Sporta aktivitātes
04.09.2018.

4. septembri 2. un 4. klašu skolēni pavadīja neierastā mācību vidē. Viņu uzdevums bija atpazīt attēlu fragmentus, atrast tos dabā, nofotogrāfēt un atzīmēt atrasto objektu kartē. Tika attīstītas sadarbības prasmes, jo komandas tika veidotas jaukti gan no otrās, gan ceturtās klases. Noslēgumā bērni iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Paldies visiem par aktīvu dalību!

skolotājas Signe un Dana

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2017./2018. mācību gadā
18.06.2018.

Ir apkopoti Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. un 12.klasei valsts līmenī, novados un katra skola, pamatojoties uz VISC sniegtajiem statistiskajiem datiem, var izvērtēt savu skolēnu veikumu salīdzinoši ar kopīgajiem rezultātiem. Madlienas vidusskolas 9. klases absolventiem labāk veicies latviešu valodas un Latvijas vēstures pārbaudījumos, kuros rezultāti ir virs vidējā vērtējuma valstī. Atbilstoši savām spējām skolēni ir kārtojuši svešvalodu (angļu un krievu valoda) eksāmenus un daļa skolēnu ir uzrādījuši labākus rezultātus nekā ikdienas darbā. Matemātikas eksāmenā skolēni zināšanas prata pamatā pielietot tikai standartsituācijās, necenšoties piepūlēt sevi loģiskai domāšanai sarežģītākas pakāpes uzdevumos. Salīdzinot iegūtos procentus pārbaudes darbos, jāņem vērā, ka rezultāts atkarīgs no skolēnu skaita, kuri ir kārtojuši eksāmenus un tas skolās ir atšķirīgs.

Tāpat kā iepriekšējos mācību gados arī šogad 12. klases skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tika izteikti tikai procentos. Novērtējumi ir ierakstīti VISC izsniegtajos vidējās izglītības sertifikātos, norādot kopējo procentuālo novērtējumu mācību priekšmetā un novērtējumu katrai eksāmena daļai. Angļu valodā papildus procentuālajam novērtējumam visi absolventi ir ieguvuši Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktas valodas prasmes līmeni (B1 vai B2). Ļoti labi mūsu skolēni ir nokārtojuši angļu valodas un latviešu valodas centralizētos eksāmenus, un rezultāti ir daudz augstāki par vidējo procentuālo novērtējumu novadā un valstī, salīdzinot gan pēc skolu tipiem, gan pēc urbanizācijas. Tāpat kā valstī kopumā arī mūsu skolas 12. klases skolēniem zemāki rezultāti ir matemātikas eksāmenā. Pēc šī pārbaudes darba norises daudz tika diskutēts par tā sarežģītības pakāpi (arī Saeimas Izglītības un zinātnes komisijā), atzīstot, ka 3. daļa eksāmenā šogad bija grūtāka, kam piekrīt arī ģimnāziju audzēkņi. Iespējams skolēnus nogurdināja arī milzīgais eksāmena darba apjoms (! 38 uzdevumi) un 4 stundu darba ilgums bez pārtraukuma. Matemātikā un arī citos mācību priekšmetos eksāmenu saturs kļūst neskaidrāks, skolēniem neierastāki uzdevumu formulējumi, jo sastādītāji vairāk iekļauj darbos ne tikai zināšanu un prasmju, bet arī kompetenču pārbaudi, kas prasa no skolēniem padziļinātu domāšanu un izpratni. Summējot procentuālo novērtējumu obligātajos eksāmenos, Madlienas vidusskolas vidējie rezultāti, salīdzinoši ar lauku un pilsētu vidusskolām ir salīdzinoši labi, bet vienmēr var vēlēties arī labāk. Apkopojot informāciju lauku vidusskolu grupā, no 83 Latvijā esošām skolām Madlienas vidusskola ar Suntažu vidusskolu pēc vidējā rādītāja ir 29. un 30. vietā.

Paldies ikvienam šī gada skolas absolventam, kurš mācībās ieguldīja darbu atbilstoši savām spējām un skolotājiem par atbalstu audzēkņiem gatavojoties Valsts pārbaudījumiem. Lai rezultāti būtu labāki, turpmāk skolēniem lielāka uzmanība jāpievērš regulāram ikdienas darbam, jāmācās strādāt vairāk patstāvīgi un jāprot pielietot savas zināšanas un prasmes standartuzdevumos un jaunās, sarežģītākās situācijās.

