kalendārs
22.10. - 28.10.
Skolēnu rudens brīvdienas.

31.10.
Skolas padomes sēde.

NOVEMBRIS: ⇅


DECEMBRIS: ⇅

par skolu
Pārgājiens (23.09.2016)

No 19. līdz 23.septembrim visā Latvijā notika more-128Eiropas sporta nedēļa, kura ir Eiropas Komisijas iniciatīva ar mērķi  veicināt kustīgu un aktīvu dzīvesveidu. Arī Madlienas vidusskolā notika kustīgu dzīvesveidu atbalstoši pasākumi. Viens no tiem notika 20.septembrī, kad visi sākumskolas skolēni devās pārgājienā “Iepazīsti savu pagastu!” Pirms ceļa bērni izstrādāja maršrutu un iepazinās ar uzdevumiem, kas jāveic pārgājiena laikā. Dotie uzdevumi lika būt vērīgākiem, pievērst uzmanību ikdienā nepamanītām lietām. Visas klases veica pilnu maršrutu un atgriezās skolā ar pozitīvām emocijām.

1. No kāda materiāla un kādā krāsā ir caurteka zem ceļa?
2. Cik tiltiņi ir pāri dārzu upītei?
3. Kāda iestāde atrodas šajā ēkā?
4. Cik priedītes aug šajā pļaviņā?
5. Kas rakstīts pie ēkas ieejas durvīm?
6.Kāds objekts atrodas norādītajā vietā?
7.Kā sauc upi, kuru jūs šķērsojat?
8.Atrodi izcilā mākslinieka K.Hūna kapu! Kurā gadā dzimis mākslinieks?
9.Kas rakstīts uz pieminekļa Brīvības cīņās kritušajiem?
10.Kāds vārds ir dots šai ēkai?
11.Kādā krāsā ir gājēju tiltiņš?
12.Kas atrodas ēkā ar nosaukumu „Sadzīves pakalpojumi?”
13.Kādi koki ir sastādīti stadiona ziemeļu pusē?
14.Kas atrodas norādītajā vietā?

karte

cam00411

img_4313


Esi sveicināta, skola!

2.septembrī sākumskolā notika jaunā mācību gada ieskaņas pasākums “Esi sveicināta, skola!” Īpašu to padarīja mammas, kuras vadīja 5 mācību stundas. Sandijas Liepas mamma Guna sociālo zinību stundā lika atcerēties gada ritējumu un skolēnu dzimšanas un vārda dienas, Alekša Arta Krūmiņa mamma Laura ieinteresēja bērnus ar dažādām vārdu spēlēm un atelpas brīdi ar izpletni.Visu par bitēm dabas zinību stundā zināja pastāstīt Terēzas Elzas mamma Liena. Skolēni varēja  aplūkot un izpētīt bites uzbūvi mikroskopā. Interesantas un atraktīvas sportiskās aktivitātes bija sarūpējusi Agneses Lazdiņas mamma Aelita. Radošo dzirksti katrs varēja rast mājturības stundā pie Pētera Smilškalna mammas Ilzes. Paldies par ieguldīto darbu mammām un atsaucību bērniem!

IMG_6073

IMG_5973

IMG_5981

IMG_5951


Mātes diena (06.05.2016)

Mātes Dienu Madlienas pagastā ieskandēja vidusskola

Maijā, kad sazaļo lauks.

Ārā, kad bērziņi plaukst,

Māmiņu samīļot  steidzu,

Izjusti svētkos  to sveicu.

Latvijas Brīvības  dienas un Baltā galdauta svētku priekšvakarā, 3. maija pēcpusdienā Madlienas vidusskola laipni aicināju vienkopus savu skolēnu Māmiņas un vecMāmiņas, lai teiktu viņām skaistu paldies par katru mīļu  mirkli – par  smaidu Maijā, par dienišķo Maizīti uz galda, par Mājas silto pavardu, par dzimto Madlienu, par Mierpilno ikdienu, par vadīšanu Mākslas un Mūzikas pasaulē, par Mūzas klātbūtni un tās nozīmi cilvēka izaugsmē, par  Māras apsardzību un tikumu, teicām skaistu paldies par  sniegto Mācību un Mīlestību, kas ir Mūžības vērtas.  Visas šīs atziņas kā sargājamas ziedu krellītes  savēra  1.-12. klašu skolēni, pedagogi,  sākumskolas koris (diriģente Ineta Balode un koncertmeistare Sarmīte Paegle) un deju kolektīva „Lienīte” 1.-2.,3.-4. 5.-6. klašu grupas (vadītāja Vineta Tumane, koncertmeistares Sarmīte Paegle un Ināra Strelkova) un sirsnīgā koncertā ar dziesmām, dejām  un dzejas rindām priekšā nesa savām vienīgajām un visdārgākajām –savām dzīvības devējām.

Cik atziņas vērtētas, svērtas,

Visas vienā vienīgā sarit.

Tava laime ir tik daudz vērta,

Cik citus laimīgus dari.

Novēlam arī turpmāk laimi, mīļumu un gaišu smaidu ik dienas savām māmiņām un

vecmāmiņām!

IMG_2754

IMG_2712

IMG_2723

IMG_2731

IMG_2741

IMG_2753

 


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja