Daudz laimes jubilejā, skola!
18.08.2017.

Savas durvis Tu mums visiem vēri 1972. gada 1. septembrī. Liela, gaiša, plaša un skaista Tu stāvēji pakalnā pie Sises upes. Mums visiem par Tevi bija prieks un sajūsma. Un kā gribējās mācīties – jaunas mēbeles, kabinetu laboratorijas, parketu grīdas. Un skolotāji – apņēmības pilni un gandarīti.

Šodien Tu esi sasniegusi savu briedumu. Tu vari lepoties ar brīnišķīgiem absolventiem, kuri savas karjeras plašajos lidojumos Tev var pateikties par iedrošināšanu izplest spārnus un lidot – pašam…. Tavos gaiteņos un mācību kabinetos atbalsojas labu un izcilu pedagogu domu lidojums, kuru vajag prast uztvert un saklausīt, un domāt – pašam – par procesiem mums apkārt, likumsakarībām un vēl tik daudz ko – arī skolas draudzību, mīlestību, sapratni un piedošanu.

Šogad Tevi var saprast. Tu gaidi atgriežamies savējos, kaut vai uz neilgu brīdi – gribas taču apskatīt un uzklausīt, kā nu mums visiem veicas tajā plašajā pasaulē. Un visiem kopā salidot un nosvinēt… to skaisto un bezrūpīgo skolas laiku.

Tu, šā brīža skolēns, kas kāpšanu skolas kalnā brīžiem uztver kā smagu nastu un mācīšanos kā grūtu darbu, vēl nevari iedomāties, kā lielajā dzīvē tas atmaksāsies… tici – tā būs. Un pavēro, kā absolventi „lidos” skolas kalnā, kā viņus pievilks neredzams spēks – tas, ko saucam par cieņu, pateicību, atkalredzēšanās prieku.

Daudz laimes Tev, mana skola, 45 gadu jubilejā! Nu jauna Tu vēl esi, un tas – labi! Tev daudz spēka, gudrības un radošuma, un galvenais bērnu – tādu apķērīgu, domājošu, cilvēcīgu!

Madlienas vidusskola uz savas 45 gadu jubilejas svinībām un skolas vēstures grāmatas „Mana Madlienas vidusskola” prezentāciju skolas darbiniekus un aicinātos viesus gaidīs 2017. gada 1. septembrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē.

Skolas absolventu un darbinieku salidojums 2017. gada 21. oktobrī plkst. 17.00 skolas aktu zālē (svinīgs pasākums) un atkalredzēšanās balles ritmos līdz rīta gaismai!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Izglītojoša sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2017”
10.08.2017.

No 31. jūlija līdz 5. augustam Ogres novada 30 bērniem bija iespēja pabūt izglītojošā sporta un atpūtas nometnē. Viņi šo nedēļu pavadīja telšu pilsētiņā, aktīvi darbojoties. Viens no nosacījumiem bija – neizmantojam mobilos telefonus. Tas izdevās, jo nav nepieciešams telefons, ja bērniem ir pieaugušo piedāvājums par saturīgu laika pavadīšanu dabā un telpās. Par to jau laikus parūpējās skolotāja un nometnes vadītāja Rita Pučekaite, plānojot nodarbības, piesaistot pedagogus, meklējot sponsorus, kad rakstīja un iesniedza projektu, lai saņemtu finansējumu no Ogres novada pašvaldības bērnu vasaras nometnes organizēšanai Madlienas vidusskolas Krapes filiālē.

Kopā ar J. Baltaču un V. Grinbergu Lobes dzirnavās bija iespēja pabūt dabā, pļavā, kā arī eksperimentēt ar Saules un Ūdens enerģiju. Vineta mācīja un stāstīja par augiem, to izmantošanu, veselīgu dzīvesveidu, pamēģinājām arī paši gatavot kosmētiku – krēmus ādai no dabas materiāliem. Tās zināšanas, kas ir šiem cilvēkiem par dabu un norisēm tajā, spētu saglābt postošos cilvēku nodarījumus dabai.

V. Volkopa piedāvāja logoritmikas un valodas spēļu nodarbības, mierīgi un nesteidzīgi izbaudīt mirkli, izdzīvot to brīdi, kurā esi, izzināt savu ķermeni, izjūtas un, protams, par to arī runāt, lai atpazītu savas un citu emocijas.

J. Hmeļņicka vadīja radošās nodarbības – nometnes karoga izveidi, maisiņu apdruku, lukturīšu izgatavošanu, Sapņu ķērāju gatavošanu, floristiku. Judīte arī vecāku dienā piedāvāja radošas nodarbes bērniem un vecākiem.

M. Auziņa un I. Rudzīte kopā ar bērniem vāca augus pļavā, lai vecāku dienā pagatavotu brīnišķīgas gleznas. Maija ar nometnes dalībniekiem veica saistošos eksperimentus, bet Indra vadīja dažādas spēles un atrakcijas.

Visus mūs uzraudzīja un arī sporta aktivitātes nodrošināja R. Pučekaite, kas ar savu neizsīkstošo enerģiju parādīja, ka vakarus var arī pavadīt sarunās, spēlējot galda spēles, sportojot. Viņa spēja arī piesaistīt brīvprātīgo pedagogu A. Lazdiņu, kas visu nometnes laiku iesaistījās aktivitātēs, palīdzēja mums tikt galā ar ikdienas darbiem. Aelita novadīja arī sporta aktivitātes vecāku dienā. Vakaros pirms miega bija kopīga filmu skatīšanās. Ik pa laiciņam bērni gatavojās popielai un modesskatei, kas notika piektdienā. Paldies Santai Kalniņai par tērpiem. Mums bija arī brīnišķīga pavāre D. Kusiņa, kas lutināja visu nometnes laiku ar garšīgām maltītēm.

Paldies par atbalstu biedrībai „Baltā dūja”, kas arī apsveica nometnes dalībnieku Ričardu Šmitu par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās vieglatlētikas sacensībās Polijā. I. Stikuts ar ģimeni atbalstīja un sponsorēja ekskursiju. Paldies par sadarbību J. Lēnajam, ka varējām iemēģināt fusbola laukumu. Ekskursijas laikā pabijām IK „Ķeipenieši” piparkūku darbnīcā. Visi strādājām radoši. Piparkūku feja Ilze un viņas palīgs Aigars priecājās par bērnu disciplinētību un spēju klausīties un skatīties video par uzņēmuma vēsturi. Paldies arī Krapes pagasta pārvaldes vadītājai I. Sandorei par transporta nodrošināšanu ekskursijā. Vēlāk veldzējāmies glīti iekārtotajā pludmalē un spēļu laukumā pie Plaužu ezera.

Kopā aizvadījām piecas jaukas diennaktis. Paldies nometnes bērnu vecākiem par uzticēšanos pedagogu komandai. Nometnes vadītāja paldies saka arī visiem iesaistītajiem pieaugušajiem un pedagogiem, kuri ieguldīja darbu nometnes laikā.

Aptaujājot bērnus, konstatējām, ka lielākajai daļai patika viss, ko darījām, viņi aizrautīgi gribēja piedalīties visur, pabeidza iesākto. Pati daba mums piedāvāja visas savas izpausmes – lietu, sauli, negaisu. Ceram, ka šī aizrautība un radošums turpināsies arī ikdienas darbā skolā. Kas zina, varbūt uz tikšanos nākamgad.

Vita Volkopa


Tikšanās ar vasaru
27.07.2017.

15 jauniešiem vienu nedēļu no 15. līdz 23. jūlijam bija iespēja pavadīt Vācijā. Viņi piedalījās starptautiskajā jauniešu nometnē skaistajā Saksijas pilsētiņā Saidā (Sayda). Bija iespēja pabūt kopā ar Saksijas novada labākajiem jaunajiem šahistiem. Jaunieši ļoti ātri sadraudzējās un atrada kopīgu valodu sarunās un sporta spēlēs. Pa dienu mums bija cita programma, bet pēcpusdienas pavadījām kopā.

16. jūlijā iebraucām Saidā, lai iekārtotos nometnē. Kaut arī bijām noguruši no tālā ceļa, nedaudz iepazināmies ar telpām un piedāvātajām iespējām.

17. jūlijā devāmies pārgājienā uz Saidas pilsētu, kur apskatījām bobsleja muzeju un iemēģinājām spēkus trīscīņā, bija arī konkurss par muzeja eksponātiem. Te labas zināšanas kādā no jomām parādīja katrs no bērniem. Atceļā apskatījām lauku sētu un pavadījām laiku sakoptā mežā. Pēc vakariņām bija tradicionālais joku sports – zirņu spļaušana tālumā, sērkociņu mešana, zābaka makšķerēšana un mešana un citas jautras nodarbes. Uzvarēja tas, kurš ieguva vismazāk punktu. Vakars kopā ar vācu bērniem, spēlējot basketbolu, futbolu, mini golfu. Iemēģinājām arī šaha spēli.

18. jūlijā braucām uz Pockau, lai pārbaudītu savu fizisko sagatavotību. Šeit varēja kāpt pa alpīnisma sienām sev piemērotā augstumā (3–19 m). Uzdevums bija jāveic pārī, tā bija iespēja sadraudzēties savā starpā. Ap pusdienlaiku devāmies uz rodeļu trasi Seifenē, lai izbaudītu skaisto panorāmu no kalna virsotnes. Mājupceļā ielūkojāmies rotaļlietu darbnīcā, kur mums izstāstīja, kā no koka gabala top brīnišķīgas egles vai citi kociņi. Apskatījām elegantas lietas no koka, iepirkām suvenīrus un devāmies uz naktsmītni. Vakarā piedalījāmies mākslas nodarbībā, lai apgleznotu katrs savu rotaļlietu – sniegavīru.

19. jūlijā devāmies uz Neuhauseni. Tas bija brīnišķīgs pārgājiens, kad apskatījām sakopto, skaisto dabu, gleznainos kalnus. Nedaudz aplūkojām pilsētiņu, bet galvenais dienas notikums bija baseina apmeklējums, jo šī bija viena no karstākajām dienām. Līdz vēlai pēcpusdienai tika izbaudīti piedāvātie ūdens atrakciju prieki. Vakarā atkal kopā ar jauniegūtajiem draugiem sēdējām pie nometnes ugunskura, runājāmies par dzīvi, interesēm un cepām uz iesmiem viņu tradicionālās pankūkas.

20. jūlijs – Drēzdenes apskate. Ar autobusu devāmies uz lielāko no tuvākajām pilsētām, lai apskatītu skaisto vecpilsētu. Šeit aplūkojām arī vienu no spilgtākajiem baroka arhitektūras ansambļiem vācu zemē – Saksijas kūrfirsta Augusta II Stiprā rezidenci – Cvingeru (celta 1709. gadā). Tā ir īsta paradīze mākslas mīļotājiem. Vēl apskatījām Drēzdenes Dievmātes baznīcu, no tās torņa paveras skaists pilsētas skats. Pastaigas pa pilsētu un gājēju ielas apskate apstiprināja pilsētas skaistumu, sakoptību. Pārbaudījām arī savas orientēšanās spējas apkārtnē. Vakarā nometnē turpinājām draudzēties ar vācu jauniešiem. Piedāvājumā bija diskotēka, kuras laikā pasniedzām un patīkami iepriecinājām viņus ar suvenīriem un nelielām dāvaniņām no Latvijas.

21. jūlijs – atkal baseina apmeklējums, lai veldzētu karstumu, jo termometrs rādīja ap 30 grādiem. Šajā dienā arī ļoti nosauļojāmies, izbaudījām gaisa un ūdens peldes. Pēcpusdienu atkal pavadījām ar vācu jauniešiem sarunās, spēlēs un izbaudījām kopā būšanu. Vakarā bija ķegļu spēle jauktajās komandās. Nometnē bija atbraukuši arī japāņu bērni, bet mums jau bija jākārto somas, lai dotos mājup.

22. jūlijs – brokastis, atvadas un mājupceļš. Skumji, bet reizē arī priecīgi. Iegūti jauni draugi, arī katrs sevi varēja pārbaudīt – vai es varu sadzīvot, rēķināties ar otru, iedraudzēties, tikt galā… ar sevi, situācijām, apstākļiem, savu raksturu.

Paldies Patrīcijas Laurinovičas, Ivo Bombāna, Edgara Mežajeva, Elvja Veinberga, Aritas Semjonovas, Zentas Vītolas, Krista Reinarda Zariņa, Unas Krastas, Ances Milleres, Kristīnes Vonogas, Reiņa Kurtiša, Samuela Gintara Dzalba, Silvas Kļaviņas, Ievas Rābes un Agneses Cinītes vecākiem, ka esat izaudzinājuši brīnišķīgus jauniešus, kas spēja nest Latvijas vārdu citā zemē labā nozīmē, jo vācieši priecājās par mūsu pieklājīgajiem, draudzīgajiem un sportiskajiem bērniem. Ar viņiem kopā šo laiku pavadīja skolotājas Inta Putniņa-Cīrule un Vita Volkopa.

Vita Volkopa

Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara 2017”
04.07.2017.

Madlienas vidusskolas skolēni brīvajā laikā aktīvi iesaistās dažādās sporta aktivitātēs un nodarbībās. Ar labiem sasniegumiem regulāri pārstāv skolu novada, starpnovadu, valsts sporta sacensībās. 2016./2017.m.g. izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu volejbola sacensībās abās pamatskolas grupās: 8.–9. klašu grupā meitenēm 1. vieta, zēniem 3. vieta. Skolēni regulāri piedalās dažāda mēroga vieglatlētikas sacensībās, iegūstot godalgotas vietas, tai skaitā sporta skolu sacensībās. Katru gadu Madlienas vidusskolas vieglatlēti ir Ogres novada izlases sastāvā un ar augstiem rezultātiem startē valsts mēroga sacensībās. Arī šogad Latvijas jaunatnes olimpiādē Ogres novada izlasē startēs Madlienas vidusskolas vieglatlēti.

Lai vasaras brīvlaikā rastu iespēju jauniešiem mērķtiecīgi nodarboties ar sportu, jau trešo gadu pēc kārtas Madlienas vidusskolā ar Ogres novada pašvaldības atbalstu tiek organizētas dienas nometnes skolēniem „Madlienas vasara”. Tās ietvaros iespējams aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku, kā arī pilnveidot savas prasmes un iemaņas dažādos sporta veidos. Galvenā nozīme ir pamata sporta veidiem – vieglatlētikai un volejbolam. Katru gadu tiek rasta iespēja papildus apgūt vēl kādu no sporta veidiem. 2015. gadā – orientēšanās un tūrisms, 2016. gadā – florbols, šogad tika izvēlēts basketbos. Atbilstoši šiem sporta veidiem tiek veiksmīgi papildināta arī sporta inventāra bāze, šogad iegādājāmies 11 basketbola bumbas.

Līdztekus sporta trenniņiem notiek arī brīvā laika nodarbības, radošās darbnīcas un sacensības. Radošajās darbnīcās tika apgleznotas sejas maskas, savukārt dambretes turnīrā 1. vieta Ilgonim Vēzim, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Katrīnai Stikutei. Vieglatlētikas sacensībās jaunākajā grupā 1. vieta Ričardam Šmitam, 2. vieta Ilgonim Vēzim, 3. vieta Justam Liepiņam. Meitenēm 1. vieta Kristai Streilei, 2. vieta Agijai Masiulei, 3. vieta Elīzai Liepiņai. Vecākajā grupā 1. vieta Montai Atonovičai, 2. vieta Ramonai Smilškalnei, 3. vieta Mārai Kļaviņai. Jauniešiem vecākajā grupā zelta medaļu nopelnīja Reinis Jurka. Basketbola turnīrā pie medaļām tika visi nometnes dalībnieki.

Šogad nometne darbojās arī kā treniņnometne, mūsu skolas vieglatlētiem gatavojoties Latvijas čempionātam un Latvijas jaunatnes olimpiādei, tāpēc vēlēsim viņiem veiksmīgus starus!

Paldies visiem nometnes pedagogiem par ieguldīto darbu veiksmīgu nodarbību organizēšanā – Jevgēnijam Liepam, Gundaram Tipānam, Gunvaldim Kalvam, Intai Putniņai-Cīrulei.

Projekta autore un koordinatore Rita Pučekaite

Ļauj saviem sapņiem lidot…
14.06.2017.

…šis būs lidojums ar gaisa balonu.

„Tā būs jauka izklaide absolventiem, ģimenēm, skolotājiem, draugiem, radiem – iespaidīgs ceļojums, kas ļaus izjust īpašas, nebijušas sajūtas. Tas ir neaprakstāms skaistums, kas radīs neaizmirstamus mirkļus starp debesīm un zemi.” Ar šādiem vārdiem tika iedrošināti doties „Lielajā dzīvē” Madlienas vidusskolas 9. klases absolventi, kuri 10. jūnijā saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

Izskanot pateicības vārdiem skolai, skolotājiem un vecākiem, jauniešos bija jaušama sapratne par izglītības turpināšanu un nozīmi turpmākajā dzīvē. Skolas direktors Edgars Viņķis vēlēja sapņot un piepildīt pašus drosmīgākos sapņus, pat tos, kuri šobrīd liekas nereāli. Pateicības ziedi gūlās klases audzinātājas Ilzes Smilškalnes rokās kā uzticības apliecinājums veikt klases audzinātājas atbildīgo darbu arī 10. klasē.

Šajā dienā 9. klašu absolventu izlaidums notika arī Krapes filiālē. Skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra, ka izglītots jaunietis ir ne tikai vērtība savai ģimenei, bet arī vērtība savam pagastam un valstij. Uzrunā jaunieši tika aicināti neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību, un tajā milzīga nozīme būs ģimenes spējai atbalstīt un motivēt. Klases audzinātāja Maija Auziņa citēja absolventu rakstīto dažādās dzīves situācijās un saņēma vecāku un skolēnu pateicību par kopīgo pamatskolā pavadīto laiku.

Lai jauniešiem veicas viņu turpmākajā izglītības ceļā!

12. klases absolventes saņem Ministru prezidenta atzinību
07.06.2017.

3. jūnijā Madlienas vidusskolas 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem, skolai. Gandarījums vecākiem un skolas darba novērtējums izskanēja Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinībā trīs vidusskolas absolventēm – Sanitai Rešinskai, Undīnei Piterniecei un Airitai Tiršai. Tajā uzsvērts, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā papildus apguva Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, kļūstot par konkurētspējīgākiem darba tirgū salīdzinājumā ar saviem vienaudžiem. Akadēmijas apliecības saņēma Dagnija Cinīte, Agate Kārkliņa, Linda Elīza Lapsa, Sintija Piterniece, Undīne Piterniece un Airita Tirša.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Vēlam veiksmi!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

43. Izlaidums – 2017
03.06.2017.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)