Author Archives: Valentīna

Aktuālā informācija par skolēnu kartēm

Ir pagājuši 3 produktīvi gadi kopš izsniegtas pirmās Ogres novadnieka un skolēnu kartes. Karšu funkcijas ir pilnveidojušās, un to apjoms pieaudzis. Kartēm, kuras izsniegtas 2018. gadā, šajā gadā beidzas derīguma termiņš. Aicinām pievērst uzmanību derīguma termiņam uz kartes, lai vajadzības gadījumā pasūtītu jaunu un savlaicīgi saņemtu atjaunoto karti, un bez pārtraukuma turpinātu izmantot kartes priekšrocības. […]

„Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet 2021”

Jūlija sākumā Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludināja pieteikšanos uz finanšu līdzekļu piešķiršanu nometņu organizēšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm Valsts programmas „Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai”. Šo iespēju izmantoja arī Madlienas vidusskola un iesniedza divus pieteikumus vasaras nometņu organizēšanai. Abi pieteikumi tika apstiprināti un no 2. līdz 6. augustam Madlienas vidusskolas apkaimē norisinājās dienas […]

Noslēdzies projekts „Volejbols vieno”

Jau otro gadu ar Ogres novada pašvaldības atbalstu projekta RADI ietvaros Madlienas volejbola entuziasti, sadarbībā ar biedrību “Otrās mājas”, realizē jauniešu sporta projektu „Volejbols vieno 2021”. Neskatoties uz aizvadītā gada sarežģīto treniņu pieejamību, Ogres novada jaunie volejbolisti aktīvi darbojās āra treniņa nodarbībās. Šis bija pirmais gads, kad volejbolu smiltīs netraucēja ne ziemas sals, ne kupenas, […]

„Radoši, aktīvi kopā 2021”

No 13. līdz 17. jūlijam Madlienas vidusskolā nedēļas garumā atkal bija rosība un bērnu čalas, jo tika īstenots Ogres novada pašvaldības finansiāli atbalstīts projekts – radošo aktivitāšu un atpūtas nometne „Radoši, aktīvi kopā – 2021” 1.– 4. kl. bērniem. Nometnē piedalījās 20 Ogres novada bērni no Madlienas, Krapes, Ķeipenes, Taurupes, Ogres. Šogad pirmo reizi šīs […]

Ardievas Madlienas vidusskolai

Vasara pašā briedumā, smaržo bērzu meijas! Trešā jūlijā Madlienas vidusskolu absolvēja 47. izlaiduma klase – Elīza Rasma Bičevska, Emīls Oto Birģelis, Kristīne Jankava, Marģers Žanis Kalniņš, Atis Liepiņš, Alta Siliņa, Linda Smilškalne, Ramona Smilškalne, Ralfs Žurēvičs. Deviņi jaunieši kopā ar ģimenēm un skolotājiem Madlienas estrādē sacīja ardievas savai skolai un bija gatavi doties nākamajā dzīves […]

SkaLaS laureāte Denīze Nora Dzene

Skaļās lasīšanas sacensība SkaLaS Latvijā norisinās 4 gadus. Tajā piedalās 5. un 6. klašu skolēni ar 3 minūšu garu lasījumu no paša izvēlētas grāmatas. Uzdevums – ar interesantu un izteiksmīgi nolasītu fragmentu rosināt klausītājus arī izlasīt šo grāmatu. Madlienas vidusskolas skolēni SkaLaS sacensībās piedalās 3 gadus. Sacensība notiek 3 kārtās. 1. kārta – visi 5. […]

9. klases izlaidums

No sīkas ābola sēkliņas Dzimst trausls ābeles stāds. No trauslā ābeles stāda Jauna ābele aug… 11. jūnija pēcpusdienā Madlienas estrādē, smaržojot bērzu meijām un lupīnām, notika 9. klases izlaidums. Daba mūs lutināja, spīdēja saule, lai gan tālumā ducināja pērkons. 9. klases ābeļu dārzā ir uzziedējušas 14 ābeles, katra ar savu krāšņumu un spēku. Klases audzinātāja […]

Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)