2013./2014.m.g.

Madlienas vidusskolas direktora amatā ieceļ Edgaru Viņķi

Domes sēdē 28. augustā Madlienas vidusskolas direktora amatā iecelts Edgars Viņķis. Šā gada jūlijā Ogres novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos uz vakanto Ogres novada Madlienas vidusskolas direktora amatu (vakance radās sakarā ar līdzšinējās direktores Aldas Karasevas iesniegto atlūgumu). Šim amatam pieteicās četri pretendenti, no kuriem par atbilstošāko Madlienas vidusskolas direktora amatam Ogres novada pašvaldības amatpersonu un…

Par veikumu pagājušajā mācību gadā

Skolas pamatuzdevums ir kvalitatīvas izglītības iegūšana un tāpēc mācību gada noslēgumā parasti izvērtējam darba rezultātus. Tradicionāli pēdējā skolas dienā – Karoga svētkos par augstiem mācību sasniegumiem 5. ­12. klašu skolēni saņēma Atzinības rakstus. Pagājušajā mācību gadā sekmēs vislabāk sevi ir apliecinājuši: 5. klasē Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Gerda Osokina; 6….

Jūnijs – izlaiduma mēnesis

Medaini smaržo baltās madaras, vīst Jāņu dienas vainagi, ar pēdējiem jasmīniem esam aizsūtījuši atvadu sveicienus jūnijam – izlaidumu mēnesim. 7. jūnijā Madlienas vidus­ skolai ardievas teica desmit 12. klases absolventi ­ Toms Bal- odis, Roberts Greibers, Kārlis Jansons, Laura Jēgere, Rita Lazdiņa, Toms Piternieks, Elvis Smilškalns, Raitis Strazdiņš, Laura Upeniece, Alise Viduce, bet 13. jūnijā…

Āra apmācība visiem

Madlienas vidusskola iesaistījusies Comenius Regio programmas projektā „Āra apmācība visiem” („Outdoor Learning for All”), kurā kopā ar skolotājiem no vēl trijām Ogres novada skolām (Ogres- gala pamatskola, Suntažu un Jaunogres vidusskolas) un Lielbritānijas piejūras pilsētas Sautendas (Southend-on-Sea) 4 skolu skolotājiem mēģinām atrast labākos risinājumus, lai apmācības procesu padarītu interesantāku, izmantotu vairāk pētniecisko metožu, kas savukārt…

Absolventu atmiņas par skolu un paldies

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads – citam, lai rudenī atkal satiktos, taču daudziem skolēniem tas ir jaunu meklējumu, neziņas un apjukuma laiks. 4. klase atvadās no saviem sākumskolas drau- giem, lai jau septembrī mācītos kopā ar lielajiem skolēniem. 9. klases audzēkņi, nokārtojuši valsts pārbaudes darbus un eksāmenus, vēl domā, vai palikt un…

Mana vecmāmiņa un vectētiņš

Maijs ir ģimenes mēnesis, kad svinam Mātes dienu un godinām dzimtas stiprumu. Spēcīgs ģimenes balsts ir mūsu mīļās vecmāmiņas un vectētiņi, omes un opīši. Viņi – dzīves gudrību devēji, mīlestības avots un mazbērnu vislielākie lutinātāji. Cik labi, ja ir vecmāmiņa un vectētiņš – jaukie, strādīgie, izpalīdzīgie un sirdsgudrie! Madlienas vidusskolas 2.–4. klases skolēni var daudz…

Nauda, naudiņa…

1.klase un audzinātāja Vita Volkopa Kāpēc naudai cilvēka dzīvē ir tik liela nozīme? Kaut arī katrs zina, ka par naudu nevar nopirkt ne laimi, ne mīlestību, ne arī draudzību, tomēr bez tās nevar. Naudai ir savs spēks, vara un ietekme uz cilvēku. Madlienas vidusskolā februāra pēdējā nedēļā un marta sākumā notika valodu nedēļa. Šī gada…

Mana mīļākā rotaļlieta

Kad skolēns sāk mācīties skolā, tad liela nozīme ir grāmatām, burtnīcām, pildspalvām un zīmuļiem. Ir tik daudz darāmā, taču mājās pacietīgi gaida rotaļlietas – pelīte, lācis, lelle, kaķis, mašīna, kāda spēle. Katram no mums ir sava mīļākā manta, bieži vien uzdāvināta vai speciāli atvesta no tālienes. Rotaļlietas nomierina, ar tām ir interesanti, un ir tik…