kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

22.02.
Žetonu vakars 12.klasei (plkst. 17:00 skolas Aktu zālē).

marts: ⇅

aprīlis: ⇅

maijs: ⇅

jūnijs: ⇅

skolēniem
vecākiem
skolotājiem
« 1 of 4 »

Šogad Ziemassvētki skolā tika svinēti 21. decembrī. Jau plkst. 14.00 skolas aktu zālē 20 mācībās veiksmīgākie un viņu vecāki tika gaidīti uz pieņemšanu pie skolas direktora. Pasākums noritēja burvīgā svētku gaisotnē, par ko īpaši parūpējās meitenes no Rīgas Teikas vidusskolas, priecējot ar muzikāliem priekšnesumiem. Tāpat arī apsveikuma runu teica skolas direktors Edgars Viņķis un skolotājas Ilze Bondere, Dana Krēsliņa, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte. Pēc pasākuma svinīgās daļas skolēni un viņu vecāki tika aicināti uz kopbildi un nelielu svētku cienastu.

Foto galerija >>>

Drīz pēc tam, plkst. 17.00, skolas aktu zālē uz iestudējumu „Ziemassvētki Kasīšu ciemā” bija aicināti visi skolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un interesenti. Šī pasākuma laikā varēja iepazīties ar Kasīšu ciema iedzīvotājiem un uzzināt to, kā viņi sagaidīja sava ciema 100. jubileju un Ziemassvētkus. Tika attēlots gan dāvanu pirkšanas drudzis pirms svētkiem, gan ciema iedzīvotāju ikdiena, kā arī skatītāji tika iepazīstināti ar Grinču, kas mita kalnos un ienīda Ziemassvētkus. Mazā Kasīte Sindija Lū ar savu lielo vēlmi savest atkal visus ciema iedzīvotājus kopā panāca, ka Grinčs mainās, ka viņš atkal iemīl Ziemassvētkus un vairs neienīst cilvēkus. Kasīšu ciema iedzīvotājus attēloja 12. klases skolēni, taču iestudējumā piedalījās visas klases. Pēc uzveduma katrs skolēns tika pie kāda kāruma, ko pats Ziemassvētku vecītis bija devis Grinčam nodot Madlienas vidusskolas bērniem.

Undīne Piterniece, 12.klase


Par vienu no sava darba svarīgākajiem uzdevumiem esam izvirzījuši skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanu un kāpināšanu. Kopīgi ar skolotāju kolektīvu un sadarbībā ar skolēnu vecākiem esam radījuši sistēmu, kā stimulējam un atbalstam mācību darbā iegūtos augstos skolēnu rezultātus. Viens no šādiem atbalsta veidiem, jau trešo gadu pēc kārtas, ir divdesmit sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora. Arī šogad 21.decembrī- pēdējā pirmā mācību semestra dienā uz svinīgu pieņemšanu vidusskolas aktu zālē kopā ar saviem vecākiem un pedagogiem pulcējās –

Skolas direktors Edgars Viņķis savā uzrunā uzsvēra zināšanu, prasmju un iemaņu kvalitatīvas veidošanas milzīgo nozīmi nākotnes sabiedrībā, kā arī skolēnu vecāku un pedagogu ieguldītā darba nozīmi jauniešu talantu izkopšanā.
Pie Ziemassvētku eglītes katra no uzaicinātajām ģimenēm saņēma īpašu skolas direktora pateicību par atbalstu saviem bērniem, motivējot viņus tik nozīmīgajā mācību darbā, savukārt skolēniem tika dāvāti suvenīri ar Madlienas vidusskolas simboliku. Sirsnīgus Ziemassvētku sveicienus un gandarījumu par skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem un skolēnu vecāku atbalstu saviem bērniem izteica skolotājas Ilze Bondare, Dana Krēsliņa, Mārīte Karņicka un Zinta Saulīte.

Ziemassvētku noskaņojumu un svinīgu atmosfēru palīdzēja radīt jaunās mūziķes Amanda Grīnberga un Marta Vīksna.

Tradicionāli virkne skolēnu ģimeņu kopā ar bērnu liecībām saņēma skolas direktora pateicības par atbalstu saviem bērniem ceļā uz viņu izraudzītajām virsotnēm. Paldies Rainera Kriškāna, Sonoras Sproģes, Reiņa Jurkas, Mariko Vītoliņas, Elvja un Kalvja Veinbergu, Kristas Streiles, Elīzas Liepiņas, Dāvja Saimona Jākobsona, Ričarda Šmita, Kristiannas Vjateres, Sanijas Oletas Dombrovskas, Naura Nutovceva, Danielas un Keitas Lambertu, Martas Ramonas Graudiņas, Emīla Vanaga, Elīzas un Evelīnas Tirzmaliešu, Voldemāra Teikas, Harija Jāņa Pluģa, Lauras Leitānes, Kristiana Andresa Baloža, Harija Veides, Sofijas Rudņikas, Nikolas Markovskas, Tijas Kačanovas, Martas Gulbes, Raivja Andriksona, Raivja Dortāna, Alises Žurēvičas, Lienes Šķēlas, Terēzes Elzas Rones, Heidijas Rimšas, Sandijas Liepas un Samantas Šmates ģimenei.

Un vienmēr turēsim aktuālu mūsu skolas devīzi- ceļš uz gudrību ir ceļas uz panākumiem!

Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis


17.novembrī plkst. 1300 Madlienas vidusskolā notika Latvijas Valsts neatkarības pasludināšanas 98. gadadienai veltīts svētku pasākums „Saules mūžu Latvijai”. Arī šogad svinīgo pasākumu atklājām ar Latvijas valsts himnas „Dievs, svētī Latviju!” kopdziedājumu, pasākuma dalībniekus uzrunāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis un Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš, tradicionāli notika sekmēs veiksmīgāko 9.- 12. klašu skolēnu svinīga sveikšana. Svētku koncertu dziesmās, dejās un dzejā nodrošināja Madlienas vidusskolas interešu izglītības kolektīvi: 2.-4. klašu koris – diriģente  Ilze Sprance, deju kolektīvs „Lienīte” ar  1.-3.kl., 4.-5.kl., 6.-7.kl. un 7.-9. klašu grupām – vadītāja Vineta Tumane, uzstājas  teātra pulciņš – vadītāja Aelita Niedrīte, skaņdarbus atskaņoja instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki – vadītājs Andis Bičevskis, dziedāja 3.-5. klašu zēnu ansamblis kopā ar vidusskolniecēm Esteri Ozoliņu un Eviju Korovacku. Par koncerta noformējumu rūpējās mājturības pulciņš, skolotājas Ilzes Smilškalnes vadībā.  Koncertu vadīja 10. klases skolēni Māra Kļaviņa un Raimonds Batura.

img_8946

img_8942

img_8949

img_8954

img_8962

img_8968

img_8973

img_8976

img_8977

Latvijā mēs dzīvojam,
Latvijā mēs elpojam,
Visi kopā vēlējām –
Saules mūžu Latvijai.

Sekmēs veiksmīgākie 9.- 12. klašu skolēni

mm

Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja – 9.klase, Māra Kļaviņa, Rainers Krikškāns – 10.klase, Evija Korovacka, Krista Klesmane – 11.klase, Undīne Piterniece, Sanita Rešinska, Airita Tirša – 12.klase


Lāčplēša diena (14.11.2016)

Piektdien, 11. novembra pēcpusdienā, atzīmējot  Lāčplēša dienu, par tradīciju kļuvusi Madlienas vidusskolas organizētā skolēnu, pedagogu un darbinieku piedalīšanās Lāpu gājienā un atceres brīdī pie pieminekļa „Tev mūžam dzīvot Latvija”,  kas celts 1937. gadā, godinot Brīvības cīņās kritušo  Madlienas draudzes dēlu piemiņu.

20161111_143559

20161111_151458

Esot ar līdzcilvēkiem  plecu pie pleca var patiesi izjust patriotismu, vienotību savai tautai, piederību savai Tēvzemei.


Anna Brigadere (06.11.2016)

4. novembrī 1. un 2. klases skolēni devās uz pagasta bibliotēku, lai tuvāk iepazītu izcilo latviešu dzejnieci, rakstnieci, dramaturģi Annu Brigaderi. 1. oktobrī dzejniecei apritēja 155 gadi. Mums visiem tik pazīstami dzejnieces darbi – “Maija un Paija”, “Sprīdītis” u.c.

img_7231

Paldies sakām bibliotekārītēm, Marekam, Gunai un Sandijai, kuri pavēra iespēju ielūkoties dzejnieces daiļradē.


Jau otro gadu Ogres novada izglītības pārvalde oktobra mēnesī organizē pasākumu sava novada izglītības iestāžu darbiniekiem – „Gada Skolotājs”, kurā tiek sumināti novada pedagogi vairākās nominācijās, izvērtējot katras skolas izraudzīto pretendentu ieguldījumu izglītības jomā, darba pieredzi un gada sasniegumus.

21. oktobrī Madlienas vidusskola kopā ar pirmskolu „Taurenītis” 20 skolotāju sastāvā draudzīgi devās uz šo viesmīlīgi un skanīgi organizēto pasākumu, kas notika Ogres Kultūras centrā un bija kupli apmeklēts. Jau pagājušā gadā Madlienas vidusskola varēja lepoties ar uzvaru nominācijā „Par inovācijām izglītības procesā (par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā)”, kuru saņēma mūsu skolas skolotāja Elita Atslēdziņa. Šajā gadā kā pretendenti uz nomināciju „Par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā” mūsu skola izvirzīja latviešu valodas un literatūras skolotāju Zintu Saulīti, jo esam ļoti pateicīgi skolotājai par aktīvu iesaistīšanos skolas Valodu jomas metodiskās komisijas darbā, paužot iniciatīvu un vadot pasākumus, regulāri sagatavojot jauniešus dažāda līmeņa konkursiem un olimpiādēm, kuros tiek gūti labi panākumi. Augsti novērtējam iepriekšējos gados aizsākto, joprojām aktuālo un topošo rakstu ciklu „Madlienas absolventu atmiņu stāsti”, kas, sagaidot skolas 45. jubileju, tiks apkopoti un izdoti grāmatā. Skolotāja jau daudzus gadus kvalitatīvi un ar radošu izdomu sagatavo visus lielākos skolas pasākumu scenārijus. Kaut arī skolotāja galveno balvu šajā nominācijā nesaņēma, kolēģu sirsnība, pateicība un mīlestība kā ziedos, tā vārdos neizpalika.

Nominācijā „Par ilggadēju un godprātīgu darbu” skola izvirzīja vēl vienu pretendentu titulam „Gada skolotājs 2016” – sporta skolotāju Jevgēniju Liepu, kurš 1976. gadā uzsāka darba gaitas Madlienas vidusskolā kā fiziskās kultūras skolotājs, un tā spraigā un aktīvā kustībā aizritējuši 40 darba gadi. Madlienas vidusskola ir skolotāja vienīgā pamatdarba vieta, kaut arī vadītas pa šiem gadiem treniņgrupas arī Lielvārdes Sporta centrā, Ogres Sporta centrā, kā arī citur. Skolotāju pilntiesīgi var saukt par ilggadēju sporta dzīves organizatoru Madlienas pagastā. Esam pateicīgi J. Liepam par ieguldīto darbu skolēnu fizisko spēju izkopšanā, par talantīgāko sportistu tālāk virzīšanu, par vīrišķīgi pedagoģisko pieeju sportisko jautājumu risināšanā, kā arī par regulāru sponsoru piesaisti skolas sporta inventāra uzlabošanā. Skolotājs ir iedvesmojis ar sava pedagoģiskā darba piemēru sporta skolotāja profesiju apgūt savus audzēkņus. Par kvalitatīvu un rezultatīvu darbu skolotājs ir saņēmis dažādus apbalvojumus jau arī līdz šim, bet šoreiz – Ogres novada pašvaldības balva „Gada Skolotājs 2016” par mūža ieguldījumu izglītībā. Lai mūsu pateicība un laba vēlējumi Jums, Skolotāj!

Madlienas vidusskolas skolotāja
Maruta Viduce-Ševele


20.oktobrī sākumskolā notika ikgadējais Rudens tirdziņš. Kā katru gadu, arī šogad piedāvājums bija rodams dažādām gaumēm. Tirdziņā varēja iegādāties pašu audzētas rudens veltes, dažādus kārumus, arī pašgatavotas rotaslietas. Paldies mūsu vecākiem par atbalstu! Paldies uzticīgajiem pircējiem, kuri apmeklē mūsu tirdziņu, sagādājot prieku sev un mazajiem tirgotājiem!

