kalendārs
02.03. A.Lingrēnai veltīts pasākums.

06.-10.03. Izstāde mājturībā „To es protu”.

08.03. Izliekam starpvērtējumu 1.-12.klašu skolēniem.

09.03. Pedagoģiskās padomes sēde.

10.03. PopIela 5.-12.klašu skolēniem, Diskotēka.

10.03. Sporta pasākums kopā ar skolēnu vecākiem.

13.-19.03. Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem.

20.-26.03. Pavasara brīvdienas 12.klašu skolēniem.

23.03. Konkurss „Gudrinieks” 1.-4.klašu skolēniem.

24.03. Pasākums „Dažādi eksperimenti” Krapes filiālē.

Aprīlis: ⇅

Maijs: ⇅

Jūnijs: ⇅

par skolu

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Pirmdienās 8.30 – 16.00
Ceturtdienās 8.30 – 16.00
Piektdienās 8.30 – 16.00

Izglītības psihologs Krapes filiālē – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Logopēds – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Otrdienās 12.00-17.00
Ceturtdienās 13.00-17.50
Piektdienās 15.30-16.30

(Individuālajām konsultācijām pieteikties iepriekš pa telefonu 29502490)

Logopēds Krapes filiālē – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Sociālais pedagogs – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Pirmdienās 15.00-17.00
Otrdienās 11.00-13.00
Trešdienās 15.00-17.00
Ceturtdienās 11.00-13.00

Sociālais pedagogs Krapes filiālē – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Medmāsa – Mirdza Ozola
Otrdienās 8.30-13.00

Medmāsa Krapes filiālē – Vija Tumane
Ceturtdienās 12.00 – 13.00, 13.30 – 14.30

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja