Atvadas no sākumskolas
16.06.2018.


29.maijā mūsu 4.a klases skolēni  teica atvadas sākumskolai. Tie bija svētki bērniem,vecākiem un skolotājiem.

Bērni paši bija rotājuši zāli svētkiem un sagatavojuši koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar nelieliem uzvedumiem no skolas ikdienas dzīves. Pēc svinīgā pasākuma Agneses mamma organizēja bērniem dažādas sporta spēles un rotaļas, bet Artūra vecmamma katram lika iejusties aktiera lomā. (Paldies Agneses mammai un Artūra vecmammai).

Ir pagājuši četri gadi kopš tā brīža,kad bērni nedroši un satraukti sāka skolas gaitas Madlienas vidusskolā. Tas nebija viegli, jo mēs katrs esam citāds, arī dzīves apstākļi citādi, nav divu vienādu. Daudz bija jāmācās atbalstīt vienam otru, iejusties katra īpašā situācijā.

Šobrīd bērni ir jau sekmīgi pabeiguši izglītības pirmo posmu un gatavi pamatizglītības iegūšanai.

Vēlam veiksmīgas turpmākās skolas gaitas!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)