img_7153

img_7164

img_7170

img_7157

img_7161


Pagājušajā nedēļā, tāpat kā daudzās izglītības iestādēs daudzviet Latvijā, arī Madlienas vidusskolā norisinājās Karjeras dienas 2016. Pasākumu dienas vairāk kā nedēļas garumā bija vienotas ar kopīgo nosaukumu „Es būšu …. darba tirgū”. To laikā un ietvaros pedagogi mudina skolēnus aktīvi domāt par savu turpmāko karjeras virzību – arodu un profesiju, iepazīt sevi, savas intereses, savas spējas. Aicināja vērtēt, analizēt, piedāvāja apskatīt sfēras, kas šķiet tuvākas un saistošākas. Iepazināmies ar atsevišķu profesiju pārstāvjiem.
Karjeras nedēļu skolā sākām ar izstādes „Es būšu izglītots speciālists darba tirgū” izveidošanu un iekārtošanu skolas I stāva gaitenī. Izstādes pamatdoma sekojoša – kāda saistība mācību priekšmetiem ir ar profesijām. Katra klase izveidoja plakātu, izvēloties vienu mācību priekšmetu kā centrālo un apskatot tās profesijas, kurām ar šo priekšmetu ir visciešākā saistība un kuras nav iedomājas bez pamatzināšanām tieši šajā priekšmetā. Nākamajā dienā 11. oktobrī notika pasākums „Es būšu vērtīgs speciālists darba tirgū”. Pie sākumskolas audzēkņiem viesojās māksliniece – ādas apstrādes meistare- Inga Gailīte, demonstrējot savu veikumu un iepazīstinot ar savu profesionālo darbību. 12. oktobrī skolēni devās uz Madlienas kinozāli „O divi”’, kur tika laipni demonstrēta dokumentālā filma „Kvanta kods” par fiziķi-zinātnieku, īpašu atzinību sasniegušu latvieti Vjačeslavu Kaščejevu. Filma apliecināja visiem sen labi zināmo patiesību, ka visu panākumu pamatā ir pakāpenisks, plānots, nopietns darbs un patiesi atvērta, pozitīva attieksme pret notikumiem un cilvēkiem. 13. oktobrī lekciju ciklā „Es būšu pieprasīts speciālists darba tirgū” pie vecāko klašu skolēniem viesojās pārstāvji no SIA ”Ekodoma” Milda Pētersone un Edvards Sprūdžs, kuri iepazīstināja ar savu nodarbošanos, kas saistīta ar mūsu fiziskās vides efektīvu uzlabošanu, tāpat vizītē pie mums bija SIA Filter darbinieki Jānis Veckaktiņš un Māris Bernāts, kuri iepazīstināja ar savu darba specifiku viņu pārstāvētā uzņēmumā, kas nodarbojas ar būvniecību, siltuma un ūdens apgādi. Šajā gadā mums akcents bija likts uz izteikti tehnisku, ar eksaktām zinātnēm saistītu profesiju apskati. Karjeras dienas 2016 noslēdzām ar mūsu pamatskolas 5. un 6. klases skolēnu aktīvu piedalīšanos militāri patriotiskajā pārgājienā Ogrē, par ko arī sakām lielu paldies organizatoriem. Paldies arī visiem mūsu skolas skolēniem un pedagogiem, kuri bija atsaucīgi un aktīvi Karjeras dienas 2016 dalībnieki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Jau vairākus gadus pēc kārtas, Madlienas vidusskolas 5.–12. klašu skolēni piedalās Skolēnu pašpārvaldes rīkotā rudens skrējienā „Aizej tur, nezin, kur…”. Šodien skrējiena datums bija 22.speptebris. Skolēni skrēja pa marķētu maršrutu Madlienas pagastā un pildīja izstrādātus uzdevumus 10 kontrolpunktos.

Pirmajā kontrolpunktā, estrādē, klasēm bija jāveido savs karogs un jāsacer devīze. Volejbola laukumā tika izlozēta kārta startam – kurai komandai mazāk punktu, tā dodas veikt nākamo uzdevumu. Kontrolpunktā „Slāpīte” skolēni pārnesa ūdeni no grāvja uz spaini. „Divi vienā” iemācīja klasēm, ka 2 cilvēki spēj pārvietoties arī vienās biksēs. Kontrolpunktā „Noķer mani” varēja pārbaudīt savu veiklību bumbiņu ķeršanā ar puķupodu. Nestuves komandas sagaidīja kontrolpunktā „Medikopters”, uz tām bija jāpārnēsā klasesbiedri no punkta A līdz punktam B. Muzikālajā stafetē pārbaudījām skolēnu balsis un dziesmu liriku zināšanas. Kontrolpunktā „Draugs manas acis” trenējām klases savstarpējo uzticību un sadarbību. Skolas vēstures entuziastiem padevās uzdevums „Vai Tu zini?”. Rudens skrējiens noslēdzās ar kontrolpunktu „Piektais ritenis”.

Liels paldies visiem kas piedalījās!

Madlienas vidusskolas Skolēnu pašpārvalde

SONY DSC

5. klase

SONY DSC

6. klase

SONY DSC

7. klase

SONY DSC

8. klase

20160922_140101

9. klase

SONY DSC

10. klase

SONY DSC

11. klase

SONY DSC

12. klase


stundu saraksts
informācija
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs
par skolu