Esi līderis!
10.11.2015.

Aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 12036 skolēnu no 152 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!
Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Esi_lideris_plakats_A3

Esi_lideris_plakats_A3

Piedaloties projektā „Esi Līderis” jauniešiem ir iespēja:

Iegūt Valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecība

 1. Iegūt iemaņas uzņēmējdarbībā un projektu veidošanā
 2. Sekmēt individuālo konkurenci darba tirgū
 3. Veicināt studiju uzsākšanu
 4. Iespēja lietderīgi, aizraujoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku attīstot savu personību
 5. Jaunu kontaktu veidošanas
 6. Iespēja piedalīties dažādos konkursos un pasākumos
 7. Iespēja piedalīties izzinošos ceļojumos pa Eiropu
 8. Un daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 komerczinību priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Apgūstamie priekšmeti:

 1. Lietišķā etiķete
 2. Mārketings
 3. Uzņēmējdarbības
 4. Lietvedība
 5. Grāmatvedība
 6. Likumdošana
 7. Menedžments

Uzzini vairāk! http://esilideris.lv/

Spāņu jaunietes Madlienas vidusskolā
01.06.2015.

Otrdien, 26. maijā Madlienas vidusskolā viesojās spāņu meitenes Rouza un Marija, kuras kopš septembra un decembra dzīvo Latvijā. No rīta ciemiņi tika viesmīlīgi sagaidīti pie skolas ieejas, meitenēm tika izrādītas skolas telpas, vēlāk viņas tika aicinātas dzert tēju un iesaistīties diskusijās ar Madlienas vidusskolas direktoru E. Vinķi. Pēc stundas 8., 10., un 11. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuru vadīja šīs meitenes. Jauniešiem bija brīnišķīga izdevība uzzināt daudz ko jaunu par brīvprātīgo darbu un izprast to, cik daudz iespējas un izaicinājumus tas spēj sniegt. Klātesošos iepazīstināja ar spāņu kultūru, festivāliem un pat pacienāja ar spāņu ēdieniem. Skolēniem bija jādegustē trīs dažādi Spāņu tradicionālie ēdieni un dzēriens. Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki iepazīstināja meitenes ar Madlienas vidusskolu un nodziedāja spānietēm latviešu tautas dziesmu. Skolas jaunieši mācīja spāņu meitenēm vienu no latviskākajiem rokdarbiem – aušanu. Jaunieši kopīgi veidoja mazus lakatiņus, dzēra tēju un iepazina meitenes tuvāk. Skolēni atzīst, ka šī diena ar spāņu meitenēm ir devusi daudz jauna un padarījusi iespaidīgāku skatu uz brīvprātīgo darbu un Spāniju.

8.klases skolniece Ketija Povha

ES Comenius Regio projekts „Āra apmācība visiem”
08.05.2015.

Jau divus gadus Madlienas vidusskolas pedagogi līdzdarbojušies ES projektā „Āra apmācība visiem” kopā ar Suntažu vidusskolu, Jaunogres vidusskolu, Bērnu Vides skolu, Ogresgala pamatskolu un 4 izglītības iestādēm no Lielbritānijas Sautendas pilsētas.

Aprīļa nogalē sadarbības partneri no Lielbritānijas viesojās Ogres novadā, kur ne tikai projektā iesaistītām skolām, bet arī citiem interesentiem konferences ietvaros atpūtas kompleksā „Turbas” bija iespējams dalīties pieredzē par āra apmācības metožu izmantošanu mācību procesā. 29. aprīlī, viesojoties Madlienā, viesiem bija iespēja vērot sporta nodarbību bērnudārzā un āra nodarbības sākumskolā. Pēcpusdienā projekta partneri apmeklēja Plāteres novadpētniecības muzeju „Bet tā bija”, kur iepazinās ar ekspozīciju „Boļševistiskās sistēmas spožums un posts” par Madlienas vēsturi un cilvēkiem. Pēc tam kultūras un jaunrades centrā „O divi” pēc īsas iepazīšanās ar centra tapšanas vēsturi un tā mērķiem notika pēdējā projekta dalībnieku diskusija par projektā gūto.

Šis laiks abpusēji bagātinājis abu valstu sadarbības partnerus gan cilvēciskajā, gan profesionālajā jomā. Gūtās idejas sniegs atbalstu mācību darba pilnveidošanai un metožu dažādošanai.

Projekts „Esi līderis!”
07.11.2014.

Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA) arī šajā mācību gadā mūsu skolas jauniešiem ir iespēja apgūt maksas profesionālās pilnveides izglītības programmu vidusskolēniem „Uzņēmējdarbības pamati”. 5.novembrī skolā viesojās projekta „Esi līderis!” dibinātājs, kā arī veiksmīgs uzņēmējs Jānis Stabiņš un tikās ar 10. un 11. klases skolēniem, lai sniegtu informāciju par projekta mērķi un piedāvājumu. Viņš uzsvēra katra cilvēka iespējas savas nākotnes veidošanā, jo līderis ir tas, kurš mēģina realizēt vispārdrošākās idejas un nebaidās doties pretī lieliem dzīves izaicinājumiem. Jāņa Stabiņa teiktais lika aizdomāties par ierastām lietām no citāda skatu punkta.

Projekta mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju apguve paralēli skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem. Tie ir 7 komerczinību priekšmeti, kas jauniešiem nodrošinātu lielākas iespējas savas turpmākās karjeras veidošanā. Projekts piedāvā iespēju skolēniem piedalīties arī dažādos konkursos, biznesa spēlēs, prakses braucienos uz ārvalstīm un vēl citās aktivitātēs. Plašāku informāciju par projektu var iegūt mājas lapā www.esilideris.lv

Direktora vietniece audzināšanas darbā Elita Atslēdziņa

Iesaistāmies projektā „Esi līderis”
14.10.2014.

Arī Madlienas vidusskolā aicinām uzņēmīgākos, drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus un skolotājus piedalīties Vislatvijas skolu projektā „Esi Līderis!”, kurā jau ir piedalījušies 11836 skolēnu no 132 skolām. Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti jaunieši visā Latvijā!

Projekts „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un vērtību veidošanos, lai jauniešus motivētu iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

Turklāt, projekts „Esi Līderis!” rūpējas ne tiki par saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, piedāvājot apgūt bezmaksas dažādas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Programmas saskaņotas un apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijā.

Piedaloties projektā „Esi Līderis” jauniešiem ir iespēja:

– Iegūt Valsts akreditētu profesionālās pilnveides apliecība
– Iegūt iemaņas uzņēmējdarbībā un projektu veidošanā
– Sekmēt individuālo konkurenci darba tirgū
– Veicināt studiju uzsākšanu
– Iespēja lietderīgi, aizraujoši un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku attīstot savu personību
– Jaunu kontaktu veidošanas
– Iespēja piedalīties dažādos konkursos un pasākumos
– Iespēja piedalīties izzinošos ceļojumos pa Eiropu

Un daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši pasākumi 3 gadu garumā.

Paralēli skolā apgūstamajiem priekšmetiem – skolēniem ir iespēja ērtā un vienkāršā veidā apgūt vēl 7 komerczinību priekšmetus, kas jauniešu sagatavo turpmākajām dzīves gaitām, darba meklējumiem, studijām vai privātai uzņēmējdarbībai.

Apgūstamie priekšmeti:

– Lietišķā etiķete
– Mārketings
– Uzņēmējdarbības
– Lietvedība
– Grāmatvedība
– Likumdošana
– Menedžments

Āra apmācība visiem
29.08.2014.

Madlienas vidusskola iesaistījusies Comenius Regio programmas projektā „Āra apmācība visiem” („Outdoor Learning for All”), kurā kopā ar skolotājiem no vēl trijām Ogres novada skolām (Ogres- gala pamatskola, Suntažu un Jaunogres vidusskolas) un Lielbritānijas piejūras pilsētas Sautendas (Southend-on-Sea) 4 skolu skolotājiem mēģinām atrast labākos risinājumus, lai apmācības procesu padarītu interesantāku, izmantotu vairāk pētniecisko metožu, kas savukārt ļautu skolēniem likt lietā savu pieredzi un mudinātu viņus darboties un izzināt patstāvīgi. Kā konsultanti šajā projektā darbojas Bērnu Vides skola.

Jau notikuši vairāki semināri iesaistīto skolu pedagogiem gan šeit pat Ogresgalā un Ogrē, gan arī Ogres novada pārstāvju vizīte Sautendā. Kolēģu un sadarbības partneru tikšanās reizēs tiek diskutēts par pedagogiem nepieciešamajām kompetencēm āra apmācības nodarbību organizēšanai, izstrādātas un praksē izmēģinātas darba lapas dažādu uzdevumu veikšanai, analizētas piemērotākās metodes.

Āra apmācības organizēšana kļūst arvien aktuālāka daudzās Eiropas valstīs, kur liela daļa skolēnu dzīvo urbanizētā vidē. Latvijā iespējas iepazīt dzīvo dabu ir daudz lielākas, tomēr mums svarīgi pievērsties ekoloģijas jautājumiem un veselīga dzīves veida popularizēšanai. Būtiski veidot skolēnos saudzīgu attieksmi pret apkārtējo pasauli, lai skolotājam nebūtu jābaiļojas (kā gadījies praksē), ka āra nodarbības laikā dažiem skolēniem parādās tieksme nevis izzināt, bet sapostīt, nodarīt pāri sīkajām radībām, kas mīt dabā.

Mūsu skolai ciešāki kontakti izveidojušies ar Darlinghurst pamatskolu Sautendā, kurā mācās bērni no 3 līdz 11 gadu vecumam. Šīs skolas skolotājas Lousia Arnold, Sophie Lynch, Alison Plummer un Sautendas Izglītības fonda pārstāve Pam Storer viesojās Madlienā š.g. 3. jūnijā, kad grupa pedagogu no sadarbības partnerskolām bija Ogres novadā, lai novērtētu līdzšinējo sadarbību un izvirzītu uzdevumus nākamajam periodam. Mēs iepazīstinājām kolēģes ar savu veikumu āra nodarbību organizēšanā. Īpaši viešņām interesēja Meža dienu pasākums, kuru 9. maijā „Forsteros” skolēniem organizēja biedrība „Meža projekti”, rādījām bildes un filmu par šo dienu, stāstījām, ar kādu aizrautību Dace Iraids jau kuro gadu atrod finansējumu pasākumam un nodrošina profesionāļus tā veiksmīgai norisei. Anglijā ir izveidoti vairāki praktisko apmācību centri, kur visu gadu skolēnu grupām ir iespēja pieteikties āra apmācības nodarbībām par dažādām tēmām un tās vada īpaši šim darbam sagatavoti pedagogi. Katrā valstī ir savas tradīcijas, tādēļ iepazīt citu pieredzi vienmēr noderīgi.

Madlienā ar dažādiem vides projektiem visvairāk ar skolēniem strādā Inta Oša, viņa kopā ar 7. klasi darbojās skolas apkārtnē arī 3. jūnijā. Anglijas skolotājas priecājās par mūsu iespējām izmantot āra apmācību, viņām patika sakoptā teritorija ar tik daudziem dabas objektiem tajā – mazās upītes, vecie parka koki, zāliens un ziedu pļavas visapkārt. Tikai jāprot ar redzīgām acīm šajā dabas grāmatā palūkoties – tas arī ir āra apmācības galvenais mērķis.

