Dzeja vasaras noskaņās
30.11.2011.

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas, skolēnu smieklus un skolotāju raitos soļus. Sākas septembris – Dzejas mēnesis, kad top jauki, skanīgi un arī nebēdnīgi dzejolīši par silto vasaru, raibo dzīvi skolā un vēlmi kļūt gudrākam un labākam. Ielūkosimies Madlienas vidus­ skolas audzēkņu dzejas rindās!

Latviešu valodas skolotāja
Zinta Saulīte

Siltie saules stari
Šodien ļoti gari.
Puķes ziedus vaļā ver,
Skaistos saules starus tver.
Domāju es katru dienu
Tikai domu vienu:
Siltu sauli, mazu vēju
Dod mums, mīļais Dievs!
Anna Stauža, 6. klase

Vasarā smaržu pārpilnībā
Ziedi griežas jautrā dejā,
Putni rūpējas par mūziku,
Es viņu čalas uzklausu.
Paveru krūmos spraudziņu,
Tauriņu dejas vēroju.
Tikai pašā vakarā klusi
Dodos uz mājas pusi.
Tad beidzot baltos palagos krītu,
Sienāžu aijāta, miegā slīgstu.
Beāte Ločmele, 6. klase

Visa diena krāsās lieta,
Vienos priekos pavadīta.
Krāšņu ziedu iepazīta –
Tā ir viena vas’ras diena!
Airita Tirša, 7. klase

Uz pleca man ir soma
Un galvā gudra doma,
Uz skolu lepna nāku
Un mācīties es sāku.
Liene Leitāne, 8.a klase

Skolas dienā visi lēni
Un tai skaitā arī zēni.
Kādam miegainas ir acis,
Skat, jau klasē ceļas tracis!
Elfa Bukša, 8.a klase

Gar mežu stiepās ceļš,
Pa to reiz gāja teļš.
Tam piekusušas kājas,
Jo meklēja viņš mājas.
Dita Žurēviča, 8.a klase

Uz skolu eju lēni,
Pretī soļo zēni.
Visiem lielas acis,
Jo ceļā bija tracis.
Katrīna Baumane, 8.a klase

Siltā, aizgājusī vasara
Nekad neliksies pārāk gara.
Tu atmiņas man dāvāji
Un maigi, liegi aijāji.
Kitija Vasiļjeva, 9. klase

Tie skolas gadi,
Tie skolas gadi!
Tik aizraujoši un brīnišķīgi…
Tie aizved tevi jaunā dzīvē,
Kas pilna prieka un laimes!
Alise Ketlere, 9. klase

Pa ceļu eju lēni
Un nesu savu somu,
Pretī man nāk zēni
Un klāsta savu domu.
Laura Jēgere, 10. klase

Ir garš, garš ceļš,
Pa ceļu soļo teļš.
Tam četras tievas kājas,
Bet man ir divas mājas.
Alise Viduce, 10. klase

Sīkais tārps tik klusi, klusi
Aizlīda uz alas pusi.
Tā kā līda pārāk lēni,
Nospieda to lielie zēni.
Kintija Kondratjeva, 12.klase

Vasara jau galā,
Joki jāliek malā.
Nu uz skolu jāsteidzas,
Mācībās lai paveicas.
Mairis Valainis, 12. klase

Pa ceļu gāja teļš,
Un tas bij’ viņa ceļš.
Tam priekšā bija grava
vai varbūt arī pļava.
Uz galvas tam bij’ pods,
Un pazaudēts tā gods.
Elīna Zvingule, 12. klase

Zēni gāja klusi
Uz nepareizo pusi.
Uz pleciem bija somas,
Un galvā sliktas domas.
Mairita Kovaļkova, 12. klase

Kad vasarā sāk palikt klusi,
Ir jāsāk iet uz skolas pusi –
Ar lielu, smagu somu
Un gaišu, gudru domu.
Es skolas kalnā nāku
Un gudrīb’s apgūt sāku.
Justīne Praliča, 12. klase

Dzejas dienu atskaņas
03.10.2011.

Rudentiņš bagāts vīrs
17.09.2011.

Rudentiņš bagāts vīrs.
Daudz tu mums dāvināji….

Rudens atnācis ar bagātu ražu. No 12.IX-16.IX sākumskolas vestibilā bija vērojama izstāde, kurā draudzīgi sadzīvoja krāšni ziedi, augļi un dārzeņi. Visus priecēja skaistās kompozīcijas no rudens veltēm, kuras bija gatavojuši 1. -4. klašu skolēni ar saviem vecākiem.

Paldies čaklajiem bērniem un viņu vecākiem par radošo izdomu.

Dzeja vasaras noskaņās
13.09.2011.

Jau kokos ievijas krāsu pavedieni, rīti sapinas miglas palagos, bet asteru ziedi dārzos aicina uz skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja spārniem, vien palikušas atmiņas un gaišas domas. Skola gaida, jo atkal grib dzirdēt zvana skaņas, skolēnu smieklus un skolotāju raitos soļus. Sākas septembris – Dzejas mēnesis, kad top jauki, skanīgi un arī nebēdnīgi dzejolīši par silto vasaru, raibo dzīvi skolā un vēlmi kļūt gudrākam un labākam. Ielūkosimies Madlienas vidusskolas audzēkņu dzejas rindās!

Latviešu valodas skolotāja Zinta Saulīte

Siltie saules stari
Šodien ļoti gari.
Puķes ziedus vaļā ver,
Skaistos saules starus tver.

Domāju es katru dienu
Tikai domu vienu:
Siltu sauli, mazu vēju
Dod mums, mīļais Dievs!
Anna Stauža, 6. klase

Vasarā smaržu pārpilnībā
Ziedi griežas jautrā dejā,
Putni rūpējas par mūziku,
Es viņu čalas uzklausu.

Paveru krūmos spraudziņu,
Tauriņu dejas vēroju.
Tikai pašā vakarā klusi
Dodos uz mājas pusi.
Tad beidzot baltos palagos krītu,
Sienāžu aijāta, miegā slīgstu.
Beāte Ločmele, 6. klase

Visa diena krāsās lieta,
Vienos priekos pavadīta.
Krāšņu ziedu iepazīta –
Tā ir viena vas’ras diena!
Airita Tirša, 7. klase

Uz pleca man ir soma
Un galvā gudra doma,
Uz skolu lepna nāku
Un mācīties es sāku.
Liene Leitāne, 8.a klase

Skolas dienā visi lēni
Un tai skaitā arī zēni.
Kādam miegainas ir acis,
Skat, jau klasē ceļas tracis!
Elfa Bukša, 8.a klase

Gar mežu stiepās ceļš,
Pa to reiz gāja teļš.
Tam piekusušas kājas,
Jo meklēja viņš mājas.
Dita Žurēviča, 8.a klase

Uz skolu eju lēni,
Pretī soļo zēni.
Visiem lielas acis,
Jo ceļā bija tracis.
Katrīna Baumane, 8.a klase

Siltā, aizgājusī vasara
Nekad neliksies pārāk gara.
Tu atmiņas man dāvāji
Un maigi, liegi aijāji.
Kitija Vasiļjeva, 9. klase

Tie skolas gadi,
Tie skolas gadi!
Tik aizraujoši un brīnišķīgi…
Tie aizved tevi jaunā dzīvē,
Kas pilna prieka un laimes!
Alise Ketlere, 9. klase

Pa ceļu eju lēni
Un nesu savu somu,
Pretī man nāk zēni
Un klāsta savu domu.
Laura Jēgere, 10. klase

Ir garš, garš ceļš,
Pa ceļu soļo teļš.
Tam četras tievas kājas,
Bet man ir divas mājas.
Alise Viduce, 10. klase

Sīkais tārps tik klusi, klusi
Aizlīda uz alas pusi.
Tā kā līda pārāk lēni,
Nospieda to lielie zēni.
Kintija Kondratjeva, 12. klase

Vasara jau galā,
Joki jāliek malā.
Nu uz skolu jāsteidzas,
Mācībās lai paveicas.
Mairis Valainis, 12. klase

Pa ceļu gāja teļš,
Un tas bij’ viņa ceļš.
Tam priekšā bija grava
vai varbūt arī pļava.
Uz galvas tam bij’ pods,
Un pazaudēts tā gods.
Elīna Zvingule, 12. klase

Zēni gāja klusi
Uz nepareizo pusi.
Uz pleciem bija somas,
Un galvā sliktas domas.
Mairita Kovaļkova, 12. klase

Kad vasarā sāk palikt klusi,
Ir jāsāk iet uz skolas pusi –
Ar lielu, smagu somu
Un gaišu, gudru domu.
Es skolas kalnā nāku
Un gudrīb’s apgūt sāku.
Justīne Praliča, 12. klase

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
I. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi

1. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās, valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Turpināt lasīt
Misija
Nodrošināt mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm atbilstošu, kvalitatīvu mācību procesu skolēna personības un pratības izaugsmei.
Vīzija
Uz savstarpēju uzticēšanos balstīta sadarbība starp pedagogiem, skolēniem un vecākiem kvalitatīvas izglītības iegūšanai un nacionālās pašapziņas stiprināšanai.
Vērtības
• Cilvēks
• Dziļas un noturīgas tradīcijas
• Savstarpēja cieņa
• Droša fiziskā un emocionālā vide
• Taisnīgums un atbildība
Pamatskolas absolvents
• Mācīties un pilnveidoties gribošs jaunietis
• Ar atbildību izturas pret sev uzticēto darbu, kritiski izvērtē situācijas, arī stresa un laika trūkuma apstākļos
• Pārliecināts un ieinteresēts
• Ar zināšanās balstītu viedokli par sabiedrībā notiekošajiem procesiem
• Ir savas dzimtās vietas patriots un ģimenes vērtību turpinātājs
Vidusskolas absolvents
• Pilnībā gatavs iesaistīties darba tirgū
• Izlēmīgs un drošs par iegūtajām zināšanām
• Personība ar augstu pašapziņu
• Radošs darītājs
• Emocionāli inteliģents un analītiski domājošs Viedoklis apkopots un formulēts pamatojoties uz pedagogu grupu darbā izteikto viedokli, skolas padomes vecāku pausto redzējumu un skolēnu parlamenta pārstāvju skatījumu.
Mācību darba prioritātes
Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību satura kvalitatīvai realizācijai.
Audzināšanas darba prioritātes
Atbalsts mācību un audzināšanas darbā ikvienam izglītojamajam, veicinot aktīvas un līdzatbildīgas personības attīstību, ņemot vērā izglītojamā individuālās spējas un intereses. Prioritātes apspriestas un saskaņotas metodiskajās komisijās