Svinīgā klases stunda Madlienas vidusskolas divpadsmitajiem
02.08.2020.

Kad vasara savā pilnbriedā un varenībā, Madlienas vidusskolas 12. klases skolēni uzzināja centralizēto eksāmenu rezultātus, lai 27. jūlijā svinīgā klases stundā saņemtu atestātus par Madlienas vidusskolas absolvēšanu un CE sertifikātus.

Šogad neierasti, savādi, bet skaisti. Absolventus, skolotājus, vecākus un ciemiņus sagaidīja gaumīgi izrotāta Madlienas estrāde, saulaina un karsta diena, gaisā virmoja satraukums, prieks un neziņa, kā būs. Un bija labi – kā īstā izlaidumā, vienīgi izpalika garās sveicēju rindas…

Svinīgo pasākumu vadīja klases audzinātāja Ilze Smilškalne, uzrunājot savus 14 audzēkņus: „Vasarīgi saules stari šodien apspīd krāšņu ziedu pļavu. Tajā uzziedējuši paši skaistākie, spēcīgākie un centīgākie ziedi. Saulē gozējas gan magones, gan lilijas, gan vijolītes. Šodien visi ziedi ir sasnieguši briedumu. To gadiem ilgais darbs ir kļuvis par augļiem. Par sasniegto rūpējušies gan vecāki, gan skolotāji. Taču galvenokārt jūs, absolventi, paši saviem spēkiem esat auguši, brieduši un plaukuši divpadsmit gadu garumā. Šodien saules stari apspīd pieaugušus, lepnus, nobriedušus ziedus. Šodien pļavā redzams lepnums un laime.”

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis jauniešu izaugsmi salīdzināja ar mājas celšanu – sākumā vajadzīgi labi pamati, tad pati ēka, taču savas pils būvēšana vēl turpināsies ilgi, un tas atkarīgs no katra paša. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš apsveica ar otrā līmeņa sasniegšanu (vidējās izglītības iegūšanu) un aicināja augt, attīstīties, pilnveidoties, bet neaizmirst par savām saknēm – Madlienu, no kurienes nākuši, atbalstīt savu dzimto pusi, ģimeni un skolu. Par jautro, tautisko un rotaļīgo mūziku bija parūpējusies grupa no Krapes – „Skaņumāja”.

Svinīgā pasākuma gaitā absolventi pateicās vecākiem par lološanu un audzināšanu, skolotājiem – par pacietību un izglītošanu, tehniskajiem darbiniekiem – par sakoptajām telpām un gardajām pusdienām, atzīstot, ka būs citāds šis 1. septembris, jo vairs nesāksies Madlienas vidusskolā, bet jau citā vietā un vidē.

Klases audzinātāja I. Smilškalne katru savu audzēkni raksturoja kā ziedu, minot viņa rakstura iezīmes, paradumus, darbus un nedarbus. Turpinot ziedu pļavas noskaņās, absolventi pasniedza skolai dāvanu – īpaši skaistus telpaugus – un skolotājai – greznu stikla lampu ar iegravētu skolas logo. Sirsnīgu runu par skolotāju lielo nozīmi dzīvē teica klases vecāki.

Īpašs pārsteigums bija Laurai Krupskajai, kura par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos pašdarbībā saņēma Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto stipendiju – 500 EUR. Apsveicam Lauru ar šo sasniegumu, mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu 12 gadu garumā.

Svinīgā sarīkojuma noslēgumā audzinātāja teica savu pateicību visiem: „Mani divpadsmitie, esiet stipri, stalti un noturīgi, esiet gudri un apzinīgi, esiet brīvi un laimīgi kā vasarīgas pļavas puķes! Vecākiem gribu novēlēt, lai jūsu lolojumi līdzīgi baltajiem stārķiem atgriežas pie mums Latvijā. Lai lido plašajā pasaulē, lai apgūst jaunas zināšanas, bet ģimenes ligzdu lai vij šeit, Latvijā! Lai jums veicas! Paldies skolotājiem, kas palīdzēja, virzīja, mudināja ne tikai darīt ikdienišķos darbus, bet piedalīties konkursos, olimpiādēs, skatēs.”

Skaista diena, jauks pasākums un sirsnīga atkal tikšanās. Lai jums, divpadsmitie, veiksme turpmāk, lai drosmīga tālāko ceļu izvēle, lai nebaida grūtības, lai sirdī siltums un mīļas domas par Madlienu! Lai iecerētais piepildās!

Skolotāja Zinta Saulīte

Pieteikšanās vasaras nometnēm
02.07.2020.

Izglītojoša, sporta un atpūtas nometne “Krapes ņiprie 2020” (diennakts nometne) notiks no 10.08.2020 – 15.08.2020. Nometnes kopējais dalībnieku skaits – 25. Nometne jau ceturto reizi notiks Madlienas vidusskolas Krapes filiālē un tās apkārtnē, nakšņošana telšu pilsētiņā pie skolas. Nometnē piedalās 1.-5.kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 38 Eur.( dalības maksu veido 4x ēdināšanas izmaksas- 7.60 dienā)

Sporta un atpūtas nometne “Madlienas vasara 2020” Nometne jau piekto reizi notiks Madlienas vidusskolas sporta bāzē un skolas teritorijā no 17.08.2020 -21.08.2020. Sporta nodarbības orientētas uz diviem populārākajiem sporta veidiem skolā – volejbolu un vieglatlētiku, šogad trešais sporta veids –futbols. Nometnes plānotais kopējais dalībnieku skaits – 30. Nometnē piedalās 4.-12..kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 22.50 Eur. (dalības maksu veido ēdināšanas izmaksas 4.50 dienā)

Pieteikšanās pa t.28678885

Projektu autore un nometņu vadītāja Rita Pučekaite

Noslēdzies kārtējais mācību gads
16.06.2020.

Esam veiksmīgi pabeiguši mācību gadu, kura pēdējie divi mēneši bija jauns izaicinājums skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Paldies par paveikto mācībās ikvienam šajos krīzes laika apstākļos! Īpašs paldies jaunāko klašu skolēnu vecākiem un ģimenēm par izturību, sapratni un spēju pielāgoties jaunām situācijām! Attālinātajās mācībās visi esam iemācījušies daudzas jaunas lietas. Pēc pavasara brīvdienām bijām spiesti pilnībā pievērsties „pašvadītai mācīšanai”, kuru no nākamā mācību gada paredz jaunais, pilnveidotais mācību saturs gan pamatizglītībā, gan vidējā izglītībā. Mācību sasniegumu vērtējumus 10 ballēs saņēmuši skolēni no 4. līdz 12. klasei. Izvērtējot mācību gada rezultātus, patīkami ir tas, ka 32% skolēnu šajā posmā ir saņēmuši vērtējumus 7 – 10 balles vai tikai 1 mācību priekšmetā ir zemāks vērtējums.

Mēs lepojamies ar šo skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem:

4. klasē – Denīze Nora Dzene, Alise Streile, Arīna Binkjavičus,
5. klasē – Lelde Damroze, Ieva Kleinberga, Sandija Liepa, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Aiga Rudzgaile, Raivo Grecs, Nellija Reveliņa, Liene Šķēla, Alise Žurēviča,
6. klasē – Tija Kačanova, Laura Leitāne, Nikola Markovska, Elīza Tirzmaliete, Raivis Andriksons, Patriks Nikolajs Ozoliņš, Sofija Rudņika, Pēteris Smilškalns,
7. klasē – Marta Ramona Graudiņa, Evelīna Irbīte, Justīne Mūrniece, Paula Trence, Iluta Rubene,
8. klasē – Undīne Dzene, Alise Pētersone, Ieva Rābe,
9. klasē – Dāvis Saimons Jākobsons, Elīza Liepiņa, Agija Masiule, Alise Trence,
10. klasē – Edgars Mežajevs, Anna Uļjane, Marija Uļjane,
11. klasē – Marģers Žanis Kalniņš, Elīza Rasma Bičevska, Ivanda Gurinoviča, Linda Smilškalne,
12. klasē – Annija Augšpule, Ance Ikauniece, Laura Krupskaja, Jogita Lazdiņa, Luīze Madara Dzene, Elīna Vosveniece, Līga Liepiņa.

Daudzi skolēni uzrādījuši pozitīvu dinamiku mācībās, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. Veiksmīgākie no viņiem šogad: Evelīna Irbīte (7.kl.), Ance Ikauniece (12.kl.), Jogita Lazdiņa (12.kl.), Elīna Vosveniece (12.kl.), Kristīne Jankava (11.kl.), Elīza Liepiņa (9.kl.), Laura Leitāne (6.kl.), Tince Mūrniece (12.kl.), Mārcis Mežajevs (7.kl.), Ance Škutāne (12.kl.).
Kad lielākā daļa skolēnu jau izbaudīja vasaras brīvlaiku, skolas solos, lai gatavotos centralizētajiem eksāmeniem, bija jāatgriežas 12. klases jauniešiem. Nodarbības mācību vielas atkārtošanai un eksāmeni šogad norisinājās īpašos apstākļos, taču tas nemazināja absolventu vēlmi iegūt labus rezultātus valsts pārbaudījumos. Lai viņus pavada veiksme turpmākajā izglītības posmā un profesionālajā karjerā!

