kalendārs
18.12 – Izliekam I semestra vērtējumu.

19.12 – Pedagoģiskās padomes sēde.

20.12 – Ziemassvētku pasākuma mēģinājums (no plkst. 13.00).

21.12 – Ziemassvētku pasākums 1.- 12.klašu skolēniem skolas aktu zālē.

22.12 – Liecību izsniegšana.

22.12 – Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora (plkst. 11.30).

25.12 – 5. janvāris - Skolēnu Ziemas brīvdienas.
par skolu

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Pirmdienās 8.30 – 16.00
Ceturtdienās 8.30 – 16.00
Piektdienās 8.30 – 16.00

Izglītības psihologs Krapes filiālē – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Logopēds – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Otrdienās 12.00-17.00
Ceturtdienās 13.00-17.50
Piektdienās 15.30-16.30

(Individuālajām konsultācijām pieteikties iepriekš pa telefonu 29502490)

Logopēds Krapes filiālē – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Sociālais pedagogs – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Pirmdienās 15.00-17.00
Otrdienās 11.00-13.00
Trešdienās 15.00-17.00
Ceturtdienās 11.00-13.00

Sociālais pedagogs Krapes filiālē – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Medmāsa – Mirdza Ozola
Otrdienās 8.30-13.00

Medmāsa Krapes filiālē – Vija Tumane
Ceturtdienās 12.00 – 13.00, 13.30 – 14.30

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja