Ar burvju trikiem par “lielās dzīves” gudrībām
21.10.2020.


No 12. līdz 16. oktobrim visā Latvijā ritēja karjeras nedēļa. Arī Madlienas vidusskolas Award vienības jaunieši šajā nedēļā tikās ar iedvesmojošu jaunieti, iluzionistu Danti Pecolli un Taurupes Award vienības dalībniekiem. Kopīgi guva pieredzi, iedvesmu un atziņas, lai veiksmīgi turpinātu un realizētu Award programmā izvirzītos mērķus un lai gūtu iedvesmu turmākajai dzīvei.

Iluzionisms un psiholoģija, enerģijas resursi, informācijas filtrēšana, jauni ieradumi un prasmes plānot laiku – tie bija tikai nedaudzi temati, ko skolēni pārrunāja ar Danti Pecolli. Kā galveno atziņu jaunieši guva, ka mēs esam dažādi, katrs ar savu unikalitāti. Ir svarīgi apzināties un izaicināt sevi.

Lai šis laiks ir spēcinošs ikkatram, lai top idejas un darbi jebkuros apstākļos! Paldies visiem par jēgpilnu dienu, par sarunām, prieku un vēlēšanos satikties vēl.

Izaicini sevi! Sajūti un atrodi, kas ir tavs Lielās dzīves ceļš!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)