apmācības

Drošības stunda Madlienas vidusskolā

Tikko aizvadīta skolēnu Drošības nedēļa visā Latvijā. Arī Madlienas vidusskolā 27. septembrī tika organizēta ikgadējā apmācība par elektrodrošības ievērošanu kā skolā, tā arī ārpus tās. Lekcija notika visu vecumposmu (1.-5. un 6.-12. klases) skolēniem. AS “Sadales tīkls” Pierīgas ekspluatācijas daļas Ogres nodaļas meistars Artūrs Šmats jau vairākus gadus laipni atbalsta savu dzimto skolu- Madlienas vidusskolu…