Vīru kopa „Vilkači” Madlienas vidusskolā
04.11.2019.

Ceturtdien, 31. oktobrī, plkst. 8.30 Madlienas vidusskolā 1.-12. klases skolēni, kā arī pedagogi varēja klausīties latviešu tautas mūziku, dziesmas un stāstus par karavīriem un visu, kas ar to saistīts. Koncertu sniedza vīru folkloras kopa „Vilkači” iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros. Vīri bija ģērbušies seno laiku apģērbā un demonstrēja dažādus darbarīkus un tā laika aktuālus mūzikas instrumentus (stabules, dūdas, celma bungas u.c.). Pasākuma laikā klausījāmies interesantu stāstījumu par darbarīku pielietojumu karavīru vajadzībām senatnē un to iespējamo pielietošanu arī mūsdienās.

Pēc pasākuma varējām uzdod mums interesējušos jautājumus, kā arī paturēt un aplūkot mūzikas instrumentus un kādus citus priekšmetus, ko bija sagatavojuši dziedošie vīri apskatei un prezentācijai. Koncerta noslēgumā izskanēja ļoti vērtīgi novēlējumi mums ikvienam, cik ļoti svarīgi mīlēt un cienīt savu tēvzemi, aizsargāt to. Pēc pasākuma dziļi aizdomājoties par iepriekšējiem laikiem, varējām noprast, lai risinātu kādu problēmu, sāksim tieši ar savas attieksmes mainīšanu un tikai pēc tam ar kāda cita pamācīšanu. Būsim drosmīgi un, ja vajadzēs, aizstāvēsim savu Latviju un cilvēkus, izpalīdzēsim otram! Vairosim Latvijā labo un būsim vienmēr pozitīvi!

Elīza Liepiņa, 9. klase

Nāc un dejo
07.03.2019.

6. martā deju kolektīvs “Lienīte”, 1.-2. klases un 3.-4. klases dejotāji ciemojās Secē, izdejojot dejas sadraudzības koncertā “Nāc un dejo”. Ar šo koncertu tika uzsākta draudzība ar jauniem kolektīviem.

Paldies dejotājiem par izdejotajiem deju soļiem, skolotājai Signei un vecākiem par čaklajām rokām, kas palīdzēja bērnus sagatavot koncertam!

Sākumskolā viesojas Ziemassvētku vecītis
11.12.2018.

Jau ierasts, ka katru gadu decembra sākumā pie mums viesojas Ziemassvētkus vecītis (īstajā vārdā Harry Norrback) no Somijas. Arī šogad gaidījām viņu ar nepacietību.

10.decembrī sākumskolas bērni ar nelielu koncertu un mīļiem apsveikumiem sagaidīja  Hariju atkal viesojamies pie mums. Kā katru gadu, Harijs bija atvedis lielu maisu ar Somijas rokdarbnieču adītajām zeķēm mūsu bērniem. Un, protams, konfektes! Paldies mūsu somu draugiem par sirds siltumu, ko mums dāvā katru gadu!

Koncertstāsts Latvijai „Pūt, vējiņi”
06.12.2018.

Madlienas vidusskolas 7. klase un daži 5. klases skolēni 30. novembrī projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja koncertstāstu Latvijai „Pūt, vējiņi”, kas norisinājās Ādažu Kultūras centrā.

Koncertuzvedums „Pūt, vējiņi” ir stāsts par likteņupi Daugavu, jūru un mums pašiem – cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Stāsts izskan Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Kārļa Lāča un daudzu citu komponistu melodijās un latviešu tautas dziesmu apdarēs. Koncertā piedalījās mūsu novadnieki – Antra Stafecka un Atis Ieviņš, kā arī Miks Dukurs, Ginta Krievkalna u.c. Latvijā pazīstami mūziķi.

Uzvedums bija ļoti iespaidīgs un skaists. Skolēni to varēja skatīties, sēžot pirmajā rindā, un tas viņiem ļoti patika. Koncerts bija labs paraugs, kā no daudzām un dažādām dziesmām izveidot vienotu veselumu, kuru papildināja stāstījums un horeogrāfija, kā arī dažādi gaismas efekti un projekcijas.

Pēc „Pūt, vējiņi” noskatīšanās skolēni kopīgi ar mūziķiem fotografējās, saņēma autogrāfus gan uz rokām, gan mobilo telefonu vāciņiem. Mājās devāmies pozitīvi uzlādēti no koncertā gūtajām emocijām. Skolēni nevar sagaidīt, kad atkal būs iespēja apmeklēt nākamo koncertu.

“Es – Latvija” – Valsts  svētkiem veltīts koncerts
16.11.2018.

15. novembrī skolas aktu zālē norisinājās valsts simtgades svētkiem veltīts pasākums „Es Latvijai”. Pasākuma ieskaņā bija iespēja vērot smilšu kino, kas Madlienas vidusskolā bija skatāms pirmo reizi. Svētku koncertu ieskandinājām ar valsts himnas „Dievs, svētī Latviju” dziedājumu saksofonu pavadījumā. Uz skatuves starp pieciem cēli izkārtiem valsts karogiem rotājās arī mūsu skolas karogs, apliecinot īpašu piederību un mīlestību tieši Madlienai, jo, mīlot savu tuvāko, mēs varam mīlēt Latviju. Par to liecināja arī skolēnu kopīgi veidotais rokdarbs – sega – uz skatuves. Klausoties mūsu skolēnu dzejas rindās, vērojot viņu zīmējumu projekcijas uz ekrāna, ar skanīgām dziesmām un dejām ritēja svētkiem veltītais koncerts. Īpaši skatītāju sirdis sildīja sadziedāšanās kopā ar vidusskolēnu kori, izpildot dziesmas „Mirdzot šķēpiem” un „Tev mūžam dzīvot, Latvija”. Koncertā piedalījās visi mūsu skolas mākslinieciskie interešu izglītības pulciņi. Pasākumu vadīja vidusskolēni. Ir liels prieks, ka pašu spēkiem varam savai mīļajai Latvijai radīt tik skaistu svētku koncertu. Noslēgumā smilšu kino priekšnesumā kā skaists pārsteigums tika izveidots Madlienas vidusskolas karoga galvenais simbols – grāmata un ozola lapas ar uzrakstu „Madliena”. Īpašais paldies uzņēmumam SIA „Deserto” un māksliniecei Zanei Pumpurei-Prāmniecei. Tāpat liels paldies katram – gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem – valsts svētku dalībniekiem Madlienas vidusskolā.

Tince Mūrniece, 11.kl.

„Inovatīvais mūzikas tilts” Madlienas vidusskolā
27.09.2018.

Trešdien, 26. septembrī, ar jauku Ogres Mūzikas skolas piedāvājumu un Madlienas kultūras nama tehnisko atbalstu Madlienas vidusskolā viesojās trīs kaimiņvalstu mūzikas skolu audzēkņi – starptautiska apmaiņas projekta Nordplus dalībnieki no Jehvi Mūzikas skolas (Igaunija), Kelmes Aļģirda Lipeikas Mākslu skolas (Lietuva) un Keravas Mūzikas institūta (Somija). Pēc augstvērtīgajiem priekšnesumiem pilnībā varējām nojaust, ka koncerta dalībnieki jau ilgāku laiku ļoti cītīgi gatavojušies, lai sniegtu koncertus Latvijā. Vēlot veiksmi arī turpmāk, lielu paldies sakām jaunajiem mūziķiem un viņu skolotājiem, arī koncerta organizatoriem par iespēju baudīt  skaistos priekšnesumus.

Deju koncerts „Aprīļa pilieni”
23.04.2018.

21. aprīlī Madlienas vidusskolas deju kolektīva „Lienīte” 5.–6. klašu grupa (vadītāja Vineta Tumane) viesojās Lauberes kultūras namā un piedalījās pavasarīgajā deju koncertā „Aprīļa pilieni”, kur deju kolektīvs „Bitītes” (vadītāju Inese Putroma) ik gadu tradicionāli pirms novada skates aicina savus draugu kolektīvus jautri izdancoties gan koncertā, gan bērnu disenītē. Pateicamies par viesmīlību un doto iespēju.

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)