mācību darbs

Karjeras izglītības programma

Karjeras veidošanas process sakas jau bērnībā. Bērnam augot, sāk attīstīties arī bērna intereses. Sākumā cilvēks iepazīst pasauli, tās likumsakarības, veido savu attieksmi pret to. Balstoties uz savu attieksmi, viņš nodarbojas ar pašizziņu un meklē sev atbilstošākās lomas sabiedrībā, izvēlas savas dzīves mērķus un to sasniegšanas ceļus. Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai,…

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2017./2018. mācību gadā

Ir apkopoti Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9. un 12.klasei valsts līmenī, novados un katra skola, pamatojoties uz VISC sniegtajiem statistiskajiem datiem, var izvērtēt savu skolēnu veikumu salīdzinoši ar kopīgajiem rezultātiem. Madlienas vidusskolas 9. klases absolventiem labāk veicies latviešu valodas un Latvijas vēstures pārbaudījumos, kuros rezultāti ir virs vidējā vērtējuma valstī. Atbilstoši savām spējām skolēni ir…

Skatuves runas konkurss svešvalodās

25. janvārī Madlienas vidusskolā notika skatuves runas konkurss svešvalodās. Konkursā piedalījās 14 dalībnieki no 6.–12. klasei ar saviem izvēlētajiem dzejoļiem krievu vai angļu valodā, bet Jogita Lazdiņa (10.kl.) un Estere Ozoliņa (12.kl.) izpildīja dzejoļus gan angļu, gan krievu valodā. Iesākoties konkursam, mūs iepriecināja 5. un 6. klases dejotāji Daniela Eniņa, Sandija Tobiase, Elvis Dišereits un…

Atklātā stunda ģeogrāfijā-7. klasei

17. janvārī skolā viesojās ģeogrāfijas skolotāji no Ogres, Suntažu, Meņģeles, Taurupes skolām un Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes metodiķe Vineta Āboltiņa. Skolotāji apmeklēja pieredzes stundu ģeogrāfijā 7.a klasē par tēmu „Austrālijas dzīvnieki”. Skolēni labi demonstrēja savas prasmes savstarpējā sadarbībā, teksta izpratnē, stāstījuma veidošanā un prezentācijā. Izmantojot dažādus informācijas avotus, skolēni iepazina Austrālijas dzīvnieku savdabību…

Mūsu skolas sportisti piedalās uzvarētāju godināšanā Ogrē

Mūsu skolas sportisti piedalās uzvarētāju godināšanā Ogrē Tuvojas mācību gada beigas, un tradicionāli šajā laikā Ogrē tiek apbalvoti Ogres novada skolu bērni un jaunieši, kuri sasnieguši augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās valsts un starptautiskā mērogā. 2015./2016.mācību gada erudītākie, aktīvākie un radošākie audzēkņi, kā arī viņu skolotāji šogad pulcējās svinīgā pasākumā 10.maijā…

Atzinība

Atzinība R. Mūka jaunrades darbu konkursā Janvāris ir trimdas dzejnieka, reliģiju pētnieka un filozofa Roberta Mūka mēnesis. Jau 10. reizi R. Mūka muzejs un Galēnu pamatskola rīko Vislatvijas jaunrades darbu konkursu. Šogad tēma “Ko es darītu, uzjājis stikla kalnā?” Konkursā piedalījās 400 skolēnu no visas Latvijas 4 klašu grupās. Mūsu skolas 8. klases skolniece Tince…

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā

Madlienas vidusskola jau otro reizi iesaistās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā Karjeras nedēļā, kuras vadmotīvs ir „Atver profesijas durvis!”. Šogad projektu atbalstīja jau divdesmit Latvijas pilsētas un novadi. No 12. līdz 16. oktobrim skolā tika organizēti visdažādākie pasākumi, mudinot skolēnus apzināties, cik nozīmīgi ir plānot savu nākotni jau skolas laikā, jo tas dod stabilitāti turpmākajai…