skates

Skolēnu koru skate 2019

Otrdien, 26. martā, Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu 1.–4., 5.–9. klašu koru skate. Kā jau katru gadu, arī šogad tajā piedalījās mūsu 1.–4. klašu koris skolotājas Ivetas Mežajevas vadībā. Jau ilgus gadus liels atbalsts un palīgs gan skolotājai, gan korim ir koncertmeistare Sarmīte Paegle. Koris ieguva 38.41 punktu un…

Tautas deju kolektīvu skate 2019

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ceturtdien, 21. martā, Ogres Kultūras centrā notika Ogres un Lielvārdes novadu izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu deju kolektīvu skate, kurā piedalījās arī Madlienas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Lienīte” ar trīs klašu grupām. Šajā mācību gadā mūsu skolas dejotāju saimi 69 skolēnu sastāvā…