Karjeras diena Madlienas vidusskolā
25.02.2019.

22. februārī skolā viesojās Latvijas universitātes pārstāvji, kuri interesanti pastāstīja vidusskolēniem par iespējām studēt Rīgas medicīnas koledžā. Uzzinājām, ka mācību iestāde piedāvā trīs studiju programmas: māszinību, ārstniecības, kā arī masāžas un hidroterapijas studijas. Nodarbības laikā bija iespēja iejusties medicīnas māsas lomā, mērot klasesbiedriem spiedienu un nosakot pulsa ātrumu, taču visinteresantākais bija uz manekena atrast vēnu un pat tajā iedurt. Dažiem parādījās iedzimts mediķa talants.

Praktiskās nodarbības pagāja nemanot, jo ikviens gribēja izmēģināt savas prasmes. Labvēlīgā gaisotnē guvām daudz noderīgas informācijas par Rīgas medicīnas koledžu. Šī mācību iestāde piedāvā nākošajiem studentiem iespēju studēt budžeta vietās, saņemt stipendiju, piedalīties starptautiskajos projektos, dzīvot izremontētās, mājīgās telpās, ir garantēta prakses vieta un iespēja apvienot studijas ar darbu.

20. skolu sadraudzības pasākums Jūrmalā
02.05.2018.

27. aprīlī Madlienas vidusskolas skolēni kopā ar direktoru Edgaru Viņķi un skolotāju Anitu Jākobsoni viesojās Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kurai šogad bija tas gods un atbildība uzņemt draugus no Aizputes vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un Madlienas vidusskolas. Jau divdesmito gadu skolotāji un skolēni nav zaudējuši interesi tikties ar saviem vienaudžiem no citām izglītības iestādēm, piedalīties kopīgos izglītojošos un izklaides pasākumos.

Šogad jauniešiem bija vienreizēja iespēja viesoties Dzintaru koncertzālē „no sētas puses”, apskatīt nesen renovēto ziemas koncertzāli, aplūkot, kā vēsturiskās vērtības veiksmīgi tiek apvienotas ar moderniem būvniecības risinājumiem. Mūsdienīgais skatītāju zāles risinājums un tās transformācijas iespējamība atbilstoši apmeklētāju vajadzībām lieliski sasaucas ar izcilu akustiku, par ko paši pārliecinājāmies, uzdziedot dziesmu „Bēdu, manu lielu bēdu”. Interesanti, protams, bija apskatīt mākslinieku ģērbtuves, kuras izmanto pasaulslaveni mākslinieki, koncertējot Dzintaros. Jaunieši no Jūrmalas Valsts ģimnāzijas izrādīja Jūrmalas Mākslas skolu, kura atrodas jaunās un modernās telpās, un mācību procesā plaši tiek izmantotas modernās tehnoloģijas. Patīkams liekas pilsētas risinājums – vienā kompleksā apvienot mākslas, mūzikas skolas un pilsētas bērnu bibliotēku, tādēļ būvlaukuma noskaņas bija savijušās ar jauno mākslinieku darbu instalācijām skolas pagalmā.

Tā kā tūrisma sezona Jūrmalā vēl nav sākusies, tas radīja neierastu mieru un klusumu pilsētas ielās un pludmalē, toties muzejs mūs sagaidīja ar plašu kūrorta tematiku, kur jūras viļņu šalkās varēja klausīties Raiņa dzejas rindās. Pēc iepazīšanās ar pilsētu pasākuma atklāšanas vārdus teica Jūrmalas Valsts ģimnāzijas direktore Sandra Rone, uzteicot visus par ilgo draudzības saišu uzturēšanu un sadraudzības kopšanu. Pasākuma gaitā jaunieši rādīja vizītkartes, vēroja jūrmalnieku sagatavoto teātra izrādi, spēkus mēroja Erudīcijas konkursā un uzdejoja diskotēkā. Gandarījums par to, ka šādās tikšanās reizēs jauniešiem ir iespēja apskatīt citas izglītības iestādes, gan aprīkojumu, gan iekārtojumu, veidot jaunus kontaktus ar saviem vienaudžiem un atpūsties atšķirīgā vidē. Nākamajā gadā tiksimies Aizputes vidusskolā.

Drošības diena Madlienas vidusskolā
23.11.2017.

22. novembrī, tāpat kā visā Ogres novadā, arī Madlienas vidusskolā bija drošības diena. Mūsu skolā jau piekto gadu tajā iesaistās Ogres novada pašvaldības policijas inspektors Andrejs Cviguns. Sākumskolas un pamatskolas klasēm tika veikti kārtējie atgādinājumi par skolēnu drošību uz ielas, klasē, skolā un citviet skolas mācību mēnešu laikā, tika pastāstīts, cik svarīgi ir  justies drošam un būt uzmanīgam. Taču tam var būt maza nozīme, ja mājās, ģimenēs kopīgi netiks pārrunāts un simtiem reižu atgādināts par uzvedību un pieklājību vispār – gan skolā, gan arī  ārpus tās. Aicinām arī visus skolēnu vecākus ar saviem bērniem pārrunāt par dažādiem drošības jautājumiem.

