labie darbi

Madlienas vidusskolas veikums Lielajā talkā

Pavasaris ir sakopšanas mēnesis, kad vēlamies, lai vide, kurā dzīvojam, ir tīra un kārtīga. Atbalstot Latvijas Lielo talku, Madlienas vidusskolas skolēni talkoja 18., 19., 20. un 21. aprīlī. 1.a un 3.a klases bērni izvēlējās sakopt Madlienas baznīcu, jo viņi gribot redzēt visu Latviju tīru un kārtīgu. Īpašais paldies Samantas Šmates māmiņai, kura strādāja kopā ar…