Brīnumu laiks
03.12.2019.


Iniciatīvas “Skolas soma” ietvaros Madlienas vidusskolas 8. un 9. klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur Imanta Ziedoņa zālē vēroja režisora Mārtiņa Vilsona teātra izrādi “Brīnumu laiks”. Iestudējums bija ļoti interesants. Manuprāt, mums kā pusaudžiem tā bija lieliska iespēja ieraudzīt ne tikai savas, bet arī uzzināt citu vienaudžu problēmas. Galvenā doma – kādā ceļā un kā risināt pusaudžu problēmas, kuras mēs reizēm nespējam ne kontrolēt, ne patiesi izvērtēt. Kad galvenajam varonim pēc ilgām lūgšanām iedeva brīnumainas spējas, viņš secināja, ka, cenšoties mainīt šīs savas “problēmas” maģiski, viss dzīvē var kļūt vēl sarežģītāk. Beigās secināja, ka viņam labāk patīk norūpējusies māte, nevis dzīves baudītāja, stingrs un prasīgs, nevis neizlēmīgs skolotājs, kautrīga un klusa, nevis uzmācīga meitene.

8. klases skolniece Undīne Dzene

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)