Dzejas dienas Madlienas vidusskolā
02.10.2019.

Septembris ir dzejas mēnesis, jo tieši šajā laikā tiek svinēta dzejnieka Raiņa dzimšanas diena. Arī Madlienas vidusskolā visa mēneša garumā skolēni aktīvi pievērsās jaunradei. Tapa gan dzejoļi, gan literārās pasakas. Īpašo dzejas mēnesi noslēdza pasākums „Mans Kārlis Skalbe”.

2019. gads ir rakstnieka Kārļa Skalbes jubilejas gads. 7. novembrī viņam apritēs 140 gadi, tāpēc Dzejas dienu pasākums tika veltīts dižajam vecpiebaldzēnam. Kārlis Skalbe ir pasaku meistars, dzejnieks, skolotājs, pieredzējis politiķis un sabiedriskais darbinieks, viens no Latvijas valsts dibinātājiem, arī trimdinieks. Brīvības pieminekļa vārdi „Tēvzemei un brīvībai” ir rakstnieka Kārļa Skalbes ieteikti. Būtībā viss viņa mūžs ir bijis kā ziedojums Latvijas valstij, latviešu valodai un kultūrai.

Visu mēnesi katra klase iepazina Kārļa Skalbes personību un daiļradi. Tās iedvesmoti, skolēni veidoja priekšnesumus, ar kuriem iepazīstināja citus Dzejas dienu sarīkojumā „Mans Kārlis Skalbe”. Pasākuma programma bija ļoti daudzpusīga un interesanta. Katra klase rakstnieka daiļradi atspoguļoja citādi. Vidusskolēniem tika uzticēts sagatavot K. Skalbes dzīves gājuma aprakstu, kuru paši skolēni lasīja pasākuma gaitā, ievijot dažādos priekšnesumus. Ceturtā un piektā klase deklamēja K. Skalbes dzeju, savukārt astotā klase, rakstnieka dzejas iedvesmoti, veidoja prezentāciju par lietutiņu un lasīja savus sacerētos dzejoļus par šo tēmu. Skolēni radoši atspoguļoja arī rakstnieka literārās pasakas. Devītā klase izspēlēja visiem iemīļoto „Pasaku par vērdiņu”, sestā klase prezentēja pasaku „Meža māte”, iesaistot pašu sarakstīto dzeju, turpretim septītā klase dejā ietērpa Kārļa Skalbes pasaku „Garā pupa”. Īpašu noskaņu pasākumā radīja muzikālie priekšnesumi. Skolēni izpildīja Jāņa Lūsēna dziesmas „Gājēji” un „Kristāla meitiņa” ar Kārļa Skalbes vārdiem. Līdztekus priekšnesumiem varēja apskatīt vidusskolēnu sagatavoto prezentāciju ar zīmīgām Kārļa Skalbes ģimenes fotogrāfijām. Skolēniem skatītāju rindās bija uzdevums uzrakstīt rakstnieka CV uz iepriekš sagatavotām darba lapām. Visi piedalījās pasākuma tapšanā. Paši skolēni radīja sev skaistus svētkus, iepazīstot latviešu literatūras sapņotāju un klusuma burvi. Šis Dzejas dienu pasākums „Mans Kārlis Skalbe” atklāja rakstnieka daiļrades nokrāsu un vēstījumu – vairot pasaulē labo un saskatīt cilvēcīgo!

Justīne Linde

Pasākums sākumskolā “Kopā radām vairāk”
05.09.2019.

4. septembrī sākumskolas bērni piedalījās interesantā, radošā pasākumā, kuru organizēja sākumskolas skolotāja Dana Balode.

Skolēni mācījās savstarpēji sadarboties, vajadzības gadījumā cits citam palīdzot, atbalstot.

Veidoja lielus, mazus, garus un apaļus burbuļus. Uzzināja recepti, kā tos pagatavot.

Darbojās ar dažāda veida sēklām, graudaugiem, makaroniem. Darbība notika ar pirkstiem, kas veicināja pirkstu sīkās motorikas attīstību. Rezultātā tika izveidoti darbiņi, kuri katram bērnam palika par piemiņu.

Foto orientēšanās sacensībās skolēni meklēja foto objektus. Dalībniekiem bija jābūt īpaši vērīgiem, tāpēc radās iespēja aplūkot vietas, kas citādi paliek apslēptas un nepamanītas .Šī aktivitāte ļāva sajust sporta sacensību garu un komandas spēku.

Prieks, ka bērni draudzīgi sadarbojās un kopīgi atpūtās.

Paldies skolotājai Danai par interesanti noorganizēto dienu un sagādātajiem materiāliem, skolotājām Signei, Marinai un Rasmai par aktīvu līdzdarbošanos!

Lai visiem radošs, sekmīgs, draudzīgs jaunais mācību gads! Lai prieks nākt uz skolu!

Olimpiāžu, konkursu un sporta sacensību uzvarētāju cildināšana
13.05.2019.

9. maijā Madlienas vidusskolā svinīgā pasākumā tika sveikti starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un dažāda līmeņa sporta sacensību uzvarētāji. Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem akcentēja audzēkņu izcilos mācību un sporta jomas sasniegumus, to nozīmi konkurētspējīgas sabiedrības veidošanā. Uzsverot 9. maiju kā īpašu dienu Latvijai Eiropas Savienības sastāvā, viņš aicināja jauniešus izmantot dotās iespējas savu nākotnes plānu īstenošanai.

Pasākuma gaitā direktors kā pirmos sveica un pasniedza skolas pateicības rakstus, Ogres novada Izglītības un sporta pārvaldes atzinības rakstus un diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem – Henrijam Augšpulam, Raimondam Baturam, Jogitai Lazdiņai, Annijai Augšpulei, Laurai Krupskajai, Lindai Smilškalnei, Alisei Trencei, Evelīnai Irbītei. Ar pateicības rakstu un suvenīriem ar skolas simboliku tika sveikti arī 5 veiksmīgākie šī gada sportisti – Iluta Rubene, Emīls Ernests Zvirbulis, Krists Reinards Zariņš, Elīna Vosveniece un Emīls Smilškalns. Pateicības vārdus izcilajiem skolēniem un viņu vecākiem veltīja arī Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, vēlot sasniegt vēl daudzus panākumus savā profesionālajā jomā, kuru dzīvē izvēlēsies. Atbilstoši saviem sasniegumiem skolēni no pagasta pārvaldes saņēma naudas balvas.

Tika sveikti arī novada un valsts konkursu uzvarētāji, kuri savas radošās spējas izcili parādījuši literārajos jaunrades darbos, tautas dziesmās un skatuves runās – Sandija Liepa, Aiga Rudzgaile, Heidija Rimša, Terēza Elza Rone, Anna Patrīcija Rone, Renārs Rainers Biezbārdis, Undīne Dzene, Tince Mūrniece, Elīna Vosveniece. Skolēnu augsto sasniegumu pamatā ir svarīgi, lai līdzās ir gudri un atsaucīgi skolotāji, kuri dalās ar savām profesionālajām zināšanām un pieredzi. Pateicības no skolas un pagasta pārvaldes saņēma pedagogi, kuri palīdzēja jauniešiem sagatavoties un piedalīties olimpiādēs, konkursos un sacensībās – Andris Džiguns, Vija Jēkabsone, Zinta Saulīte, Anita Jākobsone, Daiga Rosicka, Inta Oša, Daiga Zamarina, Iveta Mežajeva, Silvija Tutāne, Signe Kušnire, Dana Balode, Rita Pučekaite, Jevgēnijs Liepa un Vanda Kalniņa.

Paldies jaunajiem māksliniekiem solistiem, kuri ar muzikālo sveicienu priecēja pasākuma dalībniekus – Megijai Cinītei, Nikolai Markovskai, Robertam Baltacim, Patrikam Nikolajam Ozoliņam un viņu skolotājai Ivetai Mežajevai. Lai veiksme un izdošanās turpmākajos pārbaudījumos!

Pa pagātnes takām
29.03.2019.

Lai tuvāk iepazītu savas tautas un Dzimtenes vēsturi, 29. martā sākumskolas skolēni pulcējās pasākumā “Pa pagātnes takām”. Bērni jau laicīgi bija gatavojušies un kopīgi ar vecākiem meklējuši vēstures liecības savās mājās. Skolotāja Rasma bija sagatavojusi prezentāciju par Madlienas vēsturi, pēc kuras bērni un skolotājas iepazīstināja ar atnestajām senlietām – fotogrāfijām, naudu, dažādiem sadzīves priekšmetiem, grāmatām. Vislielāko interesi radīja datora “sencis” – rakstāmmašīna. Paldies bērniem un viņu vecākiem par atsaucību pasākuma tapšanā!

Sākumskolas skolotājas: Marina, Dana, Rasma, Signe

Pasākums “Sportiskākā klase”
21.03.2019.

20. martā 4. klases skolēni piedalījās ikgadējā sporta un erudīcijas pasākumā “Sportiskākā klase” Ogres sākumskolā. Skolēni uzrādīja ļoti labas teorētiskās zināšanas par Latvijas vēsturi, dabu un sportu, kam sekoja veiklības un  sporta prasmju pārbaude. Pasākuma mērķis – saliedēt klasi kopīgam mērķim – īstenojās! Kopvērtējumā mazo skolu grupā tika iegūta 2. vieta.

Popiela „Pasaules hiti”
19.03.2019.

8. martā Madlienas vidusskolas aktu zālē norisinājās ikgadējā skolēnu popiela, kuras tēma bija „Pasaules hiti”. Skolēni bija sagatavojuši kvalitatīvus, interesantus un pārsteidzoši smieklīgus priekšnesumus, atspoguļojot to, kādi, viņuprāt, ir pasaules hiti. Vakara uzstāšanos vēroja rūpīgi atlasīta skolotāju žūrija – vienmēr smaidīgā un patīkamu harizmu izstarojošā Anna Stauža, ar labu humora izjūtu un brīnišķīgu muzikālo prasmi apveltītā Evija Korovacka, bērnus, tautas dejas un stingrību mīlošā Dana Balode, kā arī zinošā, vienmēr smaidīgā un idejām bagātā Dzidra Leitāne. Tā kā popiela šogad norisinājās ļoti īpašā dienā, kurā atceramies un lutinām mūsu skaistās sievietes, arī mēs, skolēnu pašpārvalde, pasniedzām žūrijas pārstāvēm ziedus.

Sīvā konkurencē jau otro gadu pirmo vietu un popielas ceļojošo kausu ieguva 11. klases skolēni ar priekšnesumu „Daddy Cool”. Šis gads bija īpašs, jo popielā tika atdzītas divas otrās vietas – 12. klases skolēni ar dziesmu „Dragostea din tei” un 9. klase ar dziesmu “I Want to Break Free”. Skolēnu pašpārvalde vēlas pateikt sirsnīgu paldies visiem klašu kolektīviem par ieguldīto darbu un jaukajiem priekšnesumiem. Uz tikšanos nākamajā popielā!

Skolēnu pašpārvalde

Valodu nedēļas pasākums
08.03.2019.

Valodu nedēļas pasākumā “Animācijas tēlu pasaulē”, kura moto bija ”Ģimene – visstiprākais balsts”, piedalījās skolēni no 1. – 12. klasei. Pasākums notika 7. martā. Skolēni iepazina animācijas filmu interpretācijas latviešu, krievu un angļu valodā. Katra paaudze ir izaugusi ar sava laika animācijas filmām, kādreiz tās sauca par multfilmām.

Arī tiem, kuri vairs nav skolēnu vecumā, bija savas iemīļotas multenītes, ko viņi skatījās. „Zaķīšu pirtiņa”, „Mākonītis un mākonīte”, “Laimes lācis”, „SiSiDra”, “Ņu pagaidi tikai”, „1000 sveicienu”, „Stremjanka un Makarons” un daudzas citas iedvesmojošas, mīļas, dziesmotas filmiņas. Šodienas skolēniem tās piemirstas, varbūt nemaz nav redzētas, jo jaunais gadsimts piedāvā citu animācijas filmu interpretāciju- no zīmējuma līdz jauno tehnoloģiju piesaistei. „Troļļi”, „Madagaskara”, „Šreks”, „Lupatiņi”, „Ledus laikmets”, „Cūciņa Pepa”, „Sūklis Bobs”, „Lote”- filmas, kuras jaunākā paaudze pazīst un ir iemīlējusi. Pasākuma gaitā skatītājus 4. klases skolēni uzrunāja ar dziesmu „Alfabēts”, Laimes lācis pamācīja, ka laime meklējama tepat – mājās.

Spilgtu piesitienu deva 6. klases meitenes, atveidojot 4 pļāpīgās sūnciemietes; tās pašas klases skolēni ar „tvaikonīti” nokļuva Čunga- čanga zemē, bet 5. klases meitenes pārsteidza ar deju no „Zaķīšu pirtiņas”.

Krievu valodas pulciņa biedri ir paši mazākie, bet viņi dziedāja un teātri spēlēja šajā valodā, it kā šo mācību priekšmetu būtu apguvuši vairākus gadus.

7. klases „trollīši”, skanot dziesmai no animācijas filmas angļu valodā, ielocīja kājas dejas solī, bet 8. klases 3 dejotāju pāri atgādināja par animācijas filmu” Mākonītis un Mākonīte”. Skaisti tērpi, vingri dejotāju augumi- latvisks priekšnesums. Ovācijas no skatītājiem izpelnījās 11. klases „zvēriņi” no filmas „Madagaskara”. Skanot dziesmai no animācijas filmas, skatītājus pārsteidza akrobātikas vingrojumi un skolēnu lokāmība raitajā dejas solī.

10. klases skolēni bija labi apguvuši pieklājīgas uzvedības ābeci, kopā ar filmas „SiSiDra” varoņiem arī klātesošos mudināja kļūt tādiem.

9. klases dziedātāji nākotnē radīšot multfilmu par „Kaukāza gūstekni”, šoreiz dziesma krievu valodā.

12. klases kolektīvs nobeigumā aicināja smaidīt un vienmēr priecāties par dzīvi, izpildot dziesmu krievu valodā no filmas ”No prieka viss kļūst skaists”. Pēc pasākuma visiem bija iespēja noskatīties animācijas filmas dažādās valodās. Domāju, ka solis pretī pavasara brīvdienām izdevās. Paldies valodu skolotājām par darbu, paldies visiem, kas gatavoja priekšnesumus.

Priecīgas brīvdienas!

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)