Apbalvo zinošākos un sportiskākos skolēnus
13.05.2017.


11.maijā Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī Valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura (10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.).

Ogres novada pašvaldības balvas saņēma arī Latvijas Republikas 70.skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti:

Elvis Veinbergs (7.kl.), Monta Antonoviča (8.kl.), Ramona Smilškalne (8.kl.), Alta Siliņa (8.kl.), Emīls Smilškalns (9.kl.), Sandra Kārkliņa (9.kl.), Luīze Madara Dzene (9.kl.), Ērika Bogdanova (9.kl.), Māra Kļaviņa (10.kl.), Rainers Kriškāns (10.kl.), Eduards Praličs (10.kl.) un skolas pagājušā gada absolventi Ralfs Bite un Andris Šteinbergs.

Pateicības raksti tika pasniegti šo zinošāko un sportiskāko skolēnu pedagogiem – Zintai Saulītei, Intai Ošai, Aldai Karasevai, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)