materiāli

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai. Ogres novada sociālais dienests atgādina, lai Ogres novada iedzīvotāji laicīgi nāk uz dienestu nokārtot pabalstu saņemšanu saistībā ar 2016./2017.mācību gada tuvošanos. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei 29 EUR apmērā gadā, kuru piesķir vispārējās izglītības iestāžu 1. -12. klašu audzēkņiem no ģimenēm, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis atbilst…