SPP bērnu balvas „Zirnis” žūrija
23.05.2019.

2019. gada 17. maijā Rīgas cirka ēkā notika Latvijas Arhitektūras gada balvas ceremonija, kurā tradicionāli pasniedz augstāko apbalvojumu Latvijas arhitektūrā – ne tikai zelta un sudraba ananāsus, bet arī bērnu žūrijas balvu “Zirnis.”

Bērnu balvas laureātus izvēlas brīvdomīgās izglītības projekta “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” (SPP) audzēkņi. Starp 16 skolēniem, kuri pārstāv dažādas Rīgas skolas, šogad SPP bērnu balvas ZIRNIS žūrijā un Latvijas Arhitektūras 2019. gada balvai izvirzīto darbu vērtēšanā piedalījās arī Madlienas vidusskolas 5. klases skolēni – Evelīna Tirzmaliete, Marta Gulbe, Agnese Lazdiņa, Harijs Jānis Pluģis un Bruno Bombāns. Pasākums notika Rīgā, Arhitektu namā 2019. gada 16. maijā.

No konkursa pusfinālā iekļuvušajiem 11 darbiem viņi pretendentus vērtēja 3 jauktās komandās. Bērni paši izvēlējās vērtēšanas kritērijus četrās pozīcijās – būve ir personiska vai publiska, mantojums vai jaunrade, tad vērtēja – mantojums kā publiska būve ir „atjaunota, bet lietojama,” saglabāts, bet pārveidots tas, kas nepatīk,” autentisko lietu pielietojums, pieejamība utt. Rezultātu noteica, balsojot par 3 finālistiem — Rūjienas estrādes rekonstrukciju, Lielplatones vešūža restaurāciju un Alūksnes Bānīša staciju.
Šogad bērnu žūrijas balvu „Zirnis” ieguva Alūksnes Bānīša stacija.

Piebildīšu, ka „Latvijas Arhitektūras gada balvas 2019” zelta ananāsu saņēma – Sāls māja Pavilostā, bet Alūksnes bānīša stacija saņēma sudraba ananāsu.
Paldies projekta SPP vadītājai Indrai Ķempei par sniegto iespēju arī mūsu skolēniem piedalīties bērnu balvas ZIRNIS žūrijā un Latvijas Arhitektūras 2019. gada balvai izvirzīto darbu vērtēšanā. Tā bija jauna un brīnišķīga pieredze.

5. klases audzinātāja: Ligita Ridūze

Ciemošanās konfekšu “Gotiņa” fabrikā
09.04.2019.

9. aprīlī pirmklasnieki projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros devās mācību ekskursijā uz Skrīveru pārtikas kombinātu. Ciemošanās laikā skolēni uzzināja uzņēmuma vēsturi, apskatīja konfekšu “Gotiņa” papīrīšu kolekcijas un sendienu darbarīkus, kā arī iepazinās ar ražošanas procesu. Ekskursijas vadītāja apmācīja viesus ietīt un sasaiņot konfektes līdzņemšanai.

Mazos viesus cienāja ar gardajām konfektēm un lauku dzērienu, kas arī radīts turpat ražotnē.

Projekts „Latvijas skolas soma”
02.11.2018.

Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 1.novembrī 2.-4. klašu skolēni devās uz Latvijas Dabas muzeju, lai iepazītos ar tā ekspozīciju. Skolēniem tika piedāvātas lekcijnodarbības, kurās varēja iegūt daudz jaunu zināšanu par Latvijas un pasaules dabu, tās attīstības vēsturi, dzīvniekiem, augiem. Vislielāko interesi bērnos, protams, raisīja muzeja interaktīvie objekti.

Pastaigā pa Rīgu bērni apmeklēja Brīvības pieminekli, kā arī Latvijas Nacionālo operu.

Projekts “Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks”
02.10.2018.

21. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās jaunie arhitekti no Latvijas Arhitektu savienības, lai projekta „Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks” ietvaros vadītu nodarbību vidusskolēniem „Istaba parkā”. Sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar pilsētas raksturu – darbīga un skaļa vai lēna un klusa, svaiga vai smacīga, harmoniska vai haotiska u.c. Tad skolēni tika sadalīti grupās, un to uzdevums bija iejusties arhitekta lomā un uzmodelēt mājokli izlozētai ģimenei, ņemot vērā katra ģimenes locekļa raksturu, intereses, vajadzības, savstarpējās attiecības. Katra grupa brīnišķīgi prezentēja savu pirmo izpildīto uzdevumu. Taču tad sekoja nākamais – pielāgot iedotos īpašības vārdus atbilstošām sava izveidotā mājokļa zonām un, meklējot līdzības vai atšķirības, analizējot kopsakarības, pārnest mājokļa modeli uz pilsētvidi. Tā, piemēram, mājas dārzs kļuva par pilētas parku, dzīvojamā māja – par jauniešu centru, pagrabs – par cietumu utt. Ideju netrūka, arī smieklu un jautrības ne!

Ko par nodarbību domā jaunieši?

Tince Mūrniece: „Mums bija radoša iespēja gūt ieskatu arhitektūras jomā. Mēs tikām sadalīti grupās, un četru pieredzējušu un zinošu arhitektu vadībā plānojām dzīvesvietas mūsu izlozētajām ģimenēm. Katrā ģimenē bija vecāki, vecvecāki, pat vairāki bērni un mājdzīvnieki. Katrs ar savām interesēm, vajadzībām un vēlmēm. Mums bija jāmācās izdabāt visiem, izveidojot zonējumu mājām, kurā visi spētu sadzīvot un būtu apmierināti. Protams, tai bija jāizskatās labi un jāatrodas pareizi novietotai pret debespusēm.

Pēc šāda veida nodarbības ir radies pavisam cits priekšstats par arhitektūru un cilvēkiem, kas tajā darbojas. Nodarbība bija vien pāris stundu gara, taču informācijas bagāta un spēja sniegt daudz pieredzes un jaunu zināšanu. Mazā laika posmā mums bija jāiemācās domāt, pielāgoties un plānot, kā arī aptvert un izprast dažus arhitektūras jēdzienus. Noslēgumā arhitekti stāstīja par savu pieredzi un atbildēja uz mūsu uzdotajiem jautājumiem. Manuprāt, šī bija lieliska iespēja dzirdēt pieredzes stāstus un saņemt atbildes uz jautājumiem, jo dzīvē vērtīgākās atbildes spēj sniegt tie, kuri paši ar to ir nodarbojušies.”

Annija Augšpule: „Tikšanās ar jaunajiem arhitektiem bija interesanta un man vēl nebijusi pieredze. Jau no paša sākuma sapratu, ka būs interesanti un saistoši. Man vienmēr ir licies, ka es nekad neko nespētu uzprojektēt pat sev pašai, kur nu vēl svešiniekiem ar noteiktām prasībām. Bija ļoti interesanti un arī nedaudz sarežģīti vienoties ar komandas biedriem par stāvu daudzumu, istabu izkārtojumu un telpu sadalījumu, jo katram bija savs viedoklis, tomēr rezultāts bija apmierinošs.”

Linda Streile: „Šī nodarbība bija ļoti veiksmīga, un katrs no mums varēja uzzināt kaut ko jaunu. Man nodarbība palīdzēja attīstīt sadarbības prasmes, uzlabot savstarpējo komunikāciju, kā arī attīstīja spēju argumentēt savu viedokli. Paldies par šo tikšanos! Noteikti vēl vajadzētu šādas nodarbības.”

Ance Ikauniece: „Man vienmēr ļoti paticis iepazīt dažādas profesijas, pat tad, ja neplānoju nākotnē to izvēlēties. Vienmēr ir licies, ka arhitekti tikai sēž pie galda un skicē. Nebiju iedomājusies, ka, projektējot mājokli, jāņem vērā pat tādas lietas kā regulārs ciemiņu skaits, mājinieku intereses utt. Protams, ļoti daudz kas atkarīgs no klienta materiālā stāvokļa, taču izrādās, ka arhitekti var ļaut vaļu savai iztēlei un „kāpt laukā no rāmjiem”. Tas mani ļoti ieinteresēja. Bija patīkami iepazīt šo profesiju, radoši darboties kopā ar arhitektiem. Ļoti labprāt ko tādu vēl atkārtotu.”

Kā izvēlēties savu sirds profesiju
22.01.2018.

12. janvārī Madlienas vidusskolā viesojās karjeras konsultante Jolanta Priede, kas ar savām prasmēm, spējām un aizrautību lekcijās spēja ieinteresēt katru skolēnu domās par karjeras izvēli. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

4. klases iesaistījās nodarbībā, kurā, izmantojot multfilmu tēlus, tiek veidota bērnu izpratne, kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, apzinoties, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomā.

Jauniešiem, 9. un 12. klašu skolēniem, tika novadīta lekcija „Kā izvēlēties savu sirds profesiju”. Tie bija padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas, praktiski uzdevumi, kas veicina pašizpēti un mērķtiecīgu lēmumu pieņemšanu. Saruna – diskusija par izglītības iespējām Latvijā, kā arī izglītību ārzemēs. 10.–11. klašu skolēniem stāstīja, kādas ir pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū, kādas profesijas eksistēja pirms 10 gadiem un kādas būs nepieciešamas pēc 5 gadiem.

Paldies visiem, kas iedziļinājās karjeras izpratnes jautājumos, un sirsnīgs paldies lektorei Jolantai Priedei.

Pedagogs karjeras konsultants Ilze Smilškalne

Viena diena drošībai
28.09.2017.

28. septembrī 3. un 4. klašu audzēkņi piedalījās projektā “Viena diena drošībai”, ko organizēja AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni atraktīvā un viegli saprotamā veidā tika iepazīstināti ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu automašīnu, ugunsdzēsēju glābēju automašīnu, policijas automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, pildīt testus, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažādās citās aktivitātēs. Pasākuma laikā skolēni apguva drošības nosacījumus sliežu ceļu tuvumā, guva priekšstatu par palīdzības izsaukšanu nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšanu, kamēr mediķi vēl ceļā uz negadījuma vietu, uzzināja vairāk par ugunsdrošību un pareizu rīcību dažādās ārkārtas situācijās, apguva gāzes un elektrodrošības jautājumus, mācījās, kā atpazīt eiro banknotes un monētas, droši rīkoties ar naudu un to uzglabāt, uzklausīja Cūkmena padomus, kā saglabāt tīrus mežus, kā arī ieguva informāciju par drošību internetā.

Projekts SMARTGENERATION
03.10.2016.

Piektdien, 30. septembrī Madlienas vidusskolā viesojās Jauniešu organizācijas „Ligzda” (Rūjiena) pārstāvji- vadītāja Daina Roze un studiju apmaiņas Erasmus Plus brīvprātīgie dalībnieki – Luka Priore (Itālija) un Yassin Charfi (Francija). Tā bija abpusēja informācijas apmaiņa par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu izglītošanās un arī mācību procesā. Nodarbības apmeklēt piedāvājām 8.-10. klašu skolēniem. Starpbrīžu laikā ar viesiem tikties un uzzināt ko jaunu izdevās arī citu klašu skolēniem.  Katrai klasei/grupai notika 40 minūšu aktivitāšu programma. Skolēni tika iepazīstināti īsumā, kas ir projekts „SMARTGENERATION”. Notika interaktīva spēle par telefonu un aplikāciju izmantošanu, darbs grupās un diskusija par jauniešu ieradumiem un izmantotajām aplikācijām telefonos skolas vajadzībām un ārpus skolas, ieteikumi kā izmantot telefonus mācību procesā un kāds ir skolēnu viedoklis. Noslēgumā jaunieši pie datora aizpildīja anketu par telefonu pielietojumu skolās un izmantotajām aplikācijām. Kad anketas tiks apkopotas, ar pētījuma rezultātiem tiks iepazīstināti arī pedagogi. Sarunu diskusija notika latviešu un arī angļu valodā. Skolēniem tika piedāvātas divas spēles par telefona aplikācijām. Viena ar jautājumiem par populārāko aplikāciju vēsturi un otra atmiņas spēle, kurā jāmeklē pāris. Šīs spēles vadīja jau minētie Eiropas brīvprātīgā darba jaunieši Jasins un Luka.  Skolēniem aplūkošanai bija izveidota Informatīvā siena – uzskates materiāls par dažādām aplikācijām un to izmantošanas iespējām. Par šo tikšanos Paldies vēlamies teikt Ogres Novada Izglītības nodaļas jauniešu darba organizatoram Rinaldam Rudzītim.

projekts_smartgeneration

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)