44. Izlaidums – 2018
17.06.2018.

9. jūnijā Madlienas vidusskolā notika 12. klases izlaidums, kurā sirsnīgi sveicām mūsu skolas 44. izlaiduma 11 absolventus. Savukārt 16. jūnijā Madlienas kultūras namā notika 9. klases izlaidums, svinīgi izsniedzot 13 skolēniem apliecības par pamatizglītības iegūšanu Madlienas vidusskolā. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos:

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
Tev ir simtiem iespēju šodien,
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.

12. klase

9. klase

Atvadas no sākumskolas
16.06.2018.

29.maijā mūsu 4.a klases skolēni  teica atvadas sākumskolai. Tie bija svētki bērniem,vecākiem un skolotājiem.

Bērni paši bija rotājuši zāli svētkiem un sagatavojuši koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar nelieliem uzvedumiem no skolas ikdienas dzīves. Pēc svinīgā pasākuma Agneses mamma organizēja bērniem dažādas sporta spēles un rotaļas, bet Artūra vecmamma katram lika iejusties aktiera lomā. (Paldies Agneses mammai un Artūra vecmammai).

Ir pagājuši četri gadi kopš tā brīža,kad bērni nedroši un satraukti sāka skolas gaitas Madlienas vidusskolā. Tas nebija viegli, jo mēs katrs esam citāds, arī dzīves apstākļi citādi, nav divu vienādu. Daudz bija jāmācās atbalstīt vienam otru, iejusties katra īpašā situācijā.

Šobrīd bērni ir jau sekmīgi pabeiguši izglītības pirmo posmu un gatavi pamatizglītības iegūšanai.

Vēlam veiksmīgas turpmākās skolas gaitas!

Karjeras izglītības mācību ekskursija Jelgavā
10.06.2018.

Kad mācību gads noslēdzies un skolēni saņēmuši liecības ar mācību gada rezultātiem, sekmēs veiksmīgākie skolēni Eiropas Savienības projekta „Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” (NR.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros un, projekta finansiāli atbalstīti, 6. jūnijā devās apskatīt vienu no mūsdienīgākajām un inovatīvākajām zemnieku saimniecībām Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas pagalmā skolēnus laipni sagaidīja saimniece Lolita Duge, kura jauniešiem bija sagatavojusi interesantu apskates programmu ar iesaistīšanos radošajās darbnīcās. Līdzās tradicionālajai graudkopībai kā saimniecības pamatnozarei saimniecei ir iespēja nodarboties ar piparmētru audzēšanu un pārstrādi tējā, konditorijas izstrādājumos, sīrupā un vēl citos produktos. Izrādot „Piparmētru namiņu”, saimniece dalījās pieredzē ar jauniešiem par biznesa idejām, par drosmi iesaistīties projektu gatavošanas un to realizācijas darbā, veiksmēm un prieku par paveikto. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar daudzām piparmētru šķirnēm, apskatīties, kā tās aug un izskatās dabā, un ciemošanās noslēgumā baudīt gardo piparmētru tēju.

Dienas otrajā pusē skolēni devās uz Jelgavu, kur apmeklēja uzņēmumu „Karameļu darbnīca”. Radošs un aizraujošs biznesa projekts lieliem un maziem – karameļu gatavošana, interesantas idejas gatavā produkta pasniegšanai, iespēja pašiem izgatavot savu karameli un baudīt tās dažādos veidus, arī ar ķiploku garšu.

Iespējams, ka šajā iespaidiem bagātajā dienā jauniešiem dzima doma par to, ka arī viņi nākotnē var radīt ko jaunu un inovatīvu, kas kļūs par Latvijas atpazīstamības zīmolu. Paldies skolas karjeras projekta koordinatorei skolotājai Ilzei Smilškalnei par veiksmīgu ekskursijas organizāciju!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Fufa – meitene no Taizemes
04.06.2018.

Kultūras apmaiņas programmas skolēniem ir populāras visā pasaulē, un katru gadu tajās piedalās tūkstošiem jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem pavadīt veselu gadu citā valstī, iepazīties ar tās kultūru un iegūt daudz jaunu draugu. Arī Madlienas vidusskolas 10. klasē vienu mācību gadu aizvadīja meitene no Taizemes – Chatthanavej Pattharaporn jeb Fufa. Lai uzzinātu par iespaidiem Latvijā un gūto pieredzi, aicināju viņu uz interviju.
Pastāsti par sevi!
Esmu 16 gadus veca jauniete. Nāku no četru bērnu ģimenes, man ir divas vecākas un viena jaunāka māsa. Mana ģimene dzīvo Taizemes vidienē – Nonthaburi (netālu no galvaspilsētas Bangkokas). Deviņus gadus esmu mācījusies Sarasas Witaed Bangbuathong skolā, no 7. klases – Satriwithaya skolā, kas ir meiteņu skola.
Kādas ir Taizemes skolas īpatnības?
Skolēni mācās piecas dienas nedēļā, ir skolas formas. Mācību iestādēs ir stingra kārtība un prasības, tiek ievērota disciplīna, skolēni daudz strādā patstāvīgi. Klasē parasti ir ap 40 audzēkņu.
Raksturo Taizemes kultūras tradīcijas!
Taju kultūru ir ietekmējis budisms, ar to saistīti daudzi svētki, piemēram, Songkran (laistīšanās) festivāls un Lay Kratong. Literatūrā cieņā ir dzeja, populārākā ir klong, chan, kap, karn un rai. Cilvēki Taizemē cits citam smaida, lai izrādītu laipnību, tāpēc šo valsti sauc arī par smaidu zemi.
Kāpēc izvēlējies mācīties Latvijā?
Es iepazinos ar sarakstu, uz kurām valstīm varu doties mācīties. Izvēlējos trīs – Latviju, Beļģiju un Nīderlandi, tālāk dators veica atlasi, un tā bija Latvija.
Kad ieradies Latvijā? Kādi bija pirmie iespaidi?
Latvijā nokļuvu 2017. gada 25. augustā, bet viesģimenē – 27. augustā. Jau sākumā patika šīs valsts daba, skaistums. Priecēja siltums un saule. Mani uzņēma Kļaviņu ģimene no Krapes. Sākumā bija grūti ar komunikāciju, jo angļu valodu labi pārzināja vienīgi Paula – mana vienaudze, bet viņas vecāki nerunā angliski.
Kas ir skaistākais, ko esi ieguvusi, dzīvojot Kļaviņu ģimenē?
Esam kopā daudz ceļojuši pa Latviju, iepazīstot Siguldu gan rudenī, gan pavasarī, aplūkojot Cesvaines pili, Turaidu, Rundāles pili, apskatot Aglonas baziliku un Kristus Karaļa kalnu un, protams, arī Rīgu.
Kā atšķiras taju un latviešu ēdieni?
Taju galvenais ēdiens ir rīsi. Taizemē gatavo asus ēdienus un ēd ar dakšu un karoti. Nokļūstot Latvijā, secināju, ka latvieši daudz ēd kartupeļus, man vislabāk patīk kartupeļu biezenis. Esmu iecienījusi skābus kāpostus – gan svaigi skābētus, gan sautētus. Garšo lasis. Dzeru stipru kakao, maz lietoju sāli un cukuru.
Kāds ir galvenais ieguvums Madlienas vidusskolā?
Vispirms jau tā ir pieredze un jauni draugi. Salīdzinot ar Taizemes skolu sistēmu, Latvijā ir lielāka demokrātija un brīvība, manā valstī – stingra sistēma un prasības. Latvijā māca ne tikai to, kas ir grāmatās, bet arī daudz ko papildus. Man patika, ka skolā tika organizēti dažādi pasākumi, kuros arī pati esmu piedalījusies.
Raksturo savus klasesbiedrus – 10. klases skolēnus!
Klasesbiedri ir aktīvi, draudzīgi, izpalīdzīgi, sportiski. Daudz ko veic paši, piemēram, iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā.
Kāda paliks atmiņā Krape?
Klusa vieta ar skaistu dabu, parku, bagātu augu un dzīvnieku valsti.
Nosauc trīs lietas, kas, tavuprāt, raksturo Latviju!
Pirmkārt, tie ir kartupeļi. Tad – skaistais sarkanbaltsarkanais karogs un Baltijas jūra.
Vai tu ieteiktu arī citiem apciemot Latviju?
Vēlētos, lai uz Latviju brauc vairāk cilvēku un iepazīst šo valsti, lai dodas ceļojumā, jo šeit ir skaista un krāšņa daba.
Vai gribētu vēl kādreiz atbraukt uz Latviju?
Jā, labprāt – kā ceļojumā.
Vai nenožēlo, ka gandrīz gadu nodzīvoji Latvijā?
Nē, man te patika. Bija interesanti iepazīt latviešu kultūru un secināt, ka ir daudz kas atšķirīgs, bet ar to jau katra valsts ir interesanta.

Fufu uzklausīja skolotāja Zinta Saulīte

Karoga svētki Madlienas vidusskolā
01.06.2018.

31. maijs Madlienas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem nav tikai mācību gada pēdējā skolas diena. Šajā dienā skolas divpadsmito klašu skolēni tradicionāli nodod skolas karogu vienpadsmito klašu skolēniem, simbolizējot pēctecību skolas tradīciju saglabāšanā, izkopšanā un jaunu veidošanā un apzinot sevi, ka turpmāk būs zinošākie, pieredzējušākie un atbildīgākie, uz kuriem varēs paļauties gan skolas biedri, gan pedagogi.

