Direktora apsveikums Ziemassvētkos
20.12.2016.

Tu esi cilvēks – Tev ir jāsapņo,
Tu esi cilvēks – Tev ir jālido.
Īpaši tagad, kad tik daudz darba un maz laika…
Uz Ziemassvētkiem jāiet kājām – Pa skaistu, baltu ceļu,
Kurš ved uz gaismu –
Nebeidzamu gaismu.

Ar rudens lietus un vēja notrauktām lapām ar gurkstoša sniega baltumu mūsu mājās un sirdīs ienāk Ziemassvētku mierpilnais ritums. Skolas bērnos virmo neskaitāmu darāmo darbu virknējums, jo gada laikā aizsākto gribas noslēgt ar padarīta darba un gandarījuma sajūtu. Skolotāju prātos aizvien lielāku vietu ieņem atbildes meklējums daudzajiem jautājumiem – kā atrast vajadzīgo pieeju, kā pareizi aicināt un mudināt, kā pārliecināt par spējām un varēšanu? Ziemassvētku laiks ir gaišu domu un labu darbu laiks. Meklēsim sevī spēku un laiku labajam un cēlajam, un tad arī zem mūsu eglītes Ziemassvētku vecītis būs sarūpējis pārsteigumu sirdij, prātam un dvēselei. Savās domās kaut uz brīdi pabūsim kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem esošiem un bijušiem kolēģiem, draugiem un domubiedriem, varbūt iespēju robežās apciemosim viņus un dāvāsim atkalredzēšanās prieku.

Lai silti, sirsnīgi un mīļi Ziemassvētki un priekapilns un dāsns Jaunais gads!

2016.gada nogalē
Madlienas vidusskolas
direktors E.Viņķis

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)