Skatuves runas konkurss
13.12.2018.

13.decembrī norisinājās ikgadējais skatuves runas konkurss  1.-12.klasei, kopā piedaloties 21 skolēnam. 1.klašu grupā dzejoļus skaitīja Donats Runcis- Rainis „Visi desmit”, Elizabete  Mača – Uldis Auseklis „Skudru pasaka”, bet Sanija Torbejeva, skaitot  dzejoli Rainis „Mākonītis un mākonīte”,  ieguva 1. vietu.

2.-3. klašu grupā dzejoļus skaitīja 2. klases  skolniece Patrīcija  Anna Rone, ar Laimoņa  Pēlmaņa dzejoli  „Slimie  runčukiņi” iegūstot  1. vietu savā klašu grupā un iespēju pārstāvēt Madlienas vidusskolu arī Ogres novadā. Pateicību par piedalīšanos saņēma Roberts Miks Mačs no 2.klases ar Jāzepa Osmaņa dzejoli „Pēc piena” un Arīna Binkjavičus no 3.klases ar Guntas Ristamecas dzejoli „Ja es varētu”.

4.-6. klašu grupu pārstāvēja 4.klases skolēni Terēza Elza Rone – Māra Cielēna „Laupītājs”, Renārs Rainers Biezbārdis – Rasma Urtāne „Ķēniņa meitas”, Sandija Liepa – Pēteris Brūveris „Datorvīrusa dziesma” , 5.klases skolēni  Nikola Markovska –  Vilis Plūdonis „Sniegavīrs”, Evelīna Tirzmaliete –  Monta Meijere „Vakars pie mana loga”, Harijs Jānis Pluģis – Arvīds Skalbe „Baltie bērzi”, 6.klases skolnieces- Amanda Grundane – Imants Ziedonis „Neviens nevienam nepieder”, Iluta Rubene – Leina Markevica „Pasaule, kur eņģeļa nav neviena”. Šajā klašu grupā 1. vietu izcīnīja Renārs Rainers Biezbārdis un arī viņš pārstāvēs Madlienas vidusskolu Ogres novadā.

7.- 9. klašu grupu pārstāvēja četras meitenes  no 7. un 8. klases. 7. klases Alise Pētersone ar Rasma Urtānes dzejoli „Bērnības smarža” un Ieva Rābe ar Imanta Ziedoņa dzejoli „Es mīlu tavas acis”. 8. klases skolniece Annija Kļava skaitīja Lailas Meinardes dzejoli „Aiz mana loga”, bet Elīza Liepiņa runāja „Ezera monologu”. Šajā klašu grupā spēcīgāka un izteiksmīgāka bija Elīza Liepiņa,  kura ieguva 1. vietu.

Vidusskolas grupā piedalījās Elīza Rasma Bičevska  no 10.klases ar Imanta Ziedoņa dzejoli „Palīdziet atrast man mieru”, Jogita Lazdiņa no 11. klases ar Aleksandra Čaka „Kioski” un  12. klases skolniece  Ketija Povha ar  Imanta Ziedoņa dzejoli „Par pašapziņu”. Šajā klašu grupā 1. vietu ieguva Jogita Lazdiņa.

Katrs skolēns saņēma mazu piemiņas balvu par piedalīšanos konkursā.

Paldies visiem skolēniem, kas bija gatavojušies un piedalījās skatuves runas konkursā! Paldies arī žūrijai, kas vērtēja katra skolēna sniegumu!

Pirmklasnieku un audzinātāju pirmā skolas diena
24.09.2014.

1. septembris man, tāpat kā maniem pirmklasniekiem, sākās ar zināmu uztraukumu, jo Madlienas vidusskolā esmu jaunienācēja. Visi bērni un viņu vecāki bija nepazīstami. Lai gan pedagoģiskā darba pieredze ir 17 gadi, tomēr biju noraizējusies, kā veidosies pirmā saskarsme. Sirsnīgā atmosfēra, bērnu ziedi un jauno kolēģu sveikšana svinīgā pasākuma laikā satraukumu mazināja, jo sajutu, ka esmu šīs skolas saimes locekle.

Pēc pirmās stundas, kur iepazinos ar savas klases skolēniem un viņu vecākiem, biju priecīga, ka bērnu acīs redzēju mirdzumu un ka vecāki ir atvērti un ar vēlmi aktīvi sadarboties. Manu optimismu pavairoja arī direktora Edgara Viņķa izrādītā interese par 1. klasi, apvaicājoties par bērnu noskaņojumu un atgādinot, ka tieši pirmajā klasē tiek likti pamati bērna turpmākajai izglītībai un personības attīstībai.
Lūk, mazo pirmklasnieku – Raivja, Monikas, Martas, Tijas, Lindas, Agneses, Nikolas, Patrika, Daces, Kristīnes, Sofijas, Pētera, Dārtas, Artūra, Haralda – domas par 1. septembri!

 • Man patika, ka mūs zālē ieveda 12. klases skolēni.
 • Visa diena bija interesanta, mājās aizejot, jutos, ka esmu bijis pasākumā.
 • Vislabāk patika dāvanas.
 • Patika sava skolotāja.
 • Jauki bija saņemt apsveikumus un puķes.
 • Skola bija skaista.
 • Interesants pasākums klasē.
 • Skola likās ļoti liela.
 • Jau vasarā gribējās nākt uz skolu, ļoti gaidīju 1. septembri.
 • Skolā jutos kā mājās.
 • Patika fotografēties pie burtiem ABC skolas pagalmā.

Vēlos pateikties bijušajai skolas direktorei Aldai Karasevai, kura izrādīja man uzticību un pieņēma darbā, jo ģimenes apstākļu dēļ esmu pārcēlusies uz Madlienu. Paldies arī direktora vietniecēm, skolotājām un pārējiem darbiniekiem par atbalstu jaunajā darba vietā.

Marina Dišereite, 1.a klases audzinātāja

Iespaids par pirmo skolas dienu: rīts sākās ar satraukumu – kā nu būs, kā nu viss izdosies. Gaidīju, kad pirmie bērni parādīsies klasē. Viņi nāca kā saulītes, smaidīgi, ar ziedu pušķi rokās. Pirmklasniekos uztraukums nebija manāms, tāpēc arī mans satraukums pamazām izzuda. Bērni ar prieku nāca klasē, cits ar citu aprunājās. Viņi gaidīja pirmo skolas dienu, gribēja iepazīt skolotāju, satikt savus draugus. Rakstījām, kas patika 1. septembrī, kādas bija sajūtas – visiem patika, ka katru izsauca skolas priekšā un sveica ar ziediem, dāvināja grāmatiņu. Bērni nāca klāt, pateicās, ka esmu sagaidījusi viņus ar smaidu. Diena pagāja ļoti ātri, jo darbi ritēja raiti. Visi mājās devās priecīgi par jauno mācību gadu.

Dana Krēsliņa, 1.c klases audzinātāja

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)