Uzrunājot skolēnus un pedagogus, skolas direktors Edgars Viņķis pateicās ikvienam, kurš mācību gada laikā ir dejojis, dziedājis, spēlējis muzikas instrumentus vai aktīvi sportojis. Pateicās visiem, kura sniegums ir priecējis skolas pasākumos mācību gada garumā.

Pateicības vārdus un Atzinības rakstus par godprātīgu un kvalitatīvu mācību darbu saņēma:
12. klase – Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka, Anna Stauža, Ieva Kristīne Jēgere;
11. klase – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Sonora Sproģe;
10. klase – Annija Augšpule, Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja;
9. klase – Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne;
8. klase – Krista Streile, Mariko Vītoliņa;
7. klase – Dāvis Saimons Jākobsons, Alise Trence;
6. klase – Undīne Dzene, Daniela Lamberte, Nauris Nutovcevs, Alise Pētersone, Ieva Rābe;
5. klase – Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Evelīna Liepiņa, Iluta Rubene, Paula Trence un Amanda Grundane.

Gandarījums, ka kopējas sadarbības rezultātā ar skolas padomi izdevās rast finansiālu atbalstu sekmēs veiksmīgāko skolēnu stimulēšanai, pasniedzot Zelta liecības un nelielas naudas balvas 2.–5. klašu skolēniem. Šoreiz veiksmīgākie – Denīze Nora Dzene, Terēza Elza Rone, Haralds Veide, Elīza Tirzmaliete un Paula Trence.

Pasākumā atzinības un pateicības vārdus un laba vēlējumus skolēniem un vecākiem teica skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone, kura pasniedza skolēniem jau ceturto gadu pēc kārtas skolas padomes balvu par augstāko vidējo balli mācību gadā. Šogad naudas balvu 100 EUR saņēma 9. klases skolniece Linda Smilškalne ar vidējo balli 9.19, savukārt Madlienas uzņēmēju balva 100 EUR tika pasniegta skolēnam, kurš savus mācību sasniegumus kāpinājis visstraujāk, šogad 12. klases skolniecei Annai Staužai ar kāpinājumu 9,8%. Lepojamies ar šo skolēnu godprātīgo un centīgo attieksmi pret mācību darbu.

Sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi šajā mācību gadā teicām paldies skolēniem, skolas absolventiem, kuri ar savu sabiedrisko darbību, atbalstu un iniciatīvu ir sekmējuši skolas pasākumu veiksmīgu un kvalitatīvu norisi – paldies Esterei Ozoliņai, Evijai Korovatskai, Annai Staužai un Mārtiņam Strazdiņam.

Skolas direktors E. Viņķis īpaši uzteica ikvienu interešu izglītības pulciņa dalībnieku, kuriem tika pasniegtas saldas balvas enerģijas atjaunošanai un stiprināšanai. Atzinība un nelielas pārsteiguma balvas interešu izglītības pedagogiem – Ivetai Mežajevai, Vinetai Tumanei, Sarmītei Paeglei, Ilzei Smilškalnei, Andim Bičevskim, Gunvaldim Kalvam, Ivetai Miķelsonei, Ritai Pučekaitei un Jevgēnijam Liepam.

Pasākuma laikā sporta skolotājs Jevgēnijs Liepa sveica skrējiena „Veselības apļi 2018” laureātus un Madlienas vidusskolas vieglatlētikas četrcīņas sacensību uzvarētājus.

Šajā mācību gadā vidusskolas 10. klasē mācījās skolniece no Taizemes. Skolas direktors pasniedza pateicību par uzņēmību, neatlaidību un drosmi veselu gadu dzīvot un mācīties valstī ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, tradīcijām un valodu. Jauniešu aplausiem skanot, tika pausts atbalsts un patiesas draudzības apliecinājums jaunajai skolas un klases biedrenei, ar kuru nākotnē kāds arī noteikti saglabās draudzīgus kontaktus.

Skolas Karoga svētki noslēdzās ar vidusskolas jauniešu vokāli instrumentālās grupas „Tikai runājiet” koncertu. Skanīgi, eleganti, radoši, talantīgi un sirsnīgi. Paldies pedagogiem Ivetai Mežajevai, Viesturam Lazdiņam un tehniskajam līderim Marekam Liepam.

Šobrīd daba ir pilnā plaukumā, saule staigā pa zemes virsu un aicina mūs visus pie dabas un ūdeņiem. Smelsimies saules un zemes spēku un enerģiju, lai tās pietiek nākamajiem Lielajiem darbiem!
Lai visiem jauka, piedzīvojumiem un pozitīviem notikumiem bagāta vasara! Tiksimies atkal rudens pusē!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)