2017./2018.m.g.

Sporta aktivitātes

4. septembri 2. un 4. klašu skolēni pavadīja neierastā mācību vidē. Viņu uzdevums bija atpazīt attēlu fragmentus, atrast tos dabā, nofotogrāfēt un atzīmēt atrasto objektu kartē. Tika attīstītas sadarbības prasmes, jo komandas tika veidotas jaukti gan no otrās, gan ceturtās klases. Noslēgumā bērni iesaistījās dažādās sportiskās aktivitātēs. Paldies visiem par aktīvu dalību! skolotājas Signe un…

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2017./2018. mācību gadā

Ir apkopoti Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. un 12.klasei valsts līmenī, novados un katra skola, pamatojoties uz VISC sniegtajiem statistiskajiem datiem, var izvērtēt savu skolēnu veikumu salīdzinoši ar kopīgajiem rezultātiem. Madlienas vidusskolas 9. klases absolventiem labāk veicies latviešu valodas un Latvijas vēstures pārbaudījumos, kuros rezultāti ir virs vidējā vērtējuma valstī. Atbilstoši savām spējām skolēni ir…

44. Izlaidums – 2018

9. jūnijā Madlienas vidusskolā notika 12. klases izlaidums, kurā sirsnīgi sveicām mūsu skolas 44. izlaiduma 11 absolventus. Savukārt 16. jūnijā Madlienas kultūras namā notika 9. klases izlaidums, svinīgi izsniedzot 13 skolēniem apliecības par pamatizglītības iegūšanu Madlienas vidusskolā. Jauniešiem novēlam izturību, mērķtiecību un pacietību turpmākajos dzīves ceļos: Tev ir simtiem iespēju šodien Nezināmās virsotnēs kāpt, Dzīves…

Atvadas no sākumskolas

29.maijā mūsu 4.a klases skolēni  teica atvadas sākumskolai. Tie bija svētki bērniem,vecākiem un skolotājiem. Bērni paši bija rotājuši zāli svētkiem un sagatavojuši koncertu: dziedāja, skaitīja dzejoļus, priecēja ar nelieliem uzvedumiem no skolas ikdienas dzīves. Pēc svinīgā pasākuma Agneses mamma organizēja bērniem dažādas sporta spēles un rotaļas, bet Artūra vecmamma katram lika iejusties aktiera lomā. (Paldies…

Karjeras izglītības mācību ekskursija Jelgavā

Kad mācību gads noslēdzies un skolēni saņēmuši liecības ar mācību gada rezultātiem, sekmēs veiksmīgākie skolēni Eiropas Savienības projekta „Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” (NR.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros un, projekta finansiāli atbalstīti, 6. jūnijā devās apskatīt vienu no mūsdienīgākajām un inovatīvākajām zemnieku saimniecībām Jelgavas novada Vilces pagastā „Terēni”. Mājas pagalmā skolēnus laipni sagaidīja saimniece Lolita…

Fufa – meitene no Taizemes

Kultūras apmaiņas programmas skolēniem ir populāras visā pasaulē, un katru gadu tajās piedalās tūkstošiem jauniešu no dažādām pasaules valstīm. Tā ir lieliska iespēja jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem pavadīt veselu gadu citā valstī, iepazīties ar tās kultūru un iegūt daudz jaunu draugu. Arī Madlienas vidusskolas 10. klasē vienu mācību gadu aizvadīja meitene no…

Karoga svētki Madlienas vidusskolā

31. maijs Madlienas vidusskolas skolēniem, pedagogiem un skolēnu vecākiem nav tikai mācību gada pēdējā skolas diena. Šajā dienā skolas divpadsmito klašu skolēni tradicionāli nodod skolas karogu vienpadsmito klašu skolēniem, simbolizējot pēctecību skolas tradīciju saglabāšanā, izkopšanā un jaunu veidošanā un apzinot sevi, ka turpmāk būs zinošākie, pieredzējušākie un atbildīgākie, uz kuriem varēs paļauties gan skolas biedri,…

Dalība festivālā „Latvju bērni danci veda” Daugavpilī

Siltā un saulainā 26. maija rītā BDK „Lienīte” brauca uz Daugavpili, lai piedalītos deju festivālā „Latvju bērni danci veda”. Ceļš bija garš, taču bērni ar satraukumu sirdī gaidīja, kā mūs uzņems. Šoreiz festivāls norisinājās Daugavpils ledus hallē, kas bija nedaudz neierasti, jo parasti pasākums notiek zem klajas debess, estrādē vai stadionā. Taču, neskatoties uz to,…