Septembris – Dzejas dienu mēnesis
13.10.2017.

Rudentiņ, rudentiņ,
Nāci šurpu dziedādams.
Lai līst lieti, lai pūš vēji,
Meži pilni sēņotāju!Lai bij’ labi, kam bij’ labi,
Sēņotājiem – tiem ir labi.
Līka beka, baravika,
Groziņā tai vieta tika.

Bet, ja rītos ilgi guli,
Beka, beka, baravika
Grozā tiek jau kādam citam.
Tikai mušmirīte skaistā
Droši paliek savā vietā.
Reinis Sedojs, 6.a kl.

Rudens pienācis ir ātri,
Bagāts tas ar labumiem,
Jāgriež mežā sēņu kāti –
Pilni grozi podiņiem.

Mežā sēņu ļoti daudz,
Nogriezt visas nevarēšu.
Meža māte balsī sauc:
„Tikai sēnes nesajauc!”

Brūnas bekas garšīgas,
Cūcenes lipīgas,
Gailenes droši grozā liec,
Sarkanās ar baltām pumpām neaiztiec!
Ieva Rābe, 6.a kl.

Rudenī, kad sākas lieti,
Kaut kur dziļi mežā
Auga liela baravika.
Baravikai bija draugi.Tās bija krāšņās bērzlapītes
Un ne visai glītas rudmiesītes.
Visā sēņu kopumā
Baravika – skaistākā.
Alise Pētersone, 6.a kl.

Sēņu lietus jau mēnešiem līst,
Daudz kur tik peļķes,
Bet citur jau slīkst.
Tas modina bekas un bērzlapes,
Kas ilgi zem zemes snaudušas.

Tas nikns uz māju atnācis
Un pilnu vēderu pielējis.
Bet miera lietum joprojām nav,
Tas līst un līst,
Līdz applūdis viss.
Undīne Dzene, 6.a kl.

Līst sēņu lietus,
Līst silts lietus,
Līst auksts lietus,
Līst rudens lietus.Sēnes stājas vienā rindā,
Saulei rāda savas mices:
Košas, raibas, sārtas, spicas.
Nu būs lielā sēņošana!
Emīls Gustavs Gulbis, 6.a kl.

Vilnis nāca jūrmalā,
Vilnis nāca mežmalā.
Jūrmalā bij’ lieli prieki,
Mežmalā bij’ gardumi!
Lietus bija, lietus bija,
Baraviku mežā nav.
Baravikām mežā auksti,
Noslēpās tās sūniņās!
Arī skaistās mušmires
Mežā stāv un ļauni smaida,
Jo rūgtās indes dēļ
Cilvēks viņas neaiztiek.
Sēņu lietus naktī līst,
Mežā gardas sēnes dīgst.
Braucam visi skatīties,
Vai mums sēnes ir, ko griezt!
Markuss Gulbis, 6.a kl.

Sēņu lietus nolija

Reiz senos laikos sāka līt silts vasaras lietutiņš, un uz to noraudzījās sēne, kuru visi sauca par Beku. Viņa uz lietu skatījās skaudīgi. Draugs Vilnītis pie tās piegāja un vaicāja: „Kādēļ tu esi tik dusmīga?” „Es neesmu dusmīga,” atbildēja Beka, „es vienkārši vēlos zināt, kā visu laiku krist uz leju.” Draugs viņai joka pēc teica: „Kāpēc gan tu viņam nepajautā?” Beka brīdi padomāja un atteica: „Tiešām, kāpēc gan es par to neiedomājos?” Tā nu Beka izgāja no meža un jautāja, taču viņai neviens neatbildēja. Tā domāja, ka neviens nesadzirdēja, tādēļ pajautāja vēlreiz, taču atkal neviens neatbildēja. Beka iegāja atpakaļ mežā, ierakās zemē un nekad vairs nepameta mežu.
Silva Kļaviņa, 6.a kl.

Mani mīluļi

Gan mazi, gan lieli,
Gan pūkaini, astaini, draiski.
Jūs mīļi man esat,
Lai tur vai kas!

Jūs mīlēti esat,
Jo gan mīļi, gan uzticami esat,
Mēs bēdās un priekos
Dalīties varam.

Jūs neiebildīsiet,
Kad man būs jādodas projām.
Jūs paliksiet un gaidīsiet mani,
Es ilgošos, bet mēs atkal tiksimies drīz.
Katrīna Ivonna Fišere, 8.a kl.

Gadalaiki

Kas ir rudens?
Kodīgās salnas un zirnekļu tīkli,
Lapu zelts un gājputnu atvadas,
Tad ziema būs drīz.

Kas ir ziema?
Kupenu lauki, domīgie meži,
Ledus brīnumdarbi, slidu veidoti.
Kas būs tālāk?

Pavasar’s atnāks, aukstumu aizdzīs,
Aiznesīs ledu uz tālo jūru,
Atmodinās asniņus no ziemas dusas,
Vārtus pavērs uz vasaras daiļumu.

Tad vasarā plauks viss un zels,
Vīteros un čivinās,
Zumēs, dūks un skanēs.
Tā aiziet gads pēc gada savā skaistumā.
Edgars Mežajevs, 8.a kl.

Gaismas pils

Gaismas pils – tā tik liela,
Tik skaista un spoža,
Tik cēla un varena.
Tā spīd Daugavas kreisajā pusē,
Ne saules stariņa skarta,
Ne lietus pilītes skarta.
Tā stāvēs tur –
Daugavas kreisajā pusē.
Keita Kūriņa, 8.a kl.

Lietas, kas man sirdij tuvas

Kad no rīta mostos agri,
Dažas lietas prātā man,
Paskatos pa logu laukā,
Priecājos, kā bites san.Priecājos par sauli, vēju,
Katru dienu sveicu to,
Nekaunos par savu tēlu,
Esmu vienkāršs lauku zēns.Manā sirdī kāda lieta,
Kas tai straujāk pukstēt liek,
Patīk spēlēt basketbolu,
Daru to, jo sanāk man.Katru dienu veltu laiku
Spēlēt bumbu, pasportot,
Vairāk laika vēlos rast,
Pilnveidoties, vairāk prast.
Ralfs Kriškāns, 8.a kl.

Dzejas dienas
13.09.2017.

Dzejas dienas Madlienas vidusskolas bērniem.

Latvijā Dzejas dienas septembrī atzīmē jau vairāk nekā 50 gadus. Madlienā sākumskolas bērniem šogad bija iespēja piedalīties Raiņa dzejas vizualizācijā. 11. septembrī bērni, klašu audzinātāju iedvesmoti, veidoja savus darbus aplicējot, zīmējot, veidojot-radīja telpiskas ainiņas-atdzīvinot dzejoļus – “Lellīte Lolīte”, “Kaķenīte”, “Vāverīte”, “Mākonītis un mākonīte”.

Rainim – 150
05.11.2015.

Septembris ir ne tikai rudens, skolas gaitu sākšanās, bet arī Dzejas dienu mēnesis. Šogad tas rit Raiņa zīmē, jo mūsu lielajam dzejniekam 150. gadskārta. Arī Madlienas vidusskolā notika Rainim veltīti pasākumi.

17. septembrī 1.–8. klašu skolēniem Madlienas jaunajā kinozālē bija iespēja noskatīties studijas „Rija” jauno animācijas filmu „Zelta zirgs”, kas veidota pēc Raiņa lugas motīviem. Septembra mēnesī sākumskolas skolēni ilustrēja Raiņa dzeju, zīmējumus varēja aplūkot izstādē.

24. septembrī skolas zālē notika Dzejas dienu pasākums „Rainim 150”, ko vadīja 12. klases skolnieks Edgars Sprukts. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar dzejnieka dzīvi un literāro darbību. Katrs viņa dzīves posms tika ilustrēts ar paša autora dzejas rindām. Tā kā Rainis pazīstams ne tikai kā dzejnieks, bet arī dramaturgs, klašu kolektīvi bija iestudējuši lugu fragmentus: 6. klase „Mušu ķēniņš”, 8. klase „Zelta zirgs”, 11. klase „Pūt, vējiņi!”. Skolas dziedātāju izpildījumā izskanēja dziesmas ar Raiņa vārdiem, bet mazie sākumskolas skolēni nodejoja „Zeltītas vasaras”. Pasākuma noslēgumā skanēja patriotiska dziesma „Daugav` abas malas”.

Dzejas dienu mēnesis ir noslēdzies ar atziņu, ka Rainis joprojām dzīvo gan dziesmās, gan lugās, gan dzejā un ir latvisks, patiess un patriotisks.

Skolotāja Vija Jēkabsone

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Rudens izrotā Latviju
29.09.2014.

25. septembrī Madlienas vidusskolā notika Dzejas dienu pasākums „Rudens izrotā Latviju”, kurā piedalījās 5.–9. klašu skolēni. Pēcpusdiena iesākās ar katras klases sagatavotu dzejas priekšnesumu. Tas bija gan skaisti nodeklamēts, gan izdziedāts, gan teatrāli izspēlēts dzejolis. 8. klase, iepazīstot M. Zālītes dzeju, bija sarūpējusi vēl kādu pārsteigumu – kolāžu izstādi „Visu dzīvo, kas apkārt kust, nākam mīlēt un just, un just”, ko varēja aplūkot skolas gaitenī.

Pēc priekšnesumiem tika izveidotas piecas komandas, kas veica dažādus uzdevumus – veidoja zīmējumu pēc dzejoļa, izteiksmīgi to nolasīja, uzrakstīja netradicionālā formā, un tad kopīgi visa komanda prezentēja. Bija arī pareizi jāsaliek kāda tautasdziesma par rudens ieražu svētkiem. Skolēni bija samācījušies visdažādākās tautasdziesmas par rudeni, tādēļ varēja godam sacensties, kura komanda zina visvairāk dainu. Kamēr grupas strādāja un veica uzdevumus, skatītāji varēja piedalīties mīklu konkursā, kuru bija sagatavojusi skolotāja Vija Jēkabsone. Pasākumu vadīja 10. klases skolēni – Undīne Piterniece un Miks Bičevskis.

Radošie darbi

Andris Šteinbergs, 8.a kl.

Edvīns Liepiņš, 8.a kl.

Liene Krūmiņa, 8.a kl.

Paula Stauža, 8.a kl.

Ralfs Bite, 8.a kl.

Dzejas dienas Madlienas vidusskolā
19.09.2013.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)