kalendārs
21.09.
Olimpiskā diena Ogres novadā, piedalās 2.-12.kl.skolēni.

21.09.
10.-12. klašu skolēni piedalās projekta nodarbībā „Skolēns, pētnieks, pilsētnieks”.

26.09.
Instrumentālās mūzikas koncerts skolas aktu zālē.

27.09.
Skrējiena „Madlienas apļi 2017” noslēgums.

27.09.
Dzejas dienu pasākums 1.-5 klašu skolēniem „Inesei Zanderei 60” (4. -5. mācību stundas laikā).

27.09.
Rudens skrējiens „Aizej tur, nezin kur...”.

28.09.
Zinātnieku nakts pasākumi vidusskolēniem.

OKTOBRIS: ⇅


NOVEMBRIS: ⇅


DECEMBRIS: ⇅

par skolu

Novembris ir patriotisma mēnesis, kad savu tēvzemi uzlūkojam ar īpašu cieņu un mīlestību, jo svinam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus. Tā ir iespēja katram savu devumu parādīt darbos, godināt valsti ar dziesmu, deju vai teātra spēli un būt lepniem, ka esam dzimuši un auguši Latvijā. Arī Madlienas vidusskolas skolēni apliecināja savas tēvzemes mīlestību, aktīvi iesaistoties pasākumos un apzinīgi veicot mācību darbu.

10. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts Madlienas vidusskolas skolēnu un pedagogu gājiens pie pieminekļa Madlienas kapu kalniņā. Dzeju patriotiski deklamēja 5. klases skolēni. Piemiņas brīdi ar lielu atbildību vadīja 11. klases skolnieks Raimonds Batura. Piemiņas brīdī runāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un jaunsargu pulciņa vadītājs Gunvaldis Kalva. Pieminot brīvības cīņu varoņus, tika aizdegtas sveces un nolikti ziedi, visi bijām vienoti ne tikai klusuma brīdī, bet arī kopdziesmā „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

17. novembrī Madlienas vidusskolā notika valsts svētku sarīkojums. Vienotību pasākumam piešķīra skanīgs valsts himnas dziedājums, svinīgumu – Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja O. Atslēdziņa un mūsu skolas direktora E. Viņķa svētku uzruna, kā arī sekmīgāko skolēnu sveikšana. Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstus saņēma Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne (9.a kl.), Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja (10.kl.), Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe (11.kl.), Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka (12.kl.).

Pasākumu ar īpašu patriotisma sajūtu vadīja 10 vidusskolēni, katrs atklājot dažādos Latvijas ceļus, kas ved dabas plašumos un atgriežas tepat – Latvijā un manās mājās. Skatītājus priecēja visi Madlienas vidusskolas interešu izglītības kultūrizglītojošie kolektīvi. Paldies 2.-4. klašu korim, dziedošajiem 1. klases skolēniem, 4. klašu meiteņu trio un 5.-6. klašu vokālajam ansamblim, 8.-12. klašu vokālajam ansamblim un vokāli instrumentālajai grupai – visi kolektīvi darbojās skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā. Svētku pasākumu kuplināja Madlienas vidusskolas teātra pulciņš Gundara Caukas vadībā, deju kolektīva „Lienīte” 1.-2. un 3.-4. klašu grupa (vadītāja Vineta Tumane) un instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki, kas muzicēja skolotāja Anda Bičevska vadībā. Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā un nodrošināja tā tapšanu! Lai Dievs svētī mūsu Latviju, mūsu Madlienu un mūsu mājas!

Maruta Viduce-Ševele

Skatīt turpinājumu »


SKOLOTĀJU DIENA 2017 (16.10.2017)

Skola – tas ir kā 12 gadus garš ceļojums, kas ir balstīts uz zināšanām, prasmēm dzirdēt un iegaumēt. Mūsu skolotāji ir kā šī ceļojuma vadītāji. Par to mēs viņiem mūžam būsim pateicīgi!

Šī gada 29.septembrī Madlienas vidusskolā tika atzīmēta Skolotāju diena. 12.klases skolēni saviem mīļajiem skolotājiem veltīja dziesmu ar pašu sacerētiem vārdiem, katru apbalvoja ar pateicību un individuālu nomināciju. Lai Skolotāju īpašo dienu padarītu nedaudz humoristiskāku, viņi minēja 12.klases izdomātas mīklas par sevi un saviem kolēģiem. Kamēr skolotāji beidzot atpūtās un baudīja savu dienu, vecākie skolas skolēni iejutās skolotāju lomās un vadīja mācību stundas. Vēlreiz vēlamies pateikt paldies visiem skolotājiem, kuri mūsu skolas dzīvi visus šos gadus ir padarījuši īpašus un neaizmirstamus! Kā arī liels paldies 11.klases skolēniem, kuri izpalīdzēja ar sporta stafešu vadīšanu sākumskolas skolēniem!

12.klase

Skatīt turpinājumu »


23.maijā Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš aicināja uz svinīgu pieņemšanu mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus un daudzkārtējus sporta sacensību un spēļu laureātus, viņu vecākus un skolotājus. Uzaicināto vidū vairākkārtējs novada un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējs Henrijs Augšpuls (10.kl.), mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji Raimonds Batura (10.kl.), Undīne Piterniece (12.kl.), Linda Smilškalne (8.a kl.), Patrīcija Laurinoviča (8.a kl.), Jogita Lazdiņa (9.a kl.), Ērika Bogdanova (9.a kl.), Laura Krupskaja (9.a kl.), Rihards Zeimulis-Priževoits (9.b kl.), Lorita Rutka (9.b kl.). Raimonds Batura ir valsts ģeogrāfijas olimpiādes dalībnieks, bet Undīne Piterniece valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādes dalībniece. Kopā ar jauniešiem pieņemšanā piedalījās viņu skolotāji – Vanda Kalniņa, Daiga Rosicka, Inta Oša, Zinta Saulīte, Mārīte Karņicka, Inta Putniņa-Cīrule, Elita Atslēdziņa, Andis Bičevskis un Maija Auziņa.

Gandarījums par daudzkārtējiem sporta spēļu un sacensību augstus panākumus guvušajiem jauniešiem visa mācību gada garumā. Pagasta pārvaldes vadītāja pateicība Emīlam Smilškalnam (9.a kl.), Laurim Streilim (11.kl.), Eduardam Praličam (10.kl.), Luīzei Madarai Dzenei (9.a kl.), Sandrai Kārkliņai (9.a kl.), Ērikai Bogdanovai (9.a kl.), Elvim Veinbergam (7.a kl.), Reinim Jurkam (8.a kl.), Montai Antonovičai (8.a kl.), Ramonai Smilškalnei (8.a kl.) un Kristai Streilei (7.a kl.). Kopā ar sporta spēļu laureātiem priecājās viņu skolotāji Jevgēnijs Liepa un Rita Pučekaite.

Kopā ar pateicības rakstiem jaunieši saņēma pagasta pārvaldes sarūpētās naudas balvas, savukārt skolotājiem tika pasniegtas pateicības par godprātīgu pedagoģisko darbu, sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un sporta spēlēm.

Lai mācību gadā iegūtās un mācību priekšmetu olimpiādēs apliecinātās zināšanas ir stimuls turpmākai izaugsmei.


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja