Baltā galdauta svētki
08.05.2018.


Balts galdauts latvietim ir pašapziņas, piederības un lepnuma simbols, tā ir brīvības un saimes sajūta. Šogad sanācām kopā arī mēs – Madlienas vidusskolas skolēni un pedagogi – 3. maija pēcpusdienā, lai svinētu šo dienu, lai būtu kopā un sajustu vienotību, pieminot Latvijas simtgadi un 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu – lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Katra klase bija sagatavojusi priekšnesumu par tēmu „Latvju godi”, piedalījās atraktīvajā pasākuma norisē, minot mīklas un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī svētku galdam visi bija sarūpējuši latvisku cienastu. Svarīgākā atziņa, ko šie svētki audzina un māca, – katram sajusties piederīgam latviešu tautai un apzināties, ko pa īstam nozīmē – būt brīviem un vienmēr pateicīgiem, ka varam dzīvot brīvā Latvijā!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)