Direktora vietniece Vanda Kalniņa

Citādās atvadas
04.06.2020.

Maija beigās zaļi bērzi šalc,
Ķiršu ziedos ceļš ir kļuvis balts.

Maijs ir mēnesis, kad noslēdzas garais mācību gads, un 4. klašu skolēni atvadās no sākumskolas. Bet, vai vienmēr viss notiek pēc mūsu plāna? Mēs neviens nezinām, kāda pienāks rītdiena. Šis gads noslēdzās savādāk.

Vēja spārniem ir pagājuši četri mācību gadi. Šogad 4. klasei nenotika plānotās atvadas no sākumskolas. Bet mums bija individuāla tikšanās ar katru skolēnu, un audzēkņi no audzinātājas saņēma liecību un pateicību par sekmīgu 4. klases beigšanu. Esam apkopojuši materiālu no 1. klases – 4. klasei un katram audzēknim būs iespēja savā ģimenes lokā kavēties atmiņās par piedzīvoto šajā laika posmā. Ir tik daudz skaistu mirkļu kopā pavadīts. Paldies vecākiem par sadarbību un pedagogiem par sniegto atbalstu. Vēlu, nu jau piektajiem, jauku atpūtu vasarā un labas sekmes, pacietību, izturību nākamajā mācību gadā. Nebīstieties no grūtībām, jo jūs visu varat! Paldies par šo kopā pavadīto laiku!

Jūsu sākumskolas audzinātāja – Rasma Vērpēja

Skolēnu nometnes vasarā būs!
03.06.2020.

Nu jau vairākus gadus Ogres novada pašvaldība izsludina projektu konkursu par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildus aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm. Madlienas vidusskola iesniegusi divus projektus par vasaras nometņu organizēšanu un ir saņēmusi pašvaldības finansējumu.

Izglītojoša, sporta un atpūtas nometne „Krapes ņiprie 2020” (diennakts nometne) notiks no 10.08.2020. – 15.08.2020. Nometnes kopējais dalībnieku skaits – 25. Nometne jau ceturto reizi notiks Madlienas vidusskolas Krapes filiālē un tās apkārtnē, nakšņošana telšu pilsētiņā pie skolas. Nometnē piedalās Ogres novadā deklarētie 1.–5.kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 38 EUR. (Dalības maksu veido četrreizēja ēdināšana – 7,60 EUR dienā.)

Sporta un atpūtas nometne „Madlienas vasara 2020”. Nometne jau piekto reizi notiks Madlienas vidusskolas sporta bāzē un skolas teritorijā no 17.08.2020. – 21.08.2020. Sporta nodarbības orientētas uz diviem populārākajiem sporta veidiem skolā – volejbolu un vieglatlētiku, šogad trešais sporta veids – futbols. Nometnes plānotais kopējais dalībnieku skaits – 30. Nometnē piedalās Ogres novadā deklarētie 4.–12.kl. skolēni. Dalības maksa nometnē 22,50 EUR. (Dalības maksu veido ēdināšana – 4,50 EUR dienā.)

Pamatojoties uz šī brīža ārkārtas situāciju valstī, pieteikšanās nometnēm vēl nenotiek. Lūdzu sekojiet informācijai skolas mājas lapā un sociālajos tīklos pēc 09.06.2020.

Projektu autore un nometņu vadītāja Rita Pučekaite

Karoga svētki – skolas gara, tradīciju un darba pēctecības simbols
03.06.2020.

Šogad neparastāk! Attālināti pārdomājot, izvērtējot, paraugoties uz sevi un citiem ar citādu skatu, ir pienācis mācību gada noslēgums. Katram no mums atšķirīgs, bet kopumā ražīgs un gandarījuma pilns par paveikto neierastā vidē, ar situācijām, ar tehnoloģijām un bez tām, ar spēju organizēt savu darbu un pirmajām vilšanās sajūtām.

