sveicam!

Skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora

„Lieldienas ir pavasara atnākšanas laiks. Brīdis, kad mostas daba un cilvēkos vairojas ticība. Skolēniem un viņu vecākiem tas ir laiks, kad mācību gada noslēgums jau pavisam tuvu un aizvien vairāk mūs piepilda saules gaismas dāvātais spēks un labi padarīta darba sajūta.” Šie ir vārdi no Madlienas vidusskolas direktora Edgara Viņķa pateicības to divdesmit 5.–12. klašu…

Nominācija „Gada skolotājs 2018” Ogres novadā

2.novembrī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās ikgadējais pasākums „Gada skolotājs 2018”, kurā Ogres novada skolotājiem tika pasniegtas balvas dažādās nominācijās. Madlienas skolotāju kolektīvs, izsakot savus priekšlikumus balsojot, nominācijai „ Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestādēs” pieteica matemātikas skolotāju Daivu Lūsi. Pieteikumā teikts, ka „skolotājas vadīto matemātikas stundu neatņemama sastāvdaļa ir interaktīvā…

Pirmklasnieces panākumi reģionālajā skatuves runas konkursā

1.a klases skolniece Patrīcija Anna Rone š.g. 7. martā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkursā Vidzemē, kas notika Madonā, un guva izcilus panākumus, iegūstot I pakāpes diplomu. Patrīcija savu talantu atklāja, runājot H. Dorbes dzeju un prozu no I. Indrānes „Tipsis, Topsis un Tedis”. Paldies vecākiem par ieguldīto darbu!

Sekmēs veiksmīgāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie skolas direktora

Madlienas vidusskolas pedagogi vienmēr ir lepojušies ar savu skolēnu augstiem mācību sasniegumiem, tādēļ jau tradicionāli I semestra noslēgumā skolas direktors aicināja uz pieņemšanu 20 skolēnus, kuru mācību sasniegumi ir bijuši izcili, kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem. Skolas direktors E. Viņķis savā uzrunā uzsvēra, ka zināšanām, centībai, labam un kvalitatīvi paveiktam darbam vienmēr un visos…

Godina ilggadējos pedagogus

21. decembrī Ogres Mūzikas skolā tika aizsākta jauna tradīcija – tika godināti un pedagogu Zelta fondā uzņemti skolotāji, kuri izglītības darbam veltījuši 40 un vairāk gadu. No Madlienas vidusskolas kopā ar direktoru Edgaru Viņķi pasākumā piedalījās un tika godināti skolotāji Jevgēnijs Liepa, Silvija Tutāne un Rasma Vērpēja. Svinīgo pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs…

Laiks Ziedonim

Fonds „Viegli” ir dzejnieka Imanta Ziedoņa fonds, kas izveidots 2010. gadā ar mērķi veicināt jaunradi Latvijā. 2014. gadā fonds, īstenojot Imanta Ziedoņa ideju, izsludināja pieteikšanos apbalvojumam „Laiks Ziedonim”, kura ietvaros tiek meklēti un cildināti cilvēki par izcilību jaunradē jomās, kas dzejniekam ir bijušas svarīgas, – zinātnē, novadpētniecībā, bērnu un jauniešu kategorijā, tautsaimniecībā un par dzīvi…

Sveicam!

Trešdien, 24.februārī, Rīgā notika Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā D vecuma grupas bērniem, kur 1.vietu spēka trīscīņā (tāllēkšana, pildbumbas mešana, 60m sprints) ieguva Madlienas vidusskolas Krapes filiāles audzēknis Ričards Šmits.

Sveicam!

Novembra mēnesī Ogres novada skolēniem bija iespēja piedalīties Regīnas Ezeras konkursā, rakstot jaunrades darbu par tēmu „Mazi portreti”, kam varēja pievienot arī ilustrāciju. 10. decembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika apbalvošanas pasākums, uz kuru bija uzaicināti arī Madlienas vidusskolas skolēni. Pavisam konkursā piedalījās 70 audzēkņi no 5. līdz 12. klasei. Vidusskolu grupā Montai Meikališai (11.kl.) un…