kalendārs


12.-16.11.
Izstāde „Foto stāsts Latvijai” I. stāva foajē.

12.-16.11.
Ģērboņu izstāde I stāva foajē.

12.-16.11.
Patriotisko rokassprādžu darbnīca 5.-9.klašu skolēniem.

12.-16.11.
Izstāde „Rakstu raksti Latvijai” (sākumskolas foajē).

15.11.
„Spēka diena” 1.- 12.klašu skolēniem.

15.11.
Valsts svētku pasākums (plkst. 14.00, skolas Aktu zālē). Pagasta pārvalde sveic iepriekšējā mācību gadā sekmēs veiksmīgākos skolēnus.

DECEMBRIS: ⇅

par skolu

Februāris ir dzimtās valodas un pasaules valodu mēnesis. Valodu nedēļas pasākums šogad notika vēlāk kā citus gadus – 8. martā, bet tas pulcēja lielus un mazus pārbaudīt savas zināšanas un atmiņā palikušo par valstīm, iespaidīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem, slavenībām, dažādiem mūzikas stiliem un, protams, par valodām – skolā mācītajām svešvalodām, dzimto valodu, naudas vienībām, valstu atpazīstamības zīmēm, kā arī par sasveicināšanos un citām pieklājības frāzēm pasaulē. Domāju, ka 25 skolēnu 5 jauktajām komandām bija ko pasvīst, jo ierobežotā laika intervālā vajadzēja tik daudz atcerēties, uzrakstīt, atpazīt… Vislabāk veicās 1. komandai. Varēja iegūt 111 punktus, viņi ieguva 83 punktus. Arī pārējās komandas bija tuvu šim rezultātam. Grūtības gan viktorīnas dalībniekiem, gan 7. stundā zālē esošajiem sagādāja Lietuvas prezidentes Daļas Gribovskaites, gan Čehijas Kārļa tilta Prāgā atpazīšana. Neuzminēja neviens. Pasākumu vēl interesantu un dzīvāku radīja ”viesmākslinieki” no Taizemes, Krievijas, protams, no Latvijas arī. Nu visi uzzināja un uz skatuves ieraudzīja mūsu viešņu no Taizemes- Fufu. Viņa atklāja taju zemes kultūru – deju, dziesmu, tērpu, valodu; meitenei palīdzēja noskaņu radīt 10. klases skolnieces, kuras ļoti tuvu oriģinālam izpildīja kādu taju deju. Zālē iestājās klusums, visi ar acīm un ausīm dzīvi sekoja šim priekšnesumam. Ovācijas izpelnījās arī 11. klases skolēni, kuri iejutās kā krievu estrādes mākslinieki un latviešu „Eolikas” atdarinātāji. Skaļi skanēja aplausi Raimonda pietupieniem, izpildot slaveno „Krokodila Genas” dziesmu. Paldies par skanīgajām melodijām, par atjautīgajām atbildēm, par pacietību 2 stundu garumā. Protams, mēs, skolotājas, ļoti vēlējāmies, lai zālē būtu klusāks, lai skaļo saucienu būtu mazāk, bet patīkami, ka jūs tomēr tik daudz zināt un interesējaties arī par notikušo pasaulē, ne tikai Latvijā. Alfabētus – latviešu, krievu, angļu – gan vajadzētu zināt katram, ne tikai viktorīnas dalībniekiem. Paldies žūrijai – 12. klases meitenēm, skolotājai Z. Saulītei par 2. daļas pasākuma vadīšanu, skolotājām V. Jēkabsonei, A. Karasevai, I. Bondarei, I. Mežajevai, M. Karņickai par jautājumu sagatavošanu un noformēšanu. Paldies E. Mežajevam par tehnisko nodrošinājumu. Paldies skolas direktoram E. Viņķim par sagādātajiem saldumiem, kas ne tikai iederējās pasākumā, bet ļoti labi pirms skolēnu brīvlaika. Lai izdevies pavasara brīvlaiks!

Skatīt turpinājumu »


12. janvārī Madlienas vidusskolā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, kas ar savām prasmēm, spējām un aizrautību lekcijās spēja ieinteresēt katru skolēnu domās par karjeras izvēli. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

4. klases iesaistījās nodarbībā, kurā, izmantojot multfilmu tēlus, tiek veidota bērnu izpratne, kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, apzinoties, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomā.

Jauniešiem, 9. un 12. klašu skolēniem, tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Tie bija padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas, praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs. 10.–11. klašu skolēniem stāstīja, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Paldies visiem, kas iedziļinājās karjeras izpratnes jautājumos, un sirsnīgs paldies lektorei Jolantai Priedei.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne

Skatīt turpinājumu »


Novembris ir patriotisma mēnesis, kad savu tēvzemi uzlūkojam ar īpašu cieņu un mīlestību, jo svinam Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus. Tā ir iespēja katram savu devumu parādīt darbos, godināt valsti ar dziesmu, deju vai teātra spēli un būt lepniem, ka esam dzimuši un auguši Latvijā. Arī Madlienas vidusskolas skolēni apliecināja savas tēvzemes mīlestību, aktīvi iesaistoties pasākumos un apzinīgi veicot mācību darbu.

10. novembrī notika Lāčplēša dienai veltīts Madlienas vidusskolas skolēnu un pedagogu gājiens pie pieminekļa Madlienas kapu kalniņā. Dzeju patriotiski deklamēja 5. klases skolēni. Piemiņas brīdi ar lielu atbildību vadīja 11. klases skolnieks Raimonds Batura. Piemiņas brīdī runāja Madlienas vidusskolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš un jaunsargu pulciņa vadītājs Gunvaldis Kalva. Pieminot brīvības cīņu varoņus, tika aizdegtas sveces un nolikti ziedi, visi bijām vienoti ne tikai klusuma brīdī, bet arī kopdziesmā „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”.

17. novembrī Madlienas vidusskolā notika valsts svētku sarīkojums. Vienotību pasākumam piešķīra skanīgs valsts himnas dziedājums, svinīgumu – Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja O. Atslēdziņa un mūsu skolas direktora E. Viņķa svētku uzruna, kā arī sekmīgāko skolēnu sveikšana. Madlienas pagasta pārvaldes Atzinības rakstus saņēma Elīza Rasma Bičevska, Linda Smilškalne (9.a kl.), Ērika Bogdanova, Laura Krupskaja (10.kl.), Henrijs Augšpuls, Raimonds Batura, Māra Kļaviņa, Rainers Kriškāns, Sonora Sproģe (11.kl.), Evita Bresme, Krista Klesmane, Evija Korovacka (12.kl.).

Pasākumu ar īpašu patriotisma sajūtu vadīja 10 vidusskolēni, katrs atklājot dažādos Latvijas ceļus, kas ved dabas plašumos un atgriežas tepat – Latvijā un manās mājās. Skatītājus priecēja visi Madlienas vidusskolas interešu izglītības kultūrizglītojošie kolektīvi. Paldies 2.-4. klašu korim, dziedošajiem 1. klases skolēniem, 4. klašu meiteņu trio un 5.-6. klašu vokālajam ansamblim, 8.-12. klašu vokālajam ansamblim un vokāli instrumentālajai grupai – visi kolektīvi darbojās skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā. Svētku pasākumu kuplināja Madlienas vidusskolas teātra pulciņš Gundara Caukas vadībā, deju kolektīva „Lienīte” 1.-2. un 3.-4. klašu grupa (vadītāja Vineta Tumane) un instrumentālās mūzikas pulciņa dalībnieki, kas muzicēja skolotāja Anda Bičevska vadībā. Paldies visiem, kas piedalījās pasākumā un nodrošināja tā tapšanu! Lai Dievs svētī mūsu Latviju, mūsu Madlienu un mūsu mājas!

Maruta Viduce-Ševele

Skatīt turpinājumu »


stundu saraksts
informācija
skolēniem
aktuāli
vecākiem
skolotājiem
sveicam!
Madlienas vidusskolas
Darbības mērķis: ⇅

Uzdevumi: ⇅

Prioritātes: ⇅

rakstu arhīvs


Madlienas vidusskola,
“Skola”,
Madlienas pagasts,
Ogres novads, LV-5045
e-pasts: madlienasvidusskola@ogresnovads.lv

Mājas lapas izstrāde: Raimonds Vērpējs, uzturēšana: Rasma Vērpēja