45. izlaidums – 2019
25.06.2019.

Mazliet citādāk nekā līdz šim bija ierasts mūsu skolā – šajā mācību gada nogalē abas Madlienas vidusskolas absolventu klases vienojās par vienu izlaiduma dienu – 15. jūniju, un tā arī notika. Skaistā, saulainā sestdienas pēcpusdienā atšķirīgos laikos visi tika mīļi aicināti uz Madlienas vidusskolu, kur smaržoja pēc meijām, peonijām, rozēm un lilijām. Visi saposušies, satraukušies un laimīgi.

Plkst. 14.00 izlaidums notika 12. klasei. Vidusskolu absolvēja 10 skolēni – Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Elvis Grāps, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Jānis Mežapuķe, Ketija Povha, Eduards Praličs, Sonora Sproģe un Annija Studere, savukārt plkst. 17.00 izlaidums notika 9. klasei. Apliecību par pamatskolas beigšanu saņēma Krišs Bičevskis, Katrīna Ivonna Fišere, Agnese Jēgere, Kristers Kristjansons, Ralfs Kriškāns, Keita Kūriņa, Morics Ločmelis, Kerija Kristīne Lūse, Edgars Mežajevs, Diāna Pimčonoka, Arita Semjonova, Krista Streile, Linda Šķēla, Oskars Veļigurskis, Zenta Vītola, Mariko Vītoliņa, Krists Reinards Zariņš un Ivo Baltacis.

Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus, skaistas dziesmas un laba vēlējumus. Pateicības vārdus viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem un ziediem tika sveikti vecāki un vecvecāki. Siltus ceļa vārdus absolventiem veltīja audzinātājas – 9. klasei Daiva Lūse un 12. klasei Anita Jākabsone. Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis aicināja visus domāt par nākotni un darba iespējām, jo tas nemainīgi ir visas dzīves pamatu pamats. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš vēlēja absolventiem doto dzīves laiku izmantot lietderīgi, atrodot pareizo ceļu, vecākiem – atbalstīt savus bērnus, bet skolas kolektīvam pateicās par ieguldīto darbu audzināšanā un skolēnu izglītošanā.

12. klases izlaidumu ar lieliskām dziesmām kuplināja virtuozais dziedātājs Ainārs Bumbieris, bet 9. klases izlaidumā mūs visus priecēja brīnišķīgā Estere Ozoliņa. Visbeidzot mūsu kopīgs vēlējums un dzīves atziņa visiem šī gada absolventiem, aizejot lielajā dzīvē: „Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” (Z.Mauriņa)

Ļauj saviem sapņiem lidot…
14.06.2017.

…šis būs lidojums ar gaisa balonu.

„Tā būs jauka izklaide absolventiem, ģimenēm, skolotājiem, draugiem, radiem – iespaidīgs ceļojums, kas ļaus izjust īpašas, nebijušas sajūtas. Tas ir neaprakstāms skaistums, kas radīs neaizmirstamus mirkļus starp debesīm un zemi.” Ar šādiem vārdiem tika iedrošināti doties „Lielajā dzīvē” Madlienas vidusskolas 9. klases absolventi, kuri 10. jūnijā saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu.

Izskanot pateicības vārdiem skolai, skolotājiem un vecākiem, jauniešos bija jaušama sapratne par izglītības turpināšanu un nozīmi turpmākajā dzīvē. Skolas direktors Edgars Viņķis vēlēja sapņot un piepildīt pašus drosmīgākos sapņus, pat tos, kuri šobrīd liekas nereāli. Pateicības ziedi gūlās klases audzinātājas Ilzes Smilškalnes rokās kā uzticības apliecinājums veikt klases audzinātājas atbildīgo darbu arī 10. klasē.

Šajā dienā 9. klašu absolventu izlaidums notika arī Krapes filiālē. Skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra, ka izglītots jaunietis ir ne tikai vērtība savai ģimenei, bet arī vērtība savam pagastam un valstij. Uzrunā jaunieši tika aicināti neapstāties pie sasniegtā un turpināt izglītību, un tajā milzīga nozīme būs ģimenes spējai atbalstīt un motivēt. Klases audzinātāja Maija Auziņa citēja absolventu rakstīto dažādās dzīves situācijās un saņēma vecāku un skolēnu pateicību par kopīgo pamatskolā pavadīto laiku.

Lai jauniešiem veicas viņu turpmākajā izglītības ceļā!

12. klases absolventes saņem Ministru prezidenta atzinību
07.06.2017.

3. jūnijā Madlienas vidusskolas 12. klases absolventi teica atvadas savai skolai. Pateicības vārdi tika veltīti skolotājiem, vecākiem, skolai. Gandarījums vecākiem un skolas darba novērtējums izskanēja Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinībā trīs vidusskolas absolventēm – Sanitai Rešinskai, Undīnei Piterniecei un Airitai Tiršai. Tajā uzsvērts, ka izglītoti cilvēki ir vērtība savai ģimenei, savai pilsētai, savai valstij, savukārt iegūtās zināšanas dos iespēju sasniegt profesionālās virsotnes un vairos līdzcilvēku labklājību.

Prieks par jauniešiem, kuri savā vidusskolas laikā papildus apguva Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas programmu „Uzņēmējdarbības pamati”, kļūstot par konkurētspējīgākiem darba tirgū salīdzinājumā ar saviem vienaudžiem. Akadēmijas apliecības saņēma Dagnija Cinīte, Agate Kārkliņa, Linda Elīza Lapsa, Sintija Piterniece, Undīne Piterniece un Airita Tirša.

Priekšā centralizēto eksāmenu rezultātu gaidīšanas laiks un studiju programmu izvēle augstskolās. Vēlam veiksmi!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis

42. izlaidums
12.09.2016.

Zvans uz pēdējo mācību stundu aicina arī Madlienas vidusskolā
18.05.2016.

Zvans uz pēdējo mācību stundu aicina arī Madlienas vidusskolā

Vēl tikai viens mirklis un 9. un 12.klašu audzinātājas Anita Jākobsone, Elita Atslēdziņa un Ilze Bondere (Krapes filiālē) par savu audzināmo klašu skolēniem runās pagātnē. Šodien, 13.maijā, skolas zvans uz mācību stundām aicina pēdējo reizi. Tā savādi un mazliet neticami – sirsnīgs paldies skolotājiem un tehniskajam personālam, pateicības dāvanas skolai, atskats skolas dzīves fotogrāfijās un teatralizēts uzvedums par mums pašiem. Skolas direktora E.Viņķa uzrunā izskan veiksmes vēlējums, jo zināšanas jauniešiem iegūtas garajos skolas gados, prasmes un iemaņas mācoties sadarboties ar vienaudžiem un pedagogiem, un eksāmeni ir tikai likumsakarīgs viena mūsu dzīves posma noslēgums.

IMGP0449

IMGP0438

IMGP0457

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)