kalendārs
12.12.-16.12.
Izstāde „Ziemassvētku dekors”, „Labo darbu nedēļa”.

19.12.
izliekam līdz plkst.16.00. pirmā semestra vērtējumus.

20.12.
plkst.14.30.Pedagoģiskās padomes sēde par semestra skolēnu mācību sasniegumiem.

21.12.
plkst.14.00 Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora skolas Aktu zālē.
- 17.00. Ziemassvētku eglīte skolas skolēniem.
- 19.00. Diskotēka.

22.12.2016.-04.01.2017.
skolēnu Ziemas brīvdienas.

par skolu

Atbalsta personāls

Izglītības psihologs – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Pirmdienās 8.30 – 16.00
Ceturtdienās 8.30 – 16.00
Piektdienās 8.30 – 16.00

Izglītības psihologs Krapes filiālē – Renāte Ločmele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26518051)

Logopēds – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Otrdienās 12.00-17.00
Ceturtdienās 13.00-17.50
Piektdienās 15.30-16.30

(Individuālajām konsultācijām pieteikties iepriekš pa telefonu 29502490)

Logopēds Krapes filiālē – Vita Volkopa
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 29502490)

Sociālais pedagogs – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Pirmdienās 15.00-17.00
Otrdienās 11.00-13.00
Trešdienās 15.00-17.00
Ceturtdienās 11.00-13.00

Sociālais pedagogs Krapes filiālē – Maruta Viduce-Ševele
(iepriekš saskaņojot pa tālruni 26215213)

Medmāsa – Mirdza Ozola
Otrdienās 8.30-13.00

Medmāsa Krapes filiālē – Vija Tumane
Ceturtdienās 12.00 – 13.00, 13.30 – 14.30

stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja