Atklātā stunda ģeogrāfijā-7. klasei
22.01.2018.


17. janvārī skolā viesojās ģeogrāfijas skolotāji no Ogres, Suntažu, Meņģeles, Taurupes skolām un Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe Vineta Āboltiņa. Skolotāji apmeklēja pieredzes stundu ģeogrāfijā 7.a klasē par tēmu „Austrālijas dzīvnieki”. Skolēni labi demonstrēja savas prasmes savstarpējā sadarbībā, teksta izpratnē, stāstījuma veidošanā un prezentācijā. Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni iepazina Austrālijas dzīvnieku savdabību un gatavojās ceļojumam uz šo eksotisko kontinentu. Tikšanās turpinājumā skolotāja Daiva Lūse viesus iepazīstināja ar skolas izveidoto grāmatu “Mana Madlienas vidusskola” un skolas direktors Edgars Viņķis aicināja apskatīt stendus par skolas vēsturi un tradīcijām.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Intai Ošai un 7.a klases skolēniem par veiksmīgi organizēto mācību darbu stundā!

V. Kalniņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)