29. maijs – pēdējā skolas diena, kad esam kopā pirms garās atpūtas, šoreiz pavisam nelielā pulciņā, respektējot savu un citu drošību. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā teica paldies jauniešiem par panākumiem mācībās, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs, pedagogiem par darbu ar nākamajiem talantiem, skolēnu vecākiem par izpratni un pacietību. Priecājāmies par mūsu skolēnu sasniegumiem starpnovadu un Ogres novada mācību priekšmetu olimpiādēs: Undīnei Dzenei 1. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klašu grupā, Ivandai Gurinovičai 2. vieta ķīmijas olimpiādē 11. klašu grupā, Lindai Smilškalnei 2. vieta krievu valodas olimpiādē 11. klašu grupā, Ilgonim Vēzim atzinība par piedalīšanos fizikas olimpiādē 9. klašu grupā un Jogitai Lazdiņai atzinība par veiksmīgu piedalīšanos latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.-12. klašu grupā. Prieks par veiksmīgiem, mērķtiecīgiem un godalgotiem panākumiem, kuri gūti, pārstāvot Madlienas vidusskolu dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās – pateicība Elīzai Rasmai Bičevskai, Dāvim Saimonam Jākobsonam, Sandijai Liepai, Alisei Žurēvičai, Marekam Laizānam un Elīnai Vosveniecei.

Panākumu laureātiem mācību gada pēdējā dienā attālināti pateicību izsaka un veiksmi vēl Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš, bet klātienē pagasta piešķirtās naudas balvas pasniedza pagasta pārvaldes pārstāvis Ojārs Atslēdziņš. Gandarījums, ka otro gadu sekmēs veiksmīgākos jauniešus ar naudas balvām atbalsta Ogres novada pašvaldība – šogad Paulu Trenci, Evelīnu Irbīti, Undīni Dzeni un Lindu Smilškalni. Arī šajā mācību gadā jau tradicionāli skolas padomes priekšsēdētāja Kristīne Kristjansone pasniedza skolas padomes balvu par augstāko vidējo vērtējumu gadā un uzņēmēju balvu par straujāko sekmju kāpinājumu. Šogad laureātu godā Paula Trence un Evelīna Irbīte.

Pateicība pedagogiem – Silvijai Tutānei, Vandai Kalniņai, Sandrai Rogai, Daigai Rosickai, Zintai Saulītei, Ritai Pučekaitei, Jevgēnijam Liepam par godprātīgu darbu ar talantīgiem skolēniem un Madlienas vidusskolas kā Vēstnieku skolas koordinatorei Ligitai Ridūzei par aktīvu dalību Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmā, veicot informētības un pilsoniski aktīvas sabiedrības izaugsmi. Novērtējot latviešu valodas un literatūras skolotājas Silvijas Tutānes ieguldījumu izglītības attīstībā un latviskā kultūras mantojuma saglabāšanā, priecājamies kopā ar viņu par Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto Atzinības rakstu, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu Madlienas vidusskolas attīstībā direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Valdis Kušnirs ir apbalvots ar Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu. Gandarījums, ka kopā ar mums ir pieredzes bagāti, zinoši, uz attīstību virzīti kolēģi.

Nozīmīgs ieguldījums jauniešu izaugsmē ir Latvijas Simtgades balvas 500 EUR apmērā piešķiršana vienam vidusskolas absolventam. Šogad Madlienas vidusskolas izvirzītā pretendente ir 12. klases absolvente Laura Krupskaja. „Viņa labprāt otru uzklausa, spēj skaidri un saprotami izteikt savu viedokli, būt pozitīva un pacietīga, respektē citu domas, ir pārliecināta par saviem uzskatiem, dzīvē izvirza mērķus un skaidrus uzdevumus,” tā teikts pieteikuma fragmentā. Lai Simtgades balva ir iesākums kaut kam jaunam, paliekošam un pašai nozīmīgam!

Savās domās 12. klases skolēni skolas zālē ienes skolas karogu un nodod to vienpadsmitajiem. Un visi saprot šo simbolisko pēctecības mirkli savās jūtās, savās sirdīs. Lai vasara dod jaunus spēkus mums visiem tikties 1. septembrī!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

Konkurss “Brīvība, mana un mūsu…”
08.05.2020.

Tuvojoties deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja skolēnus piedalīties vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu”, parādot, ko viņiem nozīmē brīvības ideja. Skolēni savos darbos atspoguļoja, cik skaistā, dziedošā, ziedošā un iespēju bagātā zemē mēs dzīvojam, cik svarīga mums ir tās brīvība un neatkarība. Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās konkursā. No 243 skolēniem (24 Latvijas skolas) arī Madlienas vidusskola ieguva godalgotas vietas.

Sveicam Keitu Lamberti ar iegūto 3. vietu 8.–9. klašu grupā un Jogitu Lazdiņu ar iegūto 3. vietu 10.–12. klašu grupā.

Vēstures skolotāja Anita Jākobsone

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)