kalendārs
22.10. - 28.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

31.10.
Skolas padomes sēde.

NOVEMBRIS: ⇅


DECEMBRIS: ⇅

par skolu

Jau trešo gadu Rigvir grupa sadarbībā ar Vītolu fondu līdz 2018. gada 15. jūnijam izsludināja stipendiju konkursu topošajiem 12. klašu skolēniem ar mērķi sniegt pēdējā mācību gadā atbalstu centīgiem vidusskolēniem, kuri savu nākotni saista ar eksaktajām zinātnēm – medicīnu, farmāciju, ķīmiju vai bioloģiju, tādējādi palīdzot sagatavoties studiju gaitām.

Madlienas vidusskola konkursam izvirzīja 11. klases skolnieku Henriju Augšpulu, kas 10. un 11. klasē ir sasniedzis augstus mācību sasniegumus ķīmijas un bioloģijas stundās ikdienas darbā. Gada vērtējumi bioloģijā 10.kl. un 11.kl. – 9 un 10 balles, ķīmijā – 10 balles. Henrijs daudz interesējas un papildus lasa populārzinātnisko literatūru par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un sasniegumiem dabaszinātnēs, prot analizēt bioloģijas un ķīmijas sasniegumus sabiedrības attīstībā. Labprāt savu brīvo laiku velta, lai sagatavotos dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem. Ar labiem rezultātiem ir piedalījies starpnovadu bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs, fizioloģijas konkursā, RSU rīkotajā konkursā „Hominus”, 2018. gadā pārstāvēja Ogres novadu valsts ķīmijas olimpiādē.

Fonda mērķis ir mācību gada garumā stipendiju veidā – 75 eiro apjomā – palīdzēt centīgiem un talantīgiem Latvijas reģionu 14 skolēniem un veicināt jauniešu interesi padziļināti apgūt ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetus.


Šā gada 7. martā Madlienas vidusskolas un Madlienas kultūras un jaunrades studijas „Odivi” vokāli instrumentālais ansamblis „Tikai runājiet” devās uz Rīgu, lai piedalītos Valsts izglītības satura centra organizētajā Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu festivālā konkursā „No baroka līdz rokam”. Kolektīva vadītāja ir mūzikas skolotāja Iveta Mežajeva un kultūras nama pūtēju orķestra diriģents Viesturs Lazdiņš. Kolektīva dalībnieki – Māra Kļaviņa, Estere Ozoliņa, Evija Korovacka, Ance Ikauniece, Raimonds Batura, Edgars Mežajevs un Patriks Nikolajs Ozoliņš. Profesionālas žūrijas novērtēts, kolektīvs ieguva 34,67 punktus un II pakāpes diplomu. Paldies kolektīva dalībniekiem, vadītājiem un atbalstītājiem!

Skatīt turpinājumu »


Šonedēļ Madlienas sākumskolas skolēni parādīja savas zināšanas konkursā „Gudrinieks”, kur minēja mīklas, risināja nestandarta uzdevumus, izvērtēja sakāmvārdus. Rezultātā 1.a kl. veiksmīgākie ir Patrīcija Anna Rone, Deina Valnere, Ģirts Irbītis; 2.a kl. – Salvis Rudzgailis, Alise Streile, Lauris Boreiko; 3.a kl. – Heidija Rimša, Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile; 4.a kl. – Raivis Andriksons, Kristīne Povha, Dace Pimčonoka; 4.c kl. – Kristians Andress Balodis, Laura Leitāne, Evelīna Tirzmaliete.

Vienlaikus norisinājās arī glītrakstīšanas konkurss. Glītāko rokrakstu īpašnieki ir 1.a kl. Roberts Miks Mačs, 2. a kl. Alise Streile, 3.a kl. Renārs Rainers Biezbārdis, 4.a kl. Sofija Rudņika, 4.c .kl. Letīcija Elizabete Ekkerte.


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja