olimpiādes

Veiksme bioloģijas valsts olimpiādē

9.a klases skolniece Beāte Ločmele starpnovadu bioloģijas olimpiādē ieguva 1. vietu un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā. 2015. gada 21., 22. un 23. janvārī LU Bioloģijas fakultātē notika bioloģijas 37. valsts olimpiāde, kurā Beāte mērojās spēkiem ar labākajiem bioloģijas zinātājiem, iegūstot atzinību. Rīgā kopā ar Beāti bija skolotāja Elita Atslēdziņa. Lai uzzinātu, kā Beātei veicās…