Alda Karaseva

Projekts “Eiropas paklājs”
01.06.2012.

Biedrības AEGEE-Ogre iniciatīvas projekts “Eiropas paklājs” pilnveido izpratni par Eiropu un tās kultūras dažādībām Suntažu un Madlienas vidusskolā.

No šī gada marta līdz maija mēnesim Suntažu un Madlienas vidusskolās viesojas jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, iepazīstinot skolēnus ar viņu pārstāvēto valstu kultūru un valodu daudzveidību, kultūras atšķirībām u.c., tādējādi pilnveidojot skolēnu izpratni par Eiropu kopumā, tās kultūru daudzveidību, jauniešos veidojot Eiropas pilsoņu apziņu. Eiropas “paklājs” ir jauniešu iniciatīvas projekts, kuru realizē biedrība „AEGEE­ Ogre” ar programmas “Jaunatne darbībā” finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir radīt lauku jauniešiem un bērniem interesi un izpratni par Eiropu, tās kultūras dažādībām, kā arī apzināt sevi kā Eiropas pilsoņus. Projekts „Eiropas „paklājs”” tiek realizēts divās Ogres novada lauku skolās – Suntažos un Madlienā un ir paredzēts divām darba grupām – 4. klases un 12. klases skolēniem. Lai sasniegtu šo mērķi, tika piesaistīti četri ārzemju jaunieši, kuri šobrīd studē Latvijā. Projekta laikā jaunieši no Spānijas, Ukrainas, Vācijas un Turcijas iepazīstina ar savu kultūru, tās vērtībām, valodu, izglītības sistēmas atšķirībām, kā arī citiem faktoriem. Tā kā projekta mērķauditorija ir vecumā ļoti atšķirīga, organizatori izmanto arī dažādas komunikācijas metodes informācijas nodošanai. Piemēram, ceturto klašu skolēniem kultūras izzināšana norisinās, izmantojot katras pārstāvētās valsts nacionālās multiplikācijas īsfilmas palīdzību oriģinālā valodā ar mutisko tulkojumu latviešu valodā. Savukārt vidusskolēnu auditorijai nodarbības notiek diskusiju un seminārveidā. Projekts ir veidots, lai tā dalībnieki sāktu apzināties, ka viņi ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas pilsoņi. „Eiropas paklājs” projekta idejas autoru uzdevums ir nojaukt pastāvošās robežas – gan fiziskās, gan emocionālās. Kā atklāj biedrības „AEGEE ­ Ogre” prezidente Tatjana Boicova: „Esam priecīgi par to, ka mūsu ideju izdevās realizēt dzīvē! Svarīgākais, ko mēs redzam, ir tas, ka skolēniem ir interese par dažādām kultūrām un valodām, kā arī par Eiropā notiekošo. Katra brauciena laikā bērni un jaunieši arvien vairāk atraisās un pārliecinošāk uzdod jautājumus jauniešiem no citām valstīm. Valodas un citas komunikācijas barjeras nemanāmi izzūd.. ”

Informāciju sagatavoja: Irīna Šadrina AEGEE-Ogre pārstāve

Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku
30.11.2011.

Septembris ir rudens krāsu laiks. Krāsas – spilgti sarkanā, saulaini dzeltenā, koši oranžā un klusinātā zaļā ienes prieku ikdienā un palīdz noskaņot sevi garajai ziemai.

Šī mācību gada sākums īpaši ar krāsām un prieku saistās Madlienas vidusskolas kolektīvam.

Jau pašās pirmajās septembra dienās skolu apšalca ziņa, ka deju skolotājas Agneses Lepses portālā www.labiedarbi.lv iesniegtais projekts tautas tērpu iegādei deju kolektīvam ir apstiprināts un nodots balsošanai. Zīmīgs izrādījās šī projekta nosaukums – „Mūsu pašu spēkos ir radīt prieku”.

Ar to Agnese bija domājusi deju skaistumu un spēku, tautas tērpa rakstus un krāsas, šos no senatnes mantotos dārgumus, un prieku, ko rada deja un kuru katram dejotājam iespējams vairot, iemācoties jaunus soļus un koncertos izdejojot tos visplašākajai publikai. Tādēļ arī projekta aprakstā šādi vārdi: „ … esam gana daudz paveikuši, proti, ar ļoti labiem rezultātiem esam pārstāvējuši Ogres novada deju skati, piedalījušies jaunrades deju konkursā “Mēs un deja”.

Esam smēlušies iedvesmu un prieku, piedaloties ikgadējā festivālu „Latvju bērni danci veda”, kā arī sadraudzējušies ar Birzgales, Lauberes un Jūrmalas dejotājiem, organizējot kopīgus koncertus savos un viesu pagastos. Mums ļoti nepieciešami ir tautastērpi, lai arī turpmāk varētu darīt iesākto. Ir tik daudz ideju par dejām un piedalīšanos, diemžēl trūkstošo tērpu dēļ tas nav iespējams.”

Izrādās viss ir iespējams, ja ir enerģija, izdoma un labu draugu atbalsts. Mēnesi ilgajā balsošanas laikā mums izdevās par to pārliecināties. Mēs iemācījāmies gan radīt, gan gūt prieku, kopā darbojoties. Jau septembra pirmajās nedēļās, atsaucoties Elitas Atslēdziņas aicinājumam draugos.lv nobalsot par skolai tik svarīgo lietu, tika saņemti pirmie balsu simti un mūsu projekts kādu brīdi pat izvirzījās līderos. Taču šāda balsošana nav sprinta, bet maratona distance, tādēļ saglabāt cerības uz veiksmīgu iznākumu ļāva tikai neatlaidīga rīcība, jaunu iespēju meklēšana. Ne vienā vien mobilajā telefonā tika pārskatīts kontaktu saraksts, kas arī nemaz nebija slikti, jo daudziem izdevās pārmīt kādus vārdus ar cilvēkiem, kurus sen nebija satikuši un uzrunājuši, un personīgi uzaicināt atbalstīt Madlienas vidusskolu. Un atsaucība bija liela. Tomēr pēdējās trīs dienas un jo īpaši 30.septembra pēcpusdiena izrādījās īsta spēku pārbaude – pēkšņi sasparojās citu projektu atbalstītāji, un likās, ka noturēties pirmajā četriniekā, lai iegūtu cerēto finansējumu, sāk zust cerības. Tādēļ īpaša atzinība tiem trakajiem (vai citādi var viņus nosaukt, bet tie ir cilvēki, kas pa īstam iedegas par kādu ideju un visiem spēkiem cenšas to īstenot), kas visu pēcpusdienu līdz pat pusnaktij dežūrēja Madlienas centrā, Lielvārdē, uzrunāja, pārliecināja, aicināja … Un tas nostrādāja. Laikā no pulksten 20.53 līdz 24.00 paspēja nobalsot vēl 292 cilvēki. Kopā mūsu projekts atbalstīts ar 4626 balsīm un noturējās 3.vietā, atstājot aiz sevis Rīgas Ekonomikas augstskolas studentu projektu ar 4504 balsīm. Laikam grūti nosaukt visus cilvēkus, kuri ar degsmi iesaistījās projekta atbalstā. Negribas arī izcelt tikai atsevišķus vārdus, jo projekts ir apliecinājums tam, ka tikai kopīgiem spēkiem iespējams tikt pie rezultāta. Esmu pārliecināta, ka par savu veikumu gandarīts būs ikviens, kurš ieraudzīs jaunos madlieniešus dejojam košajos novada tautas tērpos. Mīļš paldies visiem, ar kuriem kopā esam paveikuši šo labo darbu, un lai vairojas pašu radītais prieks!

Alda Karaseva

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās