atklātās stundas

Eiropas vērtības – tās ir mūsu ērtības

Jau no septembra mēneša Madlienas vidusskola aktīvi piedalās EPVS (Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas) programmā. Tā ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā (EPBL) sadarbībā ar skolu pedagogiem. Programmas mērķis ir pilnveidot jauniešu izpratni par ES, integrējot to formālajā un neformālajā mācību procesā, stiprināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas sabiedrības daļu,…

Atklātā stunda ģeogrāfijā-7. klasei

17. janvārī skolā viesojās ģeogrāfijas skolotāji no Ogres, Suntažu, Meņģeles, Taurupes skolām un Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe Vineta Āboltiņa. Skolotāji apmeklēja pieredzes stundu ģeogrāfijā 7.a klasē par tēmu „Austrālijas dzīvnieki”. Skolēni labi demonstrēja savas prasmes savstarpējā sadarbībā, teksta izpratnē, stāstījuma veidošanā un prezentācijā. Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni iepazina Austrālijas dzīvnieku savdabību…