nodarbības

Krāsaino graudu spēles

Bērnu izglītības un attīstības centrs ”Taurenīši” Madlienas vidusskolas 1.  un  2. klases skolēniem piedāvāja nodarbību “Krāsaino graudu spēles”. Bērni darbojās ar dažādu veidu un krāsu graudiem. Darbība pārsvarā notika ar pirkstiem, kas veicināja pirkstu sīkās motorikas attīstību. Rezultātā tika izveidoti vairāki darbiņi ,kuri katram bērnam palika par piemiņu. Krāsaino graudu spēļu radošie procesi apliecina, ka…

Projekts “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks”

21. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās jaunie arhitekti no Latvijas Arhitektu savienības, lai projekta „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” ietvaros vadītu nodarbību vidusskolēniem „Istaba parkā”. Sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar pilsētas raksturu – darbīga un skaļa vai lēna un klusa, svaiga vai smacīga, harmoniska vai haotiska u.c. Tad skolēni tika sadalīti grupās, un to uzdevums bija iejusties arhitekta…

Nodarbība “Domā citādāk, eksaktāk”

18. februārī 5., 6. un 7. klases skolēniem notika nodarbība “Domā citādāk, eksaktāk”. Nodarbības laikā skolēni darbojās dabaszinību kabinetos (fizikas, ķīmijas, bioloģijas). Ķīmijas kabinetā veica eksperimentus ar konkrētām vielām un konstatēja ķīmisko reakciju pazīmes. Fizikas kabinetā aizrautīgi veidoja automobiļa modeli. Bioloģijas kabinetā veica vērojumus ar mikroskopa palīdzību, kā arī bija iespēja darboties ar cilvēka skeletu.