mācību sasniegumi

Karoga svētkos saņem Skolas padomes un Uzņēmēju balvas

Tradicionāli 31. maijā – pēdējā skolas dienā – 12. klases skolēni svinīgi nodod skolas karogu nākamajiem divpadsmitajiem, vēlot kopt mācību iestādes tradīcijas, būt atbildīgiem par veicamajiem darbiem un būt paraugs it visā saviem jaunākajiem skolasbiedriem. Skolas direktors Edgars Viņķis, uzrunājot skolēnus, uzsvēra skolas simbolu nozīmi kolektīva veidošanā, patriotisko jūtu izkopšanā. Svarīgi ir turpināt labi iesāktās…

Apbalvo zinošākos un sportiskākos skolēnus

11.maijā Ogres novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā pasākumā olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētājiem tika sveikti arī Valsts un reģionālo olimpiāžu dalībnieki no Madlienas vidusskolas: Undīne Piterniece (12.kl.), Raimonds Batura (10.kl.) un Reinis Jurka (8.kl.). Ogres novada pašvaldības balvas saņēma arī Latvijas Republikas 70.skolēnu spartakiādes uzvarētāji – labākie vieglatlēti: Elvis Veinbergs (7.kl.), Monta Antonoviča…

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus

Sveicam mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un sporta spēļu laureātus 12.maijā Madlienas vidusskolas aktu zālē pulcējāmies uz svinīgu pasākumu, kurā teicām pateicības vārdus skolēniem, kuri sevi apliecinājuši piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un guvuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sporta spēlēs un sacensībās. Uzrunā skolas direktors E.Viņķis uzsvēra, ka ceļš uz gudrību vienlaikus ir ceļš uz savu…

Ar karoga svētkiem Madlienas vidusskolā noslēdzas mācību gads

Mācību gada pēdējā diena Madlienas vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kura laikā 12. klases skolēni svinīgi nodeva skolas karogu 11. klases skolēniem – nākamajiem 12-tajiem, kuri svinīgi solīja rūpēties par skolas tradīciju saglabāšanu, skolas un novada popularizēšanu un augsta izglītības līmeņa nodrošināšanu. Uzrunā skolēniem un pedagogiem skolas direktors Edgars Viņķis uzsvēra katra un visu kopīgo…

Godinām mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus

Š.g. 11. maijā vidusskolas aktu zālē tika aicināti 2014./2015.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību godalgoto vietu ieguvēji, skolotāji un skolēnu vecāki. Skolas direktors E. Viņķis uzrunājot klātesošos, uzsvēra izglītības lielo nozīmi katra jaunieša dzīvē, uzteica viņu papildus ieguldīto darbu un laiku, pārstāvot skolu un apliecinot savas prasmes. Pateicības vārdi tika veltīti arī skolēnu…

Veiksme bioloģijas valsts olimpiādē

9.a klases skolniece Beāte Ločmele starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguva 1. vietu un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā. 2015. gada 21., 22. un 23. janvārī LU Bioloģijas fakultātē notika bioloģijas 37. valsts olimpiāde, kurā Beāte mērojās spēkiem ar labākajiem bioloģijas zinātājiem, iegūstot atzinību. Rīgā kopā ar Beāti bija skolotāja Elita Atslēdziņa. Lai uzzinātu, kā Beātei veicās…

Par veikumu pagājušajā mācību gadā

Skolas pamatuzdevums ir kvalitatīvas izglītības iegūšana un tāpēc mācību gada noslēgumā parasti izvērtējam darba rezultātus. Tradicionāli pēdējā skolas dienā – Karoga svētkos par augstiem mācību sasniegumiem 5. ­12. klašu skolēni saņēma Atzinības rakstus. Pagājušajā mācību gadā sekmēs vislabāk sevi ir apliecinājuši: 5. klasē Elīza Rasma Bičevska, Reinis Jurka, Linda Smilškalne, Patrīcija Laurinoviča, Gerda Osokina; 6….