Aktuālā informācija par skolēnu kartēm
20.08.2021.


Ir pagājuši 3 produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā pasūtītu jaunu un savlaicīgi saņemtu atjaunoto karti, un bez pārtraukuma turpinātu izmantot kartes priekšrocības.

Skolēna kartes atjaunošana
Īpašu uzmanību aicināti pievērst skolēnu karšu derīguma termiņiem, lai savlaicīgi veiktu jaunas kartes pasūtījumu, kas ļaus veiksmīgi to izmantot iekļūšanai izglītības iestādē un atvieglojumu saņemšanai, ja tādi paredzēti transporta pakalpojumu vai ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai.

Pieteikt Ogres novada skolēna kartes atjaunošanu iespējams šeit: epakalpojumi.lv vai izglītības iestādē, kurā kartes lietotājs mācās, ja nav iespēja kartes atjaunošanu pieteikt elektroniski.

Skolēna atjaunotās kartes saņemšana
Skolēna karti izsniedz Ogres novada pašvaldības izglītības iestādē, kurā skolēns mācās.
Skolēna kartes atjaunošana ir bezmaksas.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)