolotājas Ritas. T. 28 678 885.

9. klases skolniece Elīza Liepiņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)