Savukārt vecāko klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona  kapteini Aleksandru Cvigunu un uzzināt ko jaunu ne tikai domājot par savu personīgo, bet visas sabiedrības drošību.

Swedbank Skolu programmas lekcija
03.02.2017.

30.janvārī Madlienas vidusskolā viesojās Swedbank pārstāve un tikās ar  9., 10. un 11.klases skolēniem. Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apguva tematu par aizņēmumu veidiem un izzināja kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidroja – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.

Klases stundā skolēni iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, apguva tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīja risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.

Swedbank Skolu programmas lekcijas ir izstrādātas, vadošajiem bankas speciālistiem, sadarbojoties ar izglītības programmu “Iespējamā misija”. Tās ietvaros bankas eksperti saistošā un saprotamā veidā dalās zināšanās ar vidusskolas skolēniem par dažādiem finanšu prasības jautājumiem, kas papildina ekonomikas mācību programmu.

Karjeras nedēļa Madlienas vidusskolā
02.11.2015.

SONY DSC

Madlienas vidusskola jau otro reizi iesaistās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā Karjeras nedēļā, kuras vadmotīvs ir „Atver profesijas durvis!”. Šogad projektu atbalstīja jau divdesmit Latvijas pilsētas un novadi. No 12. līdz 16. oktobrim skolā tika organizēti visdažādākie pasākumi, mudinot skolēnus apzināties, cik nozīmīgi ir plānot savu nākotni jau skolas laikā, jo tas dod stabilitāti turpmākajai dzīvei. Pieņemot lēmumu, kuru profesiju izvēlēties no daudzajām šķietami aizraujošajām, ir svarīgi savlaicīgi apzināties savas intereses un spējas, situāciju darba tirgū un vēl virkni nozīmīgu aspektu. „Kas ir veiksmes noslēpums?”, „Kā izvēlēties tālākizglītības un karjeras virzienu?” un vēl citiem jautājumiem tikšanās reizēs atbildes centās sniegt dažādu profesiju pārstāvji.

20151014_093329

8. un 9. klases skolēnus uz sarunu aicināja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, ar 10. klases skolēniem uz tikšanos bija ieradies LUMA projekta „Esi līderis!” vadītājs Jānis Stabiņš, 10.–12. klašu skolēniem nodarbību vadīja Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciāliste Agnese Jankuna, vidusskolnieces uzklausīja ģimenes ārstes Gaidas Bērziņas vērtīgos padomus. Lai iepazītos ar gida darbu, 2.a un 2.c klases skolēni devās uz R. Blaumaņa memoriālo muzeju „Braki” un tikās ar vadītāju Zintu Saulīti. Ar savu profesiju jaunāko klašu skolēnus iepazīstināja arhitekte Liena Rone, sociālais darbinieks Ramona Ļeščišina, ugunsdzēsējs Lauris Trencis, medmāsa Mirdza Ozola, zemessargs Gunvaldis Kalva, truškope Māra Ostrovska, farmaceite Inese Kačanova, floriste Liene Tērauda. 8.–12.klašu skolēni labprāt kļuva par „ēnām” dažādu profesiju pārstāvjiem, un par šo iespēju jāpateicas Madlienas pagasta iestādēm un uzņēmumiem – vispārējā tipa pansionātam „Madliena”, pirmsskolas izglītības iestādei „Taurenītis”, Madlienas kultūras namam, Latvijas pasta Madlienas nodaļai, AS „Sadales tīkli” Ogres nodaļai. Izstādē „Latvijas profesiju TOP 13” katra klase popularizēja un aicināja apgūt vienu no Latvijā pieprasītākajām profesijām. Karjeras nedēļa noslēdzās ar izklaides pasākumu 5.–12. klašu skolēniem, uz kuru bērni un jaunieši ieradās dažādu profesiju tērpos.

Karjeras nedēļas aktivitātes katram aicināja padomāt par savu nākotnes profesiju un to, kā savu dzīvi veidot mērķtiecīgu un pilnvērtīgu. Lai iesākto turpinātu, skolēniem kopā ar vecākiem ir iespēja izmantot skolas mājas lapā ievietoto informāciju par karjeru – kā plānot karjeru, kā iepazīt profesijas, kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? Iespējams, ka, apmeklējot interneta portālu „Profesiju pasaule” www.profesijupasaule.lv un Nacionālās izglītības iespēju datubāzi www.niid.lv, katrs spēs vieglāk pieņemt lēmumu par piemērotāko profesiju nākotnē.

Direktora vietniece audzināšanas darbā Elita Atslēdziņa

Madlienas vidusskolas

Darbības mērķis
Uzdevumi
Prioritātes

Skolas metodiskā darba prioritāte – Pedagogu sadarbība mācību procesā kompetenču pieejā balstīta mācību saturakvalitatīvai realizācijai

Skolas audzināšanas darba prioritāte – Veselīga dzīvesveida nozīmes aktualizācija mācību un audzināšanas darbā

Skolas saimnieciskā un administratīvā darba prioritātes – Atsevišķu izglītības iestādes telpu remonts, saskaņā ar izstrādāto Rīcības plānu un iestādes budžeta iespējām

Perspektīvā plānošana tuvākajam (2019.- 2021.) un tālākajam attīstības periodam ( 2